Parenteel van van Tiggelen 24-01-2008 @
 

Nakomelingen van Wouter van TICHELT

 

 
+-------------------------------------+
|     Wouter van TICHELT     |?          ?          
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M M
                   v  
 
      
I.1    Wouter van TICHELT, geboren rond 1200, overleden voor 1293. Wouter wordt in twee charters, n.l. van het jaar 1293 en 1294 als overleden beschouwd. En daar zijn zoon Gerard reeds in 1310 als overleden is vermeld, en zijn kleinzoon reeds in 1295 als leenman van de heer van Hoogstraten voorkomt, moeten we aannemen dat hij omstreeks het jaar 1200 is geboren.
De naam Van Tichelt verwijst naar de oude heerlijkheid (tegenwoordig buurtschap) Tichelt bij Rijsbergen. Tichelt behoorde met Kaarschot, Breedschot, Oekel en Hazeldonk tot een heerlijkheid die een achterleen was van de Heeren van Breda.
Tichelt is vermoedelijk afgeleid van "Tichel-ood", "het goed bij 't afgodbeeld", vermoedelijk in verband te brengen met de altaarsteen die in 1812 op "den Tichelakker" werd gevonden.
Bron:http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/tichelt___wouter_1020624391.html
Wouter had drie zonen, Gielis (plebaan= pastoor van een kathedraal), Jacob en Gerard; alleen zijn zoon Gerard heeft nakomelingen gebracht.
Bron: http://www.tiggelen.tk/.
Kinderen:
   1.  Gerard (zie II.1).
   2.  Gielis, Plebaan en kanunnik te Antwerpen, overleden na 1310. Gielis was plebaan van St.Walburgis in 1295 en kanunnik van de OLV Kerk van Antwerpen van 1305-1310. In 1310 wordt hij oom genoemd van de kinderen van wijlen zijn broer Gerard.
   3.  Jacob. Jacob was in 1297 verplicht om jaarlijks 6 zesteren koren te betalen op de hoeve te Kaarschot onder Rijsbergen en den molen met al wat daartoe behoort.
                                  
     Wouter van TICHELT                          
          |
+------------------+------------------+
|     Gerard van TICHELT     |x     Elisabeth van SANTVLIET    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
                   x v
 
II.1    Gerard van TICHELT, clericus, geboren rond 1230, van Tiggelen duidt op herkomst uit een plaats genaamd Tichelen of Tichelt, ook geschreven Tiggelt. Hiermee kan Tiggelt (1234 Tiegelt), een gehucht te Rijsbergen bedoeld zijn; vergelijk onderstaande naamsvermelding uit het naburige Zundert. Maar wellicht kan dit toponiem, dat vermoedelijk op aanwezigheid van een ticheloven, een tegelbakkerij wijst, ook elders aangetroffen worden.
naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
ò Gherart van Tichhelt, Zundert ca. 1266; Janne van Tichelt, Brugge 1303; Henricus de Tieghelt, Turnhout 1340 [WFB2, p 1207].(Meertens instituut)

De oudste vertegenwoordigers van het geslacht Van Tiggelen vinden we tussen 1200 en 1300 in de omgeving van Rijsbergen (Noord Brabant). Uit oude oorkonden blijkt dat Gherhaert van Tighelt in 1308 een goed te Tichelt onder Rijsbergen bezat. Ook was ene Jacob van Tighelt in 1279 een jaarlijkse korenrente verschuldigd aan de Vrouwe van Breda uit de "hoeve Karleschot ende die molen en al dat daer toe behoert" (Karleschot = Kaarschot). De naam "Van Tiggelen" is volgens Van Schijndel dan ook terug te voeren op de oude heerlijkheid Tichelt onder Rijsbergen.
zie:http://www.tiggelen.tk/`

Hij bezat goederen onder Grobbendonk (te Ouwen) en Rijsbergen.
Clericus 1293
Bron: http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/tichelt___gerard_1020624394.html

Gerard was clericus, bezat in 1293 een goed van 13 bunder te Grobbendonck. In 1308 wordt zijn goed te Rijsbergen vermeld. Hij overleed vóór 1310. Elisabeth, zijn vrouw, was dochter van de schout van Sandvliet.
Gerard had twee kinderen, Claus en Jan. Alle nakomelingen stammen van Jan af.
Zoon van Wouter van TICHELT (zie I.1).
Gehuwd ? Echtgenote is Elisabeth van SANTVLIET, dochter van Nicolaes Danckaerts van SANTVLIET, Schout te Santvliet van 1297 - 1310.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claus, overleden rond 1260. Zijn zoon is schepen en binnenburgemeester van Bergen op Zoom.
Gehuwd ? Echtgenote is Geertruid VALKEN.
   2.  Jan (zie III.3).

      ^       ^                     
     Gerard van TICHELT      x     Elisabeth van SANTVLIET    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Jan van TICHELT      |x      ?Margriet ?VAN LAAR     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
                   v 
 
III.3    Jan van TICHELT, Leenman van de Heer (de graaf) van Hoogstraten (1295). Jan had twee zonen, Henric en Gerard. Alle nakomelingen stammen van Gerard.

Zoon van Gerard van TICHELT (zie II.1) en Elisabeth van SANTVLIET.
Gehuwd ? Echtgenote is ?Margriet ?VAN LAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie IV.1).
   2.  Henric. Zijn dochter Cathelijne was gehuwd met een schepen van Rijkevorsel (1409-1417). Het goed Coechoven te Rijksevorsel ontleent zijn naam aan het geslacht van deze man.

      ^                    ^       
      Jan van TICHELT      x      ?Margriet ?VAN LAAR     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Gerard van TICHELT     |x      Maria van HEESBEEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M M
                   v v x
 
IV.1    Gerard van TICHELT, Schildknaap en Schout, geboren ca. 1315, overleden ca. 1380 te Zandvliet. Leenman van de hertog van Brabant in het land van Breda (1355), erfelijk schout van Zandvliet, daarna schout van Santvliet van de Abt van St.Michiel (1375).
Hij maakt zijn testament op in 1380, sterft voor 1381 en wordt in de kerk van Zandvliet begraven.
Zegel aan een charter van 23 maart 1355 waarin hij als schildknaap wordt vermeld: zegel vertoont vijfpuntige sterren, geplaatst 2 en 1.
Gerard had 3 zonen, Jan, Gerard (deze was ridder) en Bouden. De nakomelingen stammen van Jan af.
Bron: http://www.tiggelen.tk/ lees daar ook meer

Voor de familie Van Tiggelen is er een lijn naar Karel de Grote gevonden. De afstamming loopt via Gerard ('schildknaap') van Tichelt, geboren omstreeks 1370, die gehuwd zou zijn geweest met Maria van Heesbeen. Maria was de dochter van Jan II van Heesbeen, heer en ridder. Via Van Heesbeen wordt de aansluiting gemaakt naar de oude adel en tenslotte naar Karel de Grote. De afstamming van Van Tichelt uit Heesbeen is gebaseerd op het artikel van Alfons Vanden Wouwer "De familie Van Tichelt en haar verwantschap met de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden" in Gens Brabantica No.4/1993. Vanden Wouwer baseerde zich daarbij op het werk van B.W. van Schijndel: "Genealogie der familie Van Tichelen, 1200-1940".

De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat deze lijn in genealogische kringen omstreden is. Vanden Wouwer heeft geprobeerd bevestigingen te vinden voor de door Van Schijndel geponeerde huwelijken Van Tichelt x Van Heesbeen, maar deze in feite niet gevonden. Van Schijndel baseert zich op twee akten, één van 4 juni 1375 en één uit 1398. In de eerste zouden Maria van Heesbeen en Gerard van Tichelt vermeld worden, beiden met minstens twee volwassen zonen (Gerard en Bouden), waarschijnlijk zelfs drie (Jan). In de laatste zouden Bouden van Tichelt, samen met zijn broers Gerard Jr. en Jan als erfgenamen genoemd worden van ridder Jan van Heesbeen. Het grote probleem is echter dat niemand tot nu toe deze akten heeft kunnen lokaliseren. Ook andere publicaties van Van Schijndel staan in genealogische kringen ter discussie. U moet er derhalve rekening mee houden dat de aansluiting van Van Tichelt via Heesbeen vooralsnog niet vaststaat.

Zoon van Jan van TICHELT (zie III.3) en ?Margriet ?VAN LAAR.
Gehuwd ca. 1350 met Maria van HEESBEEN, geboren voor 1330, overleden voor 1398. Uit het eerste huwelijk van haar vader. Dochter van Jan II van HEESBEEN en Margriet Ida van STEELAND. Degenen die vertrouwen hebben in de theorie van Van Schijndel, een overzicht van de afstamming, beginnend met Gerard van Tichelt en Maria van Heesbeen.

Gerard van Tichelt X Maria van Heesbeen
* ca. 1315, ² ca. 1380 * ca. 1314, ² ca. 1398
- -
Jan II van Heesbeen, heer en ridder X Margriet Ida van Steelandt
* vóór 1295, ² ca. 1379 * ca. 1295, ² na 1372
- -
Arnoud I van Heesbeen, ridder nobilis X N.N.
* ca. 1270, ² vóór 1335
- -
Jan I van Heesbeen X N.N.
* vóór 1250, ² ca. 1306
- -
Ridder Robert van Heusden X N.N.
* ca. 1226, ² ca. 1283
- -
Arnold II ridder van Heusden X Mechtild van Heinsberg
* 1190, ² onbekend ca. 1215 * ca. 1196, ² ca. 1254
- -
Arnold III van Kleef X Adelheid van Heinsberg
* ca. 1167, ² ca. 1200 * ca. 1175, ² onbekend
- -
Diederik (Dirk) IV van Kleef X Aleidis van Sulzbach
* ca. 1129, ² vóór1173 ca. 1155 * ca. 1140, ² 12-02-1189
- -
Arnold I van Kleef X Ida van Brabant
* ca. 1100, ² 20-2-1147 ca. 1125 * ca. 1100, ² ca.1156
- -
Godfried ('met de baard') van Leuven X Ida van Chiny (van Namen)
* ca. 1060, ² 25-01-1139 ca. 1105 * na 1088, ² ca. 1125
- -
Hendrik II van Leuven X Aleijdis van de Betuwe
* ca. 1020, ² ca.1079 voor 1060 * vóór 1050, ² na 1086
- -
Lambrecht II ('met de baard') van Leuven X Gerberga van Neder Lotharingen
* ca. 976, ² ca. 1015 ca. 985 * onbekend, ² ca. 1018
- -
Karel, hertog van Neder Lotharingen X Adelheid N.N.
* ca. 953, ² ca. 993 ca. 975
- -
Lodewijk IV ('van Overzee') van West Francië X Gerberga van Saksen
* ca. 921, ² 10-09-954 eind 939 * ca. 914, ² 5 mei 984
- -
Karel III ('de Eenvoudige') van Frankrijk X Eadgyfu (Odgiva) van Wessex
* 17-09-879, ² 7-10-929 ca. 919 * ca. 896, ² na 951
-
-
Lodewijk II ('de Stamelaar) van West Francië X Adelheid van Parijs
* 01-11-846, ² 10-04-879 ca. 875 * ca. 855, ² na 901
- -
Karel II ('de Kale') van West Francië X Ermentrude van Orléans
* 13-06-823, ² 6-10-877 13-12-842 * ca. 830, ² 6-10-869
- -
Lodewijk I ('de Vrome') X Juditta Welf van Beieren
* ??-08-778, ² 20-06-840 ??-02-819 * ca. 800, ² 19-04-843
- -
Karel I der Franken ('de Grote') X Hildegard van Vinzgau
* 2-04-742, ² 28-01-840 30-04-771 * ca. 758, ² 30-04-783

Bron: http://www.kareldegrote.nl/
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van TICHELT van SANTVLIET (zie V.1).
   2.  Bouden (zie V.3).
   3.  Gerard (Geert), Schout, overleden voor 1420. Hij ridder <1406) bezat een goed onder Zandvliet van 150 gemeten. Hij was tevens schout.

Bron; http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/tichelt_gerard_1020624406.html
Gerard was ridder (1406) en eigenaar van een goed van 150 gemeten te Santvliet en schout aldaar voor den Abt van St.Michiel (1381). Hij trouwde met een jonkvrouwe. Zijn schoonouders werden in een praalgraf in de St.Rombout kerk te Mechelen begraven. Zijn vrouw hertrouwde met na Gerards dood met een andere ridder.
Gehuwd ? Echtgenote is Elisabeth van HALEN.

      ^       ^             ^       ^
     Gerard van TICHELT      x      Maria van HEESBEEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Jan van TICHELT van SANTVLIET  |x     Elisabeth van HEESBEEN    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  M M M V
                  v   x
 
V.1    Jan van TICHELT van SANTVLIET, geboren rond 1340, overleden 1415-1417 te ?Broechem. Hij wordt ook "van Santvliet" genoemd. Hij woont te Broechem.
Jan woonde met zijn gezin te Broechem. Er zijn vier kinderen bekend: Jan, Gerard, Bouden en Lysbeth. Latere generaties stammen van Jan af.
Bron: http://www.tiggelen.tk/, zoon van Gerard van TICHELT (zie IV.1) en Maria van HEESBEEN.
Gehuwd ? Echtgenote is Elisabeth van HEESBEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van Sanvliet van TICHELT (zie VI.1).
   2.  Bouden van TICHELT.
   3.  Gerard (Geert) van TICHELT.
   4.  Lijsbeth van TICHELT.
Gehuwd met Austine van CRAIJELE. Vermodelijk wonende in Lier.

      ^                    ^       
   Jan van TICHELT van SANTVLIET   x     Elisabeth van HEESBEEN    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Jan van Sanvliet van TICHELT   |x     Margriet Geert ROMBOUTS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M M M M V
                  v x  v x
 
VI.1    Jan van Sanvliet van TICHELT, geboren 1380, overleden voor 1411. Hij bouwt een huis te Broechem en woon in Lier 17-12-1424.
B.W. van Schijndel, Genealogie der familie van Tichelen; Jan van Tichels bouwt een huis te Broechem in 1411 en werd op 17 december 1424 als poorter van Lier ingeschreven.
Zij hadden twee zonen, waarvan Hendrick uiteindelijk de naam van Tichelt heeft overgeleverd.
Zoon van Jan van TICHELT van SANTVLIET (zie V.1) en Elisabeth van HEESBEEN.
Gehuwd ? Echtgenote is Margriet Geert ROMBOUTS, dochter van Geert ROMBOUTS (de Moleneers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick (zie VII.1).
   2.  Jan.
Gehuwd ? Echtgenote is Margriet van der MIJNTEN. Wonende te Lier.
   3.  Willem. Hij had samen met zijn zus Lijsbeth bezittingen te "Molle over de Nete".
   4.  Wouter van TICHELT (van der TIECHELT) (zie VII.6).
   5.  Lijsbeth van TICHELT (VERTICHELT). Lijsbeth bezat een huis in den "Byvanc van Liere, buten de Lisperporte". Na de dood van Hendrick is ze nog een keer hertrouwd. Ze kreeg van haar tweede man een dochter.
Gehuwd (1) 1426, gehuwd voor de kerk op 10-06-1426 met Hendrick de RIDDERE (de Riddere). Wonende te Lier.
Gehuwd (2) ? Echtgenoot is ? van THIELEN.

      ^       ^             ^       
   Jan van Sanvliet van TICHELT   x     Margriet Geert ROMBOUTS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Hendrick van TICHELT     |x    Cathelijn Peter BOSSCHAERTS   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  M M M V
                  v v v x
 
VII.1    Hendrick van TICHELT, geboren rond 1410. Hendrick maakte in 1439 een bedevaert naar "St.Joes op te Zein" in Frankrijk. In 1425 bezat hij een goed te "Molle over de Nete" onder Broechem. Zijn schoonvader woonde op het goed "Ter Wilgen" te Broechem. Er zijn vier kinderen bekend, te weten Henric, Paul, Jan en Margriet.
Zowel van Paul als van Henric zijn tot op de dag van vandaag nakomelingen bekend. Hier treedt de eerste stamboomsplitsing op!
http://www.tiggelen.tk/, zoon van Jan van Sanvliet van TICHELT (zie VI.1) en Margriet Geert ROMBOUTS.
Gehuwd ? Echtgenote is Cathelijn Peter BOSSCHAERTS, dochter van Peeter Wouterssoon BOSSCHAERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul (zie VIII.1).
   2.  Henric (Hendrick) (zie VIII.3).
   3.  Jan (zie VIII.5).
   4.  Margriet.
Gehuwd ? Echtgenoot is Dierick DIBBOUTS. Wonende te Wuustwezel.

      ^       ^             ^       
     Hendrick van TICHELT     x    Cathelijn Peter BOSSCHAERTS   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Paul van TICHELT      |x        Anna SMANS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M V M M V M M
                 x   v   
 
VIII.1    Paul van TICHELT, Leenman te Brecht 1480, geboren rond 1410. Paul was leenman te Brecht (1480). Zijn schoonvader was schepen en rentmeester te Antwerpen (1479-1485).
Hij had vijf zonen en twee dochters, genaamd Andries, Godevaert, Paul, Jan, Michiel, resp. Margriet en Digne. De lijn van de stamboom gaat verder via zoon Jan.

http://www.tiggelen.tk/, zoon van Hendrick van TICHELT (zie VII.1) en Cathelijn Peter BOSSCHAERTS.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna SMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries, overleden voor 1523 te Westmalle.
Gehuwd ? Echtgenote is Lijsbeth MAERSCALCX.
   2.  Digne.
   3.  Godevaert. Godevaert leefte te Brecht.
   4.  Jan (zie IX.5).
   5.  Margriet.
   6.  Michiel.
   7.  Paul.

      ^                    ^       
      Paul van TICHELT      x        Anna SMANS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Jan van TICHELT      |x      Maria Aerts DIERCKX     
+-------------------------------------+|x   Catharina Heyns Jans SNEYDERS   
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M V V M V
                  v    
 
      ^                    ^       
      Paul van TICHELT      x        Anna SMANS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Jan van TICHELT      | x     Maria Aerts DIERCKX     
+-------------------------------------+x   Catharina Heyns Jans SNEYDERS   
                    |                    
                   +++
                   V V
 
IX.5    Jan van TICHELT. Jan was schepen te Westmalle (1517-1525) en woonde op een goed te Zoersel.
Jan is twee keer getrouwd geweest; van zijn eerste vrouw had hij vijf kinderen, te weten de dochters Catharina, Margriet, Adriana en de zonen Jan en Paul (stamhouder). Van zijn tweede vrouw had hij nog twee dochters, Anna en Elisabeth.
Zoon van Paul van TICHELT (zie VIII.1) en Anna SMANS.
Gehuwd (1) ? Echtgenote is Maria Aerts DIERCKX.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Catharina Heyns Jans SNEYDERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Paul (zie X.1).
   2.  Adriana.
   3.  Catharina.
   4.  Jan.
   5.  Margriet.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Anna.
   7.  Elisabeth.

      ^                    ^       
      Jan van TICHELT      x      Maria Aerts DIERCKX     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Paul van TICHELT      |x       Margriet MUSCH      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
X.1    Paul van TICHELT, geboren rond 1500 te Westmalle. Paul woonde te Lier, zoon van Jan van TICHELT (zie IX.5) en Maria Aerts DIERCKX.
Gehuwd ? Echtgenote is Margriet MUSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul (de jonge) (zie XI.1).

      ^                    ^       
      Paul van TICHELT      x       Margriet MUSCH      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Paul van TICHELT      |x       Odille SAECHTENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  M M M V
                  v v  
 
XI.1    Paul van TICHELT (de jonge), overleden voor 1596. Paul woonde eerst te Broechem, later te Oelegem. Hij was aldaar kerkmeester. Zijn schoonvader was schepen en kerkmeester van Wommelghem. Zoon van Paul van TICHELT (zie X.1) en Margriet MUSCH.
Gehuwd ? Echtgenote is Odille SAECHTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen (zie XII.1).
   2.  Michiel (zie XII.3).
   3.  Andries.
   4.  Anna, geboren te Oelegem.

      ^                    ^       
      Paul van TICHELT      x       Odille SAECHTENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Adriaen van TICHELT     |x        Maria DAEMS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    V
                    x
 
XII.1    Adriaen van TICHELT, geboren 1558 te Oelegem. Adriaen was schepen van Schilde (1588-1609), kerkmeester (1588-1596) en leenman (1590-1609). Zoon van Paul van TICHELT (de jonge) (zie XI.1) en Odille SAECHTENS.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria DAEMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna.
Gehuwd 1615, gehuwd voor de kerk op 10-02-1615 te Schilde met Henric van RAECK.

      ^                    ^       
      Paul van TICHELT      x       Odille SAECHTENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Michiel van TICHELT     |x       Catharina JACOBS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M M M M M
                  v v v v v
 
XII.3    Michiel van TICHELT, geboren 1568 te Oelegem. Michiel bezat verschillende cijns- en leengoederen in Oelegem, Broechem, Grobbendonck, Vorsselaar, Pulle en Halle en kocht in 1623 het "Vlierdenhof" te Oelegem. Zijn schoonvader was secretaris van Grobbendonck.
Zoon Adriaen was de stamhouder, zoon van Paul van TICHELT (de jonge) (zie XI.1) en Odille SAECHTENS.
Gehuwd ? Echtgenote is Catharina JACOBS, overleden 1626.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen (zie XIII.3).
   2.  mr. Jan Baptist (zie XIII.5).
   3.  mr Jaspar (zie XIII.7).
   4.  Paul (zie XIII.9).
   5.  Peeter (zie XIII.12).

      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Adriaen van TICHELT     |x       Maria GHYSELS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M M V V M V M
                  v     
 
XIII.3    Adriaen van TICHELT, geboren te Oelegem, overleden op 06-02-1656 te Oelegem. Zijn vrouw was afkomstig uit Westmalle en vermogend. Adriaen was schepen en kerkmeester te Oelegem (1636-1656). Hij was grootgrondbezitter. Zoon van Michiel van TICHELT (zie XII.3) en Catharina JACOBS.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria GHYSELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel, geboren op 25-09-1633 te Oelegem, overleden op 21-02-1691 te Wechelerzande op 57-jarige leeftijd. Michiel was pastoor te Wechelerzande. Zijn grafzerk bevindt zich in de kerk aldaar.
   2.  Antoon (zie XIV.2).
   3.  Anna Catharina, geboren op 28-10-1643 te Oelegem.
   4.  Anna Maria, geboren op 17-05-1648 te Oelegem.
   5.  Jaspar, geboren op 20-03-1650 te Oelegem, overleden op 27-09-1669 te Oelegem op 19-jarige leeftijd.
   6.  Elisabeth, geboren op 08-07-1654 te Oelegem.
   7.  Jan.

      ^                    ^       
     Adriaen van TICHELT     x       Maria GHYSELS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Antoon van TICHELT     |x      Elisabeth MERTENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M M
                   v  
 
XIV.2    Antoon van TICHELT, geboren op 27-01-1636 te Oelegem, overleden op 18-02-1678 te Oelegem op 42-jarige leeftijd, zoon van Adriaen van TICHELT (zie XIII.3) en Maria GHYSELS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1657 met Elisabeth MERTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen (zie XV.1).
   2.  Peeter, geboren op 25-11-1663 te Oelegem, overleden op 15-01-1708 te Oelegem op 44-jarige leeftijd.
   3.  Jaspar, geboren op 13-10-1666, overleden op 04-10-1717 te Antwerpen op 50-jarige leeftijd.

      ^                    ^       
     Antoon van TICHELT      x      Elisabeth MERTENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Adriaen van TICHELT     |x     Maria Elisabeth MERTENS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M V V
                   v  
 
XV.1    Adriaen van TICHELT, geboren op 23-10-1658 te Oelegem, overleden te Oelegem, 'De Antwerpse tak (met'ch')'
zie ook boek B.W.van Schijndel blz.16, zoon van Antoon van TICHELT (zie XIV.2) en Elisabeth MERTENS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-01-1688 te Oelegem met Maria Elisabeth MERTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van TICHELT, VERTIGHELT (zie XVI.1).
   2.  Cathelijne, geboren op 24-06-1691 te Ranst, overleden op 12-09-1774 te Oelegem op 83-jarige leeftijd.
   3.  Marie, geboren op 21-12-1693 te Ranst.

      ^                    ^       
     Adriaen van TICHELT     x     Maria Elisabeth MERTENS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Jan van TICHELT, VERTIGHELT   |x      Elisabeth QUAIJHAGEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
               +-+-+-+-+++-+-+-+-+
               M V M V V V V V M M
                x  x x v x x v v
 
XVI.1    Jan van TICHELT, VERTIGHELT, geboren op 22-08-1689 te Oelegem, overleden op 17-03-1780 te Deurne op 90-jarige leeftijd, zie blz.16 B.W.van Schijndel nr. XV1.a, zoon van Adriaen van TICHELT (zie XV.1) en Maria Elisabeth MERTENS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-10-1718 te Deurne met Elisabeth QUAIJHAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaes van TICHELT, geboren op 30-12-1719 te Deurne - Borgerhout.
   2.  Magdalena van TICHELT, geboren op 27-11-1720 te Deurne - Borgerhout.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-03-1744 met Petrus van HEESBEEN.
   3.  Petrus van TICHELT, geboren op 11-12-1721 te Deurne - Borgerhout.
   4.  Elisabeth van TICHELT, geboren op 28-03-1723 te Deurne - Borgerhout.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-12-1748 met Peeter SCHOENSETTER.
   5.  Anna Cornelia van TICHELT, geboren op 22-11-1724 te Deurne - Borgerhout, overleden op 27-03-1788 te Wommelgem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 13-06-1780 met Jan de BRUYN.
   6.  Petronella van TICHELT (zie XVII.10).
   7.  Catharina van TICHELT, geboren op 15-09-1732 te Deurne - Borgerhout.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1764 met Peter RENSEN, geboren te Wommelgem.
   8.  Jeanne van TICHELT, geboren op 04-01-1734 te Deurne - Borgerhout.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jacques Jan VORSELMANS.
   9.  Frans van TICHELT (zie XVII.15).
   10.  Jan Baptist van TICHELEN (TICHELT) (zie XVII.17).

      ^                    ^       
   Jan van TICHELT, VERTIGHELT   x      Elisabeth QUAIJHAGEN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
     Jan Baptist STUIJCK      x |    Petronella van TICHELT    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    M
                    x
 
XVII.10    Petronella van TICHELT, geboren op 04-09-1729 te Deurne - Borgerhout, dochter van Jan van TICHELT, VERTIGHELT (zie XVI.1) en Elisabeth QUAIJHAGEN.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 04-02-1777 met Jan Baptist STUIJCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Sebrechts.
Gehuwd op 08-01-1782.

      ^                    ^       
   Jan van TICHELT, VERTIGHELT   x      Elisabeth QUAIJHAGEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Frans van TICHELT     |x   Marie Catharine SCHOENSETTERS   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
XVII.15    Frans van TICHELT, geboren op 22-11-1736 te Deurne - Borgerhout, zoon van Jan van TICHELT, VERTIGHELT (zie XVI.1) en Elisabeth QUAIJHAGEN.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 23-05-1780 te Deurne met Marie Catharine SCHOENSETTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (zie XVIII.2).

      ^                    ^       
      Frans van TICHELT      x   Marie Catharine SCHOENSETTERS   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TICHELT     |x      Anna Maria de LAET     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XVIII.2    Petrus van TICHELT, geboren op 27-04-1790 te Deurne - Borgerhout, zoon van Frans van TICHELT (zie XVII.15) en Marie Catharine SCHOENSETTERS.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna Maria de LAET, geboren te Wommelgem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Baptist.

      ^                    ^       
   Jan van TICHELT, VERTIGHELT   x      Elisabeth QUAIJHAGEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Jan Baptist van TICHELEN (TICHELT) |x       Joanna BOGAERTS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
                   v 
 
XVII.17    Jan Baptist van TICHELEN (TICHELT), geboren op 01-12-1738 te Deurne - Borgerhout, zie boek van Schijndel blz.16 + 18 onder XV11a, zoon van Jan van TICHELT, VERTIGHELT (zie XVI.1) en Elisabeth QUAIJHAGEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-02-1763 met Joanna BOGAERTS, geboren te Broechem, overleden op 23-04-1802 te Ranst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Baptis van TICHELEN (zie XVIII.4).
   2.  Petrus van TICHELEN, geboren op 20-06-1767 te Ranst. Petrus woonde in 1796 te Gent.

      ^                    ^       
 Jan Baptist van TICHELEN (TICHELT)  x       Joanna BOGAERTS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Jan Baptis van TICHELEN    |x       Elisabeth CORLOY      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M M M V M M M
                 v  v    v
 
XVIII.4    Jan Baptis van TICHELEN, geboren op 09-02-1766 te Ranst, zie blz.18 B.W.van Schijndel XV111, zoon van Jan Baptist van TICHELEN (TICHELT) (zie XVII.17) en Joanna BOGAERTS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-04-1796 te Ranst met Elisabeth CORLOY, 24 jaar oud, geboren op 30-07-1771 te Ranst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie XIX.2).
   2.  Peter, geboren op 19-09-1798 te Ranst.
   3.  Frans (zie XIX.6).
   4.  Maria, geboren op 07-11-1802 te Ranst.
   5.  Jan Baptist, geboren op 14-02-1813 te Ranst, overleden op 06-04-1857 te Ranst op 44-jarige leeftijd.
   6.  Gommaer.
   7.  Henri (zie XIX.11).

      ^                    ^       
    Jan Baptis van TICHELEN    x       Elisabeth CORLOY      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Cornelis van TICHELEN    |x     Maria Elisabeth THIJS     
+-------------------------------------+|x     Anna Maria PITTOORS     
                    |                    
               +-+-+-+-+++-+-+-+-+
               M M V M M V V M V V
               v         
 
      ^                    ^       
    Jan Baptis van TICHELEN    x       Elisabeth CORLOY      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Cornelis van TICHELEN    | x     Maria Elisabeth THIJS     
+-------------------------------------+x      Anna Maria PITTOORS     
                    |                    
                   +-+-+
                   M v v
 
XIX.2    Cornelis van TICHELEN, geboren op 25-01-1797 te Ranst, overleden 1850. Cornelis was burgemeester van Borsbeek (1831-1850). Zoon van Jan Baptis van TICHELEN (zie XVIII.4) en Elisabeth CORLOY.
Gehuwd (1) 1825 te Borsbeek met Maria Elisabeth THIJS, overleden 1842.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 31-05-1843 met Anna Maria PITTOORS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan-Baptist (zie XX.1).
   2.  Petrus Johannes, geboren op 28-10-1827 te Borsbeek, overleden op 28-04-1893 op 65-jarige leeftijd. Petrus was burgemeester van Wommelgem (1885-1893).
   3.  Maria Magdalena, geboren op 05-02-1829 te Borsbeek.
   4.  Frans Eduard, geboren op 27-06-1830 te Borsbeek.
   5.  Henricus, geboren op 13-12-1831 te Borsbeek.
   6.  Antoinette, geboren op 26-12-1834 te Borsbeek.
   7.  Anna Catharina Jacoba, geboren op 26-07-1837 te Borsbeek.
   8.  Jean Joseph, geboren op 31-10-1838 te Borsbeek.
   9.  Maria Catharina, geboren op 25-12-1839 te Borsbeek.
   10.  Joséphine Marie Thérèse, geboren op 24-04-1843 te Borsbeek.
Uit het tweede huwelijk:
   11.  Pierre Louis, geboren op 03-04-1845 te Borsbeek.
   12.  Maria Rosalia, geboren op 08-04-1847 te Borsbeek, overleden op 11-03-1850 te Borsbeek op 2-jarige leeftijd.
   13.  Maria Carolina, geboren op 19-06-1849 te Borsbeek, overleden op 18-01-1850 te Borsbeek, 213 dagen oud.

      ^                    ^       
     Cornelis van TICHELEN     x     Maria Elisabeth THIJS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Jan-Baptist van TICHELEN    |x    Maria Theresia NOUWELAERST   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 V M V m M M
 
XX.1    Jan-Baptist van TICHELEN, geboren op 23-09-1826 te Borsbeek, zoon van Cornelis van TICHELEN (zie XIX.2) en Maria Elisabeth THIJS.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria Theresia NOUWELAERST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Paulina, geboren op 28-06-1860 te Borsbeek.
   2.  Frans Eduard, geboren op 18-08-1862 te Borsbeek.
   3.  Maria Magdalena, geboren op 12-07-1865 te Borsbeek.
   4.  Frans Eduard, geboren op 13-01-1867 te Borsbeek, overleden op 21-01-1868 te Borsbeek op 1-jarige leeftijd.
   5.  Carolus Josephus, geboren op 03-06-1870 te Borsbeek.
   6.  Jan Leon, geboren op 11-04-1879 te Borsbeek.

      ^                    ^       
    Jan Baptis van TICHELEN    x       Elisabeth CORLOY      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Frans van TICHELEN     |x    Catharina Ermelinde MERTENS   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M V V M V
                  v  x x 
 
XIX.6    Frans van TICHELEN, geboren op 28-08-1800 te Ranst, overleden op 12-10-1878 te Antwerpen op 78-jarige leeftijd. Zijn schoonvader was schepen te Wommelgem.
Zoon van Jan Baptis van TICHELEN (zie XVIII.4) en Elisabeth CORLOY.
Gehuwd ? Echtgenote is Catharina Ermelinde MERTENS, geboren op 21-10-1802 te Wommelgem, overleden op 29-12-1868 te Wommelgem op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Francois (zie XX.15).
   2.  Thérèse, geboren op 10-01-1839 te Antwerpen, overleden op 23-09-1901 te Antwerpen op 62-jarige leeftijd.
   3.  Pauline, geboren op 05-02-1841 te Antwerpen, overleden op 25-04-1879 te Antwerpen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd met Désiré LEYSEN.
   4.  Henri Joseph, geboren op 25-10-1842 te Antwerpen, overleden op 06-04-1901 te Antwerpen op 58-jarige leeftijd. Henri kocht het Beerschothof in 1894.
Gehuwd met Louise Marie HELLEMANS, geboren op 09-03-1845 te Lier, overleden op 06-08-1877 te Antwerpen op 32-jarige leeftijd.
   5.  Louise-Marie, geboren op 15-01-1845 te Antwerpen, overleden op 28-12-1908 te Antwerpen op 63-jarige leeftijd.

      ^                    ^       
     Frans van TICHELEN      x    Catharina Ermelinde MERTENS   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Jean Francois van TICHELEN   |x       Maria DONNERS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V M M
                     v
 
XX.15    Jean Francois van TICHELEN, geboren op 19-07-1833 te Antwerpen, overleden op 10-02-1894 te Antwerpen op 60-jarige leeftijd, zoon van Frans van TICHELEN (zie XIX.6) en Catharina Ermelinde MERTENS.
Gehuwd met Maria DONNERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Anne Cornélie, geboren op 09-12-1867 te Antwerpen, overleden op 11-04-1922 te Sleydinge op 54-jarige leeftijd.
   2.  Gabrielle Antoinette Pauline Cornélie, geboren op 19-01-1875 te Antwerpen, overleden op 02-06-1921 te Antwerpen op 46-jarige leeftijd.
   3.  Edmond. Edmond was Pater Jesuïet, pastoor te Darjeeling (Br. Indië).
   4.  Jules (zie XXI.10).

      ^                    ^       
   Jean Francois van TICHELEN    x       Maria DONNERS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Jules van TICHELEN     |x      Gabrielle BRASSEUR     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M V
                   v x
 
XXI.10    Jules van TICHELEN, zoon van Jean Francois van TICHELEN (zie XX.15) en Maria DONNERS.
Gehuwd ? Echtgenote is Gabrielle BRASSEUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francois (zie XXII.1).
   2.  Madeleine.
Gehuwd met Hubert BOEYNAEMS.

      ^                    ^       
     Jules van TICHELEN      x      Gabrielle BRASSEUR     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Francois van TICHELEN    |x       Elisabeth GAILLY      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
 
XXII.1    Francois van TICHELEN, zoon van Jules van TICHELEN (zie XXI.10) en Gabrielle BRASSEUR.
Gehuwd met Elisabeth GAILLY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francois.
   2.  Paul.

      ^                    ^       
    Jan Baptis van TICHELEN    x       Elisabeth CORLOY      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Henri van TICHELEN     |x     Maria Theresia BEIRENS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XIX.11    Henri van TICHELEN, zoon van Jan Baptis van TICHELEN (zie XVIII.4) en Elisabeth CORLOY.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria Theresia BEIRENS. Maria was dochter van de brouwer In den Draaijboom te Wommelgem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis August, geboren op 12-12-1848 te Wommelgem, overleden op 24-01-1929 te Wommelgem op 80-jarige leeftijd. Cornelis was Pastoor van Schoonderbeuken.

      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Jan Baptist van TICHELT    |x     Catharina SCHELLINCKX     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    V
                    x
 
XIII.5    Mr. Jan Baptist van TICHELT. Jan had een licentiaat in de beide rechten en was notaris te Grobbendonck. Zijn schoonvader was drossaard van Grobbendonck (1615). Zoon van Michiel van TICHELT (zie XII.3) en Catharina JACOBS.
Gehuwd ? Echtgenote is Catharina SCHELLINCKX, geboren op 25-08-1604 te Grobbendonck, overleden op 14-03-1665 te Grobbendonck op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna.
Gehuwd ca. 1660 met Jonker Charles van VELTHOVEN.

      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Jaspar van TICHELT     |x      Hester van POSTEL      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 V V M M M M V
 
XIII.7    Mr Jaspar van TICHELT, notaris te Grobbendonck. Ook Jaspar had een licentiaat in de rechten en was notaris te Grobbendonck. Hij was tevens secretaris van Grobbendonck. Hij woonde jaren op het kasteel aldaar. Zijn schoonvader was de secretaris van Lier. Zoon van Michiel van TICHELT (zie XII.3) en Catharina JACOBS.
Gehuwd op 06-02-1629 te Lier met Hester van POSTEL, 25 jaar oud, geboren op 08-06-1603 te Lier.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucretia, geboren op 20-01-1630 te Lier. Zij is driemaal getrouwd geweest.
   2.  Maria Henrica, geboren op 19-02-1633 te Grobbendonck. Maria huwde de secretaris/notaris van Santhoven.
   3.  Carel, geboren op 20-11-1634 te Grobbendonck. Carel was religieus te Corssendonk.
   4.  mr. Jasper, geboren op 04-08-1639 te Grobbendonck, overleden op 01-12-1705 op 66-jarige leeftijd. Jaspar had een licentiaat in de theologie en was pastoor van de St. Andrieskerk te Antwerpen.
   5.  Jan Silvester, geboren op 01-11-1648 te Grobbendonck. Jan was schepen van Grobbendonck.
   6.  mr. Antoon. Antoon had een licentiaat in de beide rechten en was secretaris en notaris te Grobbendonck.
   7.  Catharina. Catharina was begijn te Herenthals.

      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Paul van TICHELT      |x        Anna ZEGERS       
+-------------------------------------+|x   Anna Hubertsdochter VERELST   
                    |                    
                    M
 
      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Paul van TICHELT      | x       Anna ZEGERS       
+-------------------------------------+x    Anna Hubertsdochter VERELST   
                    |                    
                   +++
                   V V
                   x x
 
XIII.9    Paul van TICHELT. Paul was leenman en schepen van Contich (1642). Zoon van Michiel van TICHELT (zie XII.3) en Catharina JACOBS.
Gehuwd (1) ca. 1620 met Anna ZEGERS.
Gehuwd (2) met Anna Hubertsdochter VERELST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Michiel, geboren op 29-09-1623 te Schilde, overleden op 22-05-1681 te Antwerpen op 57-jarige leeftijd. Michiel was kanunnik van de St. Jacobskerk te Antwerpen (1653-1657).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Christina, geboren op 02-09-1629 te Contich, overleden op 19-03-1691 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Mr. Peter Louis MERTENS.
   3.  Catharina, geboren op 06-02-1631 te Contich, overleden op 13-08-1678 te Antwerpen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Peter COGET, overleden op 31-03-1704.

      ^                    ^       
     Michiel van TICHELT     x       Catharina JACOBS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Peeter van TICHELT     |x      Magdalena van ZOOM     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
 
XIII.12    Peeter van TICHELT, geboren te Oelegem. Peeter woonde te Ranst en was schepene aldaar (1630). Zoon van Michiel van TICHELT (zie XII.3) en Catharina JACOBS.
Gehuwd op 18-01-1622 te Ranst met Magdalena van ZOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel, geboren op 23-10-1622 te Ranst.
   2.  Jan, geboren op 25-12-1624 te Ranst.

      ^       ^             ^       
     Hendrick van TICHELT     x    Cathelijn Peter BOSSCHAERTS   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Henric (Hendrick) van TICHELT  |x  Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE) 
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  V V M M V
                   x v v x
 
VIII.3    Henric (Hendrick) van TICHELT, Leenman van Wuustwezel 1483 - 1500, Schepen te Wuustwezel 1484, overleden voor 1501, zoon van Hendrick van TICHELT (zie VII.1) en Cathelijn Peter BOSSCHAERTS.
Gehuwd ? Echtgenote is Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE), overleden voor 1483.
Uit dit huwelijk:
   1.  Digne, geboren rond 1450.
   2.  Christine. Mogelijk is ze ook getrouwd geweest met Herman van Dryborn.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jan van PULLE (de jonge), Leenman en kerkmeester te Wuustwezel 1488.
   3.  Denijs (zie IX.14).
   4.  Henric (de jonge) (zie IX.15).
   5.  Elsabeth (Lijsbeth).
Gehuwd ? Echtgenoot is Boudewijn HENDRICKX.

      ^                    ^       
   Henric (Hendrick) van TICHELT   x  Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE) 
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Denijs van TICHELT     |?          ?          
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
IX.14    Denijs van TICHELT, Secretaris van Wuustwezel 1490-1504, overleden voor 1535. Denijs was secretaris van Wuustwezel (1490-1504) en stadhouder van jonker Philips van der Meere "in synen dorpe ende heerlyckheyt van Weesele" (1506). Hij had twee bastaarden, Adriaen en Denis, en één zoon, Jan.

http://www.tiggelen.tk/, zoon van Henric (Hendrick) van TICHELT (zie VIII.3) en Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE).
Kind:
   1.  Jan Nijs (zie X.9).

      ^                    ^       
     Denijs van TICHELT                          
          |
+------------------+------------------+
|    Jan Nijs van TICHELT     |x     Beatrix Joes CORNELISSEN    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
X.9    Jan Nijs van TICHELT, overleden voor 1556. Jan en Beatrix hadden 5 kinderen, Agnes, Joanna, Antonia, Henric en Denis (stamhouder).
Zoon van Denijs van TICHELT (zie IX.14).
Gehuwd ? Echtgenote is Beatrix Joes CORNELISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denijs Jan (zie XI.3).

      ^                            
     Jan Nijs van TICHELT     x     Beatrix Joes CORNELISSEN    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Denijs Jan van TICHELT    |?          ?          
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
XI.3    Denijs Jan van TICHELT. Denis had één zoon, Jan.
Zoon van Jan Nijs van TICHELT (zie X.9) en Beatrix Joes CORNELISSEN.
Kind:
   1.  Jan Nijs van TICHELEN (zie XII.7).

      ^                    ^       
    Denijs Jan van TICHELT                         
          |
+------------------+------------------+
|    Jan Nijs van TICHELEN    |x      Digna de SCHRIJVERE     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    x
 
XII.7    Jan Nijs van TICHELEN, stadhouder, schepen, H.Geestmeester (1629-1632), geboren 1562, overleden op 12-01-1643 te Loenhout. Jan woonde in "De Byle".
Hij had negen kinderen, Maijke, Denijs, Cathalijn, Anna, Jan, Huijbrecht (stamhouder), Peter, Jacob (stamhouder), en Lucia.
Zoon van Denijs Jan van TICHELT (zie XI.3).
Gehuwd ? Echtgenote is Digna de SCHRIJVERE, geboren ? Dochter van Joannes ?SCHRAUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jan, geboren ca. 1597 te Loenhout, overleden op 24-04-1677 te Loenhout. Jacob had vier kinderen, Jan, Perijntje, Cornelis (stamhouder) en Maria. Hij is voor een tweede keer getrouwd.
Gehuwd (1) op 21-10-1618 te Loenhout met Adriana Jan LIPPENS, geboren ca. 1592, overleden op 05-12-1636.
Gehuwd (2) op 13-02-1638 te Loenhout met Catharina M. PEETERS, geboren ca. 1609, overleden op 10-10-1675 te Loenhout.

      ^                    ^       
   Henric (Hendrick) van TICHELT   x  Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE) 
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Henric van TICHELT     |x   Berbele Aerts van PANNENBRUGGE  
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  M M V V
                   v  
 
IX.15    Henric van TICHELT (de jonge), Leenman en kerkmeester (1507) van Wuustwezel. Henric had twee zonen, Aert en Corstiaen. Tussen 1541 en 1546 vond in Wuustwezel een serie moordaanslagen plaats, waar de beide zonen bij betrokken waren. Gemeld wordt dat Aert in 1543 is vermoord door "manslag". Zijn broer Corstiaen wordt uiteindelijk verplicht om 400 missen te laten lezen voor één van de vermoorden en om een bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe te Halle te ondernemen. Zoon van Henric (Hendrick) van TICHELT (zie VIII.3) en Agnes Denis (Denijs) BYEN (de BIE).
Gehuwd ? Echtgenote is Berbele Aerts van PANNENBRUGGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert, overleden 1543.
   2.  Corstiaen (zie X.12).
   3.  Beatrix.
   4.  Agnes.

      ^                    ^       
     Henric van TICHELT      x   Berbele Aerts van PANNENBRUGGE  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Corstiaen van TICHELT    |x   Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK  
+-------------------------------------+|x      Margaretha CLERCX      
                    |                    
                   +-+-+
                   V M V
                   v v x
 
      ^                    ^       
     Henric van TICHELT      x   Berbele Aerts van PANNENBRUGGE  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Corstiaen van TICHELT    | x  Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK  
+-------------------------------------+x      Margaretha CLERCX      
                    |                    
                   +++
                   M V
                   x x
 
X.12    Corstiaen van TICHELT. Hij maakt een testament te Wuustwezel in 1545. Zoon van Henric van TICHELT (de jonge) (zie IX.15) en Berbele Aerts van PANNENBRUGGE.
Gehuwd (1) ? Echtgenote is Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Margaretha (Margriet) CLERCX.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Christiana (Costijne) (zie XI.5).
   2.  Aert (zie XI.6).
   3.  Berbele.
Gehuwd ? Echtgenoot is Adriaen JOES.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan van TIJCHELT. Hij krijgt een "stede" bij de Cruysbergh onder Wuustwezel in 1517.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna JACOBS.
   5.  Magdalene van TIJCHELT. Zij woont te Wuustwezel?
Gehuwd ? Echtgenoot is Jacob van NISPEN.

      ^                    ^       
     Corstiaen van TICHELT     x   Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK  
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
   Petrus Peeter VORSSELMANS    x |    Christiana van TICHELT    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                   +-+-+
                   M M V
                   v  
 
XI.5    Christiana (Costijne) van TICHELT, geboren ca 1520 te Loenhout, overleden te Loenhout, dochter van Corstiaen van TICHELT (zie X.12) en Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK.
Gehuwd ? Echtgenoot is Petrus (Peter) Peeter VORSSELMANS, geboren na 1520 te Loenhout, overleden voor 1584 te Loenhout, zoon van Petrus Geert VORSSELMANS en Elisabeth Jans GHYS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus (zie XII.9).
   2.  Joannes, geboren rond 1561 te Loenhout.
   3.  Barbara, geboren rond 1563 te Loenhout.

      ^       ^             ^       ^
    Petrus Peeter VORSSELMANS    x     Christiana van TICHELT    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Christianus VORSSELMANS    |x   Maria Petri France MARCELISSEN  
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                M M M M M V V V V
                x   v    v x
 
XII.9    Christianus VORSSELMANS, geboren rond 1558 te Loenhout, overleden 1632 te Loenhout, zoon van Petrus (Peter) Peeter VORSSELMANS en Christiana (Costijne) van TICHELT (zie XI.5).
Gehuwd met Maria Petri France MARCELISSEN, geboren rond 1556 te Loenhout, overleden op 30-07-1632 te Loenhout, dochter van Petrus Frans MARCELISSEN en Aleijt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Christiaen, geboren 1592 te Loenhout, overleden 1644 te Loenhout.
Gehuwd op 17-09-1616 te Loenhout met Elisabeth Michielis van ELSACKER, geboren 1595 te Loenhout, overleden op 30-04-1672.
   2.  Franciscus Christiaen, geboren 1595, overleden 1666.
   3.  Petrus Christiaen, geboren 1600 te Loenhout, overleden 1634 te Loenhout.
   4.  Matthias Christiaen (zie XIII.21).
   5.  Gerardus Christiaen, geboren 1604 te Loenhout, overleden 1669 te Loenhout.
   6.  Maria Christiaen, geboren 1607 te Loenhout, overleden 1675 te Loenhout.
   7.  Anna, geboren 1610 te Loenhout.
   8.  Christiana (zie XIII.27).
   9.  Alegundis Christiaen, geboren te Loenhout, overleden 1633 te Loenhout.
Gehuwd op 15-01-1623 te Loenhout met Joannes Adriani van OSTAEYEN.

      ^       ^             ^       ^
    Christianus VORSSELMANS    x   Maria Petri France MARCELISSEN  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Matthias Christiaen VORSSELMANS  |x    Adriana Jansse van DIETVORST   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XIII.21    Matthias Christiaen VORSSELMANS, geboren 1601 te Loenhout, overleden op 27-10-1676 te Loenhout, zoon van Christianus VORSSELMANS (zie XII.9) en Maria Petri France MARCELISSEN.
Gehuwd met Adriana Jansse van DIETVORST, geboren rond 1611, overleden op 13-02-1662 te Christiaen, dochter van Joannes van DIETVORST en Cornelia Adriaensse VERMEIRE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Matthijs, geboren op 13-08-1634 te Loenhout.

      ^       ^             ^       ^
    Christianus VORSSELMANS    x   Maria Petri France MARCELISSEN  
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
          ?          ? |    Christiana VORSSELMANS    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    V
                    v
 
XIII.27    Christiana VORSSELMANS, begraven op 25-10-1657 te Loenhout, dochter van Christianus VORSSELMANS (zie XII.9) en Maria Petri France MARCELISSEN.
Kind:
   1.  Maria Walteri (zie XIV.27).

             ^                    ^
      Wouter ROMBOUTS      ?     Christiana VORSSELMANS    
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
   Cornelis Christiaeni RAETS    x |    Maria Walteri ROMBOUTS    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 m M M M M V
                  x    
 
XIV.27    Maria Walteri ROMBOUTS, geboren dec.1620, gedoopt op 12-01-1621 te Loenhout, overleden op 25-05-1661 te Loenhout, dochter van Wouter ROMBOUTS en Christiana VORSSELMANS (zie XIII.27).
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1646 te Loenhout (getuige(n): Peter Jacobs, Willem Dierck Peeters, Jan Nijs van Tichel en Peter Antony van Aken) met Cornelis Christiaeni RAETS, geboren 1619, gedoopt op 11-08-1619 te Loenhout (getuige(n): Kersten Vorsselmans, Jacob Smits en Anna Uxor Adriaan Cornelis Deckers), overleden 1691 te Loenhout, begraven op 11-08-1619 te Loenhout, zoon van Christianus Mathei RAETS en Johanna (Jenneken) Peeter BEIJERS van VOXDAEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus Cornelissen, geboren 1646, gedoopt op 04-08-1646 te Loenhout (getuige(n): Laurentius Rombouts en Christina Vorsselmans), overleden op 19-08-1646 te Loenhout.
   2.  Philippus Cornelissen, geboren 1646, gedoopt op 04-08-1646 te Loenhout (getuige(n): Joannes Nijs van Tichel en Antonia van Diepenbeeck).
Gehuwd op 07-06-1683 te Oudenbosch met Francisca Warnerius OUWERKERCKEN, geboren 1658 te Beusekom.
   3.  Joannes Cornelissen, geboren 1649, gedoopt op 24-06-1649 te Loenhout (getuige(n): Judocus Jois Lenaerts en Cornelia Walteri).
   4.  Walter Cornelissen, geboren 1652, gedoopt op 15-03-1652 te Loenhout (getuige(n): Gerardus van der Buyten en Anna Diepfort).
   5.  Petrus Cornelissen, geboren 1657, gedoopt op 31-03-1657 te Loenhout (getuige(n): Gabriel Goris en Margaretha Judoci Verboven).
   6.  Christina, geboren 1659, gedoopt op 12-04-1659 te Loenhout (getuige(n): Joannes Wouters en Jacoba Willemsen).

      ^                    ^       
     Corstiaen van TICHELT     x   Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Aert van TICHELT      |x          N.N.         
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M V M
                   v x 
 
XI.6    Aert van TICHELT, zoon van Corstiaen van TICHELT (zie X.12) en Matthea Thijs Jan PRIESTERDONCK.
Gehuwd ? Echtgenote is N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Peeter) (zie XII.13).
   2.  Thijske.
Gehuwd ? Echtgenoot is Michiel MARIJNISSEN.
   3.  Willem.

      ^                    ^       
      Aert van TICHELT      x          N.N.         
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TICHELT     |x     Cornelia Michiels HUYBS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 V M V V M V V
                 x x v x v x x
 
XII.13    Petrus (Peeter) van TICHELT, geboren rond 1572, overleden op 27-08-1646 te Wuustwezel. Hij woont te Wuustwezel. Zoon van Aert van TICHELT (zie XI.6) en N.N.
Gehuwd ? Echtgenote is Cornelia Michiels HUYBS, geboren rond 1575.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren rond 1599 te Wuustwezel, overleden op 17-05-1624 te Wuustwezel.
Gehuwd (1) ? Echtgenoot is Paul GOOSSENS, geboren ?
Gehuwd (2) ? Echtgenoot is Peter THOENS, geboren ?
   2.  Arnoldus (Aert), geboren rond 1601 te Wuustwezel, overleden op 31-01-1673 te Wuustwezel.
Gehuwd (1) ? Echtgenote is Cathalijn WELLENS, geboren ?
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Jenneke Peter DIONIJS, geboren ?
   3.  Cornelia (zie XIII.37).
   4.  Elisabeth, geboren rond 1607.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jacob THORENS.
   5.  Adrianus (Adriaen) Peters (zie XIII.41).
   6.  Barbara.
Gehuwd ? Echtgenoot is Marinus AERTS.
   7.  Dingena, geboren ? Gedoopt op 02-03-1609 te Wuustwezel.
Gehuwd ? Echtgenoot is Gijsbert GIJSBERTSE.

      ^                    ^       
     Petrus van TICHELT      x     Cornelia Michiels HUYBS    
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Hubertus Pauwels HUIJBEN    x |    Cornelia van TICHELT     |
    Cornelis Jacob PHILIPS     |x+-------------------------------------+
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M M V M M V M
                   v    
 
      ^                    ^       
     Petrus van TICHELT      x     Cornelia Michiels HUYBS    
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Hubertus Pauwels HUIJBEN     x|    Cornelia van TICHELT     |
    Cornelis Jacob PHILIPS     x +-------------------------------------+
 
XIII.37    Cornelia van TICHELT, geboren rond 1605, overleden op 20-04-1683 te Wuustwezel, dochter van Petrus (Peeter) van TICHELT (zie XII.13) en Cornelia Michiels HUYBS.
Gehuwd (1) op 25-02-1626 met Hubertus (Huybert) Pauwels HUIJBEN, geboren rond 1601, overleden op 30-08-1638 te Wuustwezel, zoon van Paulus Jan HUIJBEN en Maria van WOUWE.
Gehuwd (2) op 14-05-1641 met Cornelis Jacob PHILIPS, geboren rond 1610, overleden op 20-02-1686 te Wuustwezel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Huijbrechts, gedoopt op 17-11-1626 te Wuustwezel, overleden op 13-01-1627 te Wuustwezel, 57 dagen oud.
   2.  Cornelius Pauli, gedoopt op 16-03-1628 te Wuustwezel, overleden op 29-01-1677 te Wuustwezel op 48-jarige leeftijd.
   3.  Maria Huijbrechts PAUWELS (zie XIV.31).
   4.  Johannes Pauli, gedoopt op 26-03-1633 te Wuustwezel.
   5.  Paulus Pauli, gedoopt op 26-03-1633 te Wuustwezel, overleden op 05-04-1633 te Wuustwezel, 10 dagen oud.
   6.  Anna Pauwels, gedoopt op 13-12-1635 te Wuustwezel, overleden op 06-01-1636 te Wuustwezel, 24 dagen oud.
   7.  Petrus Huijbrecht Pauwels van VELTHOVEN, geboren rond 1637, overleden op 06-11-1668 te Wuustwezel.

      ^       ^             ^       ^
    Hubertus Pauwels HUIJBEN    x      Cornelia van TICHELT     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
  Joannis Adriaenssen van DOREN   x |   Maria Huijbrechts PAUWELS   |
     Martinus van YPEREN      |x+-------------------------------------+
                    |                    
                   +-+-+
                   M M V
                     x
 
      ^       ^             ^       ^
    Hubertus Pauwels HUIJBEN    x      Cornelia van TICHELT     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
  Joannis Adriaenssen van DOREN    x|   Maria Huijbrechts PAUWELS   |
     Martinus van YPEREN      x +-------------------------------------+
                    |                    
                  +-+++-+
                  V M V M
 
XIV.31    Maria Huijbrechts PAUWELS, geboren op 13-08-1630 te Wuustwezel, gedoopt op 13-08-1630 te Wuustwezel (getuige(n): Geneanet;Kwartierstaat Ingelaere), overleden op 03-10-1676 te Wuustwezel op 46-jarige leeftijd, dochter van Hubertus (Huybert) Pauwels HUIJBEN en Cornelia van TICHELT (zie XIII.37).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-06-1654 te Wuustwezel met Joannis Adriaenssen van DOREN, 26 jaar oud, geboren op 08-12-1627 te Wuustwezel, gedoopt op 08-12-1627 te Wuustwezel, overleden op 23-01-1659 te Wuustwezel op 31-jarige leeftijd, zoon van Adriaen Andries van DOREN en Anna MALLES.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 28-11-1662 te Wuustwezel met Martinus van YPEREN, 43 jaar oud, gedoopt op 28-07-1619 te Wuustwezel, overleden na 1686.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerardus.
   2.  Huibrecht Jansen.
   3.  Maria.
Gehuwd ? Echtgenoot is Guill. GOOSSENS, Burgemeester Kalmthout.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Anna, geboren op 02-09-1663 te Wuustwezel.
   5.  Petrus, gedoopt op 08-10-1666 te Wuustwezel (getuige(n): Geneanet;Kwartierstaat Ingelaere).
   6.  Cornelia, gedoopt op 21-07-1670 te Wuustwezel.
   7.  Joannes, gedoopt op 23-01-1673 te Wuustwezel, overleden op 09-02-1673 te Wuustwezel, 17 dagen oud.

      ^                    ^       
     Petrus van TICHELT      x     Cornelia Michiels HUYBS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Adrianus Peters van TICHELT   |x       Maria van YPEREN      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                M V V V V V V M M
                v x x x x   x x
 
XIII.41    Adrianus (Adriaen) Peters van TICHELT, gedoopt op 01-02-1615 te Wuustwezel, overleden op 01-08-1673 te Wuustwezel op 58-jarige leeftijd. Hij is de stamvader van de "tweede Nederlandse tak" (volgens http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/tichelt_), zoon van Petrus (Peeter) van TICHELT (zie XII.13) en Cornelia Michiels HUYBS.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria van YPEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adriaens van TIGGELEN (zie XIV.37).
   2.  Cornelia.
Gehuwd ? Echtgenoot is Hendrick van den BLEECKE.
   3.  Jenneke.
Gehuwd ? Echtgenoot is Symon KESSELMAN.
   4.  Margriet, overleden 1675.
Gehuwd ? te Nispen met Hendrick Cornelissen BOL.
   5.  Maria.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jan Corneliszoon Augustijns ?DE BIE.
   6.  Mechteld.
   7.  Neeltien.
   8.  Peter.
Gehuwd ? Echtgenote is Cornelia Marijnsdochter van STABROECK.
   9.  Willem, overleden op 21-08-1708 te ?Westelaar.
Gehuwd (1) ? Echtgenote is Maria Jansdochter.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Anna PETERS.

      ^                    ^       
   Adrianus Peters van TICHELT   x       Maria van YPEREN      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Jan Adriaens van TIGGELEN   |x      Catharina van CHAEM     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 V V M V M V
                 x v v   x
 
XIV.37    Jan Adriaens van TIGGELEN, geboren voor 1675, zoon van Adrianus (Adriaen) Peters van TICHELT (zie XIII.41) en Maria van YPEREN.
Gehuwd rond 1690 te ?Wuustwezel met Catharina van CHAEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara, geboren rond 1690 te Wuustwezel. Zij wordt vermeld te Westelaar en te Heerle.
Gehuwd (1) 1717 met Aernout Jansz. DEKKERS.
Gehuwd (2) 1726 met Jan Lauwerens KEEP (KEIPERS).
   2.  Maria Jans (zie XV.24).
   3.  Pieter (Peter) Jansen van TICHELT (zie XV.26).
   4.  Joanna, geboren op 25-12-1691 te Wuustwezel.
   5.  Arnoldus, geboren op 23-03-1694 te Wuustwezel.
   6.  Anna, geboren rond 1695. Zij wordt vermeld te Westelaar.
Gehuwd 1719 met Pieter Jansse BELIJT.

      ^                    ^       
    Jan Adriaens van TIGGELEN    x      Catharina van CHAEM     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Gasparis Jacobs GAANS     x |    Maria Jans van TIGGELEN    |
   Adriaen Leenderse THONIJS    |x+-------------------------------------+
                    |                    
                    M
                    v
 
      ^                    ^       
    Jan Adriaens van TIGGELEN    x      Catharina van CHAEM     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Gasparis Jacobs GAANS      x|    Maria Jans van TIGGELEN    |
   Adriaen Leenderse THONIJS    x +-------------------------------------+
 
XV.24    Maria Jans van TIGGELEN, geboren rond 1690 te Wuustwezel. Zij wordt vermeld te Westelaar en te Heerle. Dochter van Jan Adriaens van TIGGELEN (zie XIV.37) en Catharina van CHAEM.
Gehuwd (1) 1710 met Gasparis Jacobs GAANS.
Gehuwd (2) 1721 met Adriaen Leenderse THONIJS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gasparis (zie XVI.5).

             ^                    ^
     Gasparis Jacobs GAANS     x     Maria Jans van TIGGELEN    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Gasparis GAANS      |x      Antonia van ACKEREN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    V
                    v
 
XVI.5    Gasparis GAANS, geboren 1719, gedoopt op 13-04-1719 te Heerle, overleden 1748, begraven op 08-03-1769 te Wouw, zoon van Gasparis Jacobs GAANS en Maria Jans van TIGGELEN (zie XV.24).
Gehuwd op 17-08-1748 te Steenbergen met Antonia van ACKEREN, geboren 1713, gedoopt op 19-02-1713 te Heerle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (zie XVII.20).

      ^                    ^       
      Gasparis GAANS       x      Antonia van ACKEREN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
     Jacobus Janssen MENS     x |     Anna Maria GAANS      |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    M
                    v
 
XVII.20    Anna Maria GAANS, geboren 1752, gedoopt op 04-03-1752 te Moerstraten, overleden op 07-08-1824 te Wouw, dochter van Gasparis GAANS (zie XVI.5) en Antonia van ACKEREN.
Gehuwd op 25-03-1770 te Wouw met Jacobus Janssen MENS, geboren 1739, gedoopt op 22-09-1739 te Bergen op Zoom, overleden op 30-12-1807 te Moerstraten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Adriaan (zie XVIII.7).

             ^                    ^
     Jacobus Janssen MENS     x       Anna Maria GAANS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Adrianus Adriaan MENS    |x      Johanna van TIGGELEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    V
                    v
 
XVIII.7    Adrianus Adriaan MENS, geboren 1779 te Heerle, gedoopt op 16-09-1779 te Moerstraten, overleden op 17-03-1825 te Wouw, zoon van Jacobus Janssen MENS en Anna Maria GAANS (zie XVII.20).
Gehuwd op 09-10-1813 te Wouw met Johanna van TIGGELEN, geboren 1791, gedoopt op 16-08-1791 te Heerle, overleden op 11-02-1849 te Wouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella (zie XIX.14).

      ^                    ^       
     Adrianus Adriaan MENS     x      Johanna van TIGGELEN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannes MEIJVIS      x |     Pieternella MENS      |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    V
                    v
 
XIX.14    Pieternella MENS, geboren op 08-12-1816 te Wouw, overleden op 03-05-1896 te Halsteren op 79-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Adriaan MENS (zie XVIII.7) en Johanna van TIGGELEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-08-1838 te Halsteren met Johannes MEIJVIS, 33 jaar oud, geboren op 27-03-1805 te Halsteren, overleden op 08-01-1885 te Halsteren op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie XX.25).

             ^                    ^
      Johannes MEIJVIS      x       Pieternella MENS      
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
     Antonius SCHILLEMANS     x |      Adriana MEIJVIS      |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    V
                    x
 
XX.25    Adriana MEIJVIS, geboren op 28-11-1839 om 14:00 uur te Halsteren, overleden op 23-08-1924 om 19:00 uur te Halsteren op 84-jarige leeftijd, dochter van Johannes MEIJVIS en Pieternella MENS (zie XIX.14).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1863 te Halsteren met Antonius SCHILLEMANS, 28 jaar oud, geboren op 09-09-1834 te Wouw, overleden op 11-04-1919 te Halsteren op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Pieternel, geboren op 03-12-1869 te Halsteren, overleden op 04-04-1948 te Wouw op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Halsteren met Jacobus WILLEMEN, 29 jaar oud, geboren op 26-04-1868 te Rucphen, overleden op 07-01-1935 te Wouw op 66-jarige leeftijd.

      ^                    ^       
    Jan Adriaens van TIGGELEN    x      Catharina van CHAEM     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Pieter (Peter) Jansen van TICHELT |x    Janneke Adriaens GABRIELS    
+-------------------------------------+|x      Joanna de BRIJN      
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M M V V M M M
                 v x   v  v
 
      ^                    ^       
    Jan Adriaens van TIGGELEN    x      Catharina van CHAEM     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Pieter (Peter) Jansen van TICHELT | x    Janneke Adriaens GABRIELS    
+-------------------------------------+x       Joanna de BRIJN      
                    |                    
                    V
 
XV.26    Pieter (Peter) Jansen van TICHELT, geboren op 08-04-1690 te Wuustwezel (België), overleden op 03-11-1747 te Wouw (Westelaar) op 57-jarige leeftijd. Pieter woonde op de hoeve Moerbeek aan de Weststraat. Pieter was van 1732 tot en met 1745 raadslid voor Westelaar van het Wouwse gemeentebestuur. Hij is vermoedelijk, evenals zijn zoon Joannes, omgekomen tijdens de belegering door de Fransen van Bergen op Zoom in 1747, waarbij de Fransen hun hoofdkwartier in Wouw hadden.
Zoon van Jan Adriaens van TIGGELEN (zie XIV.37) en Catharina van CHAEM.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-04-1714 te Wouw (Westelaar) met Janneke Adriaens GABRIELS, geboren rond 1690, overleden rond 1737 te Wouw.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 01-06-1738 te Wouw met Joanna de BRIJN, geboren rond 1695, overleden rond 1765 te Wouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus van TIGGELEN (zie XVI.7).
   2.  Joannes (Jan) van TIGGELEN, geboren op 31-08-1717 te Westelaar, overleden op 13-10-1747 te Oostelaar op 30-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 04-01-1749 te Wouw, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-01-1749 te Wouw met Govert van MERODE, geboren te Wouw.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Anna Janse VERBRAECK. Zij komt ook voor als Anna Janse Braak.
   3.  Catharina van TIGGELEN, geboren op 12-07-1721 te Moerstraten.
   4.  Anna van TIGGELEN, geboren op 17-10-1723 te Westelaar, overleden op 19-03-1740 te ?Moerbeek op 16-jarige leeftijd.
   5.  Cornelius van TIGGELEN (zie XVI.14).
   6.  Henricus van TIGGELEN, geboren op 12-07-1730 te Westelaar.
   7.  Wilhelmus van TIGGELEN (TICHELEN) (zie XVI.17).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Maria, geboren op 11-04-1739 te Wouw.

      ^                    ^       
  Pieter (Peter) Jansen van TICHELT  x    Janneke Adriaens GABRIELS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Adrianus van TIGGELEN    |x      Maria Pieters GIJSEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 m V M M V M M
                  x v  x  
 
XVI.7    Adrianus van TIGGELEN, landbouwer op de hoeve "De Plas" te Moerstraten, Hij was tevens schepen. Geboren op 16-03-1715 te Wouw (Westelaar), overleden op 08-12-1770 te Wouw - Moerstraten op 55-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Peter) Jansen van TICHELT (zie XV.26) en Janneke Adriaens GABRIELS.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria Pieters GIJSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 08-06-1750 te Wouw - Moerstraten, overleden op 01-06-1755 te Wouw op 4-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth, geboren op 06-04-1752 te Wouw - Moerstraten, overleden op 02-03-1832 te Wouw - Heerle op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Wilhelmus van BEETHOVEN.
   3.  Joannes (zie XVII.24).
   4.  Petrus, geboren op 18-04-1757 te Moerstraten.
   5.  Joanna, geboren op 19-12-1759 te Moerstraten, overleden op 01-08-1831 te Wouw op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Thomas KIEBOOM, landbouwer op de Kleine Plas, geboren op 09-06-1753 te Moerstraten. Hij is de zoon van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren.
   6.  Henricus, geboren op 06-08-1762 te Moerstraten.
   7.  Cornelis, geboren op 21-06-1767 te Wouw.

      ^                    ^       
     Adrianus van TIGGELEN     x      Maria Pieters GIJSEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Joannes van TIGGELEN     |x       Cornelia KIEBOOM      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                V v V V M M m v M
 
XVII.24    Joannes van TIGGELEN, Schepen van Moerstraten (1796), landbouwer op hoeve de Groote Plas, geboren 1754 te Moerstraten, gedoopt op 08-09-1754 te Moerstraten (getuige(n): Cornelius van Tiggelen en Pitronella Gijsen), overleden 1838, zoon van Adrianus van TIGGELEN (zie XVI.7) en Maria Pieters GIJSEN.
Gehuwd ? Echtgenote is Cornelia KIEBOOM, geboren op 13-01-1759 te Moerstraten. Zij is de dochter van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op 24-03-1782 te Wouw.
   2.  Henrica, geboren op 11-10-1783 te Wouw, overleden voor 1790.
   3.  Joanna, geboren op 06-09-1785 te Wouw-Heerle, overleden op 25-05-1884 te Wouw-Heerle op 98-jarige leeftijd.
   4.  Henrica, geboren op 28-12-1789 te Wouw, overleden op 01-02-1854 te Wouw op 64-jarige leeftijd.
   5.  Adrianus, geboren op 07-06-1790 te Wouw.
   6.  Henricus, geboren op 04-07-1792 te Wouw, overleden op 18-09-1837 te Wouw op 45-jarige leeftijd.
   7.  Petrus, geboren op 27-11-1793 te Wouw, overleden op 04-05-1799 te Wouw op 5-jarige leeftijd.
   8.  Maria, geboren op 13-10-1796 te Wouw, overleden op 04-05-1802 te Wouw op 5-jarige leeftijd.
   9.  Cornelis, geboren op 27-02-1799 te Wouw, overleden op 17-05-1868 op 69-jarige leeftijd.

      ^                    ^       
  Pieter (Peter) Jansen van TICHELT  x    Janneke Adriaens GABRIELS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Cornelius van TIGGELEN    |x      Gertrudis de WAEL      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 V V V M V M M
                   x v  v x
 
XVI.14    Cornelius van TIGGELEN, landbouwer, geboren op 10-05-1727 te Weststraat, gedoopt op 10-05-1727 te Wouw, overleden op 15-01-1803 te Moerbeek-Wouw (=Weststraet) op 75-jarige leeftijd. Cornelis was landbouwer en pachtte van Petrus Beckers de hoeve Moerbeek. Later is de boerderij in zijn eigendom overgegaan, want uit 1788 dateert een kadastrale kaart, die landmeter B.A.Adan op verzoek van Van Tiggelen van de hoeve met 98 gemet grond heeft gemaakt. Tot aan 1842 blijft de hoeve eigendom van de familie. Daarna komt deze door verkoop in handen van Adrianus van Loon.

De hoeve Moerbeek bestaat nog steeds; zij is gelegen aan de huidige Zoomvlietweg 15A in Wouw/Heerle.

Voor afbeelding van kaart van Moerbeek die Cornelis
van Tiggelen in 1788 door landmeter Adan liet
vervaardigen, zie "Jaarboek de Ghulden Roos"
(Roosendaal), no.9 (1949) pag.68.
Zoon van Pieter (Peter) Jansen van TICHELT (zie XV.26) en Janneke Adriaens GABRIELS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-06-1749 te Wouw met Gertrudis de WAEL, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1725 te Wouw, overleden op 18-12-1810 te Wouw op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, geboren op 10-05-1750 te Heerle.
   2.  Gertrudis, geboren op 08-03-1752 te Heerle.
   3.  Anna, geboren op 13-04-1754 te Moerbeek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1780 te Steenbergen met Cornelis SCHEPERS, geboren rond 1752 te Nieuw-Vossemeer, overleden op 12-02-1806 te Oud Heije (Steenbergen).
   4.  Petrus (zie XVII.35).
   5.  Cornelia, geboren op 31-07-1759 te Heerle.
   6.  Joannes (zie XVII.38).
   7.  Henricus, geboren op 26-09-1764 te Moerbeek, overleden op 13-01-1824 op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Dingena van de KAR, geboren ?

      ^                    ^       
    Cornelius van TIGGELEN     x      Gertrudis de WAEL      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TIGGELEN     |x       Maria COPPENS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M V
                   v x 
 
XVII.35    Petrus van TIGGELEN, geboren op 08-01-1757 te Moerbeek-Wouw, overleden op 11-05-1794 te Wouw op 37-jarige leeftijd, zoon van Cornelius van TIGGELEN (zie XVI.14) en Gertrudis de WAEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1784 te Wouw met Maria COPPENS, 25 jaar oud, geboren op 01-06-1759 te Wouw, overleden op 03-08-1787 te Wouw op 28-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk volgt de "SPELLESTRAATSE tak" en "SANTPOORTSE tak" (DTB-4 Wouw 1757 nr.1)
Voor afbeelding van kaart van Moerbeek die Cornelisvan Tiggelen in 1788 door landmeter Adan liet vervaardigen, zie "Jaarboek de Ghulden Roos"(Roosendaal), no.9 (1949) pag.68.

Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas (zie XVIII.18).
   2.  Jan Pieterszoon, geboren op 06-10-1785 te Wouw, overleden op 10-09-1829 te Wouw op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 01-06-1813 te Wouw met Antoinetta BRAAT, 25 jaar oud, geboren op 01-06-1788, overleden op 01-04-1825 te Wouw op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 03-11-1826 te Wouw met Antonia van AGTMAAL, 25 jaar oud, geboren op 16-06-1801, overleden te Wouw.
   3.  Maria, geboren op 25-07-1787 te Wouw.

      ^                    ^       
     Petrus van TIGGELEN     x       Maria COPPENS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Nicolaas van TIGGELEN    |x       Francina HEYMANS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
                    x
 
XVIII.18    Nicolaas van TIGGELEN, geboren rond 1779, zoon van Petrus van TIGGELEN (zie XVII.35) en Maria COPPENS.
Gehuwd ? Echtgenote is Francina HEYMANS, geboren rond 1781, overleden rond 1835.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren rond 1810 te Roosendaal, overleden op 13-07-1899.
   2.  Petrus (Pieter), geboren op 14-12-1812 te Roosendaal, overleden op 22-01-1891 te Roosendaal op 78-jarige leeftijd. Pieter was bouwman, kramer en arbeider. Zijn vrouw Cornelia was dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-08-1838 met Cornelia BRAAT, geboren rond 1814, overleden 1895.

      ^                    ^       
    Cornelius van TIGGELEN     x      Gertrudis de WAEL      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Joannes van TIGGELEN     |x       Maria POTTERS       
+-------------------------------------+ x    Agatha Cornelius de WAEL    
 
      ^                    ^       
    Cornelius van TIGGELEN     x      Gertrudis de WAEL      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Joannes van TIGGELEN     | x       Maria POTTERS       
+-------------------------------------+x     Agatha Cornelius de WAEL    
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V V M
                    x v
 
XVII.38    Joannes van TIGGELEN, geboren 1762 te Moerbeek, gedoopt op 19-03-1762 te Wouw (getuige(n): Andreas de Wael en Adriana Kepers), overleden op 06-11-1832 te Roosendaal. Hij verlaat Moerbeek en boert verder onder Vroenhout. Zoon van Cornelius van TIGGELEN (zie XVI.14) en Gertrudis de WAEL.
Ondertrouwd (1) op 22-06-1793 te Wouw, gehuwd op 07-07-1793 te Wouw (getuige(n): Joannes Vriens en Cornelius Corsten) met Maria POTTERS, 28 jaar oud, geboren op 01-06-1765, overleden op 01-06-1795 op 30-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (2) op 18-06-1796 te Wouw, gehuwd op 03-07-1796 te Wouw (getuige(n): Joannes Vriens en Jacoba Fabri) met Agatha Cornelius de WAEL, geboren 1775 te Heistraat, gedoopt op 02-01-1775 te Wouw (getuige(n): Antonius de Wael en Maria Hagens), overleden op 05-05-1818 te Roosendaal, dochter van Cornelius Gerardus de WAEL en Dijmphna LIJSTERBORG.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 11-08-1798 te Vroenhout, gedoopt op 11-08-1798 te Wouw (getuige(n): Cornelius van Tiggelen en Dijmphnana Lijsterburg).
   2.  Joanna, geboren op 23-06-1800 te Vroenhout, gedoopt op 23-06-1800 te Wouw (getuige(n): Cornelius de Wael en Gertrudis de Wael).
   3.  Anna Cornelia, geboren op 21-03-1803 te Vroenhout, gedoopt op 21-03-1803 te Wouw (getuige(n): Marinus de Wael en Cornelia van Tiggelen), overleden op 02-03-1880 te Roosendaal en Nispen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-05-1828 te Roosendaal en Nispen met Jan van ACKEREN, geboren 1787 te Wouw, overleden op 20-05-1832 te Wouw.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-05-1836 te Roosendaal en Nispen met Petrus KERSTENS, 34 jaar oud, geboren op 17-01-1802 te Wouw (Vroenhout), gedoopt op 17-01-1802 te Wouw, overleden op 20-09-1859 te Roosendaal en Nispen op 57-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Joannes (zie XVIII.29).

      ^       ^             ^       ^
     Joannes van TIGGELEN     x     Agatha Cornelius de WAEL    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Cornelis Joannes van TIGGELEN  |x      Joanna van HEIJST      
+-------------------------------------+|
                    |                    
              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
              M M m V V M V M V v M V V
              v x    x  v x  v  x
 
XVIII.29    Cornelis Joannes van TIGGELEN, bouwman, geboren op 09-09-1805 te Roosendaal, Vroenhout, gedoopt op 10-09-1805 te Wouw (getuige(n): Henricus van Tichelen en Jacoba de Wael), overleden op 14-06-1858 te Roosendaal op 52-jarige leeftijd. Hij komt ook als "van Tichelen" voor, zoon van Joannes van TIGGELEN (zie XVII.38) en Agatha Cornelius de WAEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1833 te Roosendaal met Joanna van HEIJST, 26 jaar oud, geboren op 05-05-1807 te Roosendaal, gedoopt op 28-05-1807 te Roosendaal, overleden op 25-06-1886 te Roosendaal op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelius van HEIJST en Joanna LOOS. Hieruit volgen de "KORTENDIJKSE tak", "SCHIJFSE tak","VROENHOUTSE tak" en "de tak van PETRUS A.M. van TIGGELEN", volgens http://www.vantiggelen.tk/.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie XIX.18).
   2.  Cornelis, geboren op 31-07-1835 te Roosendaal en Nispen, overleden op 01-04-1917 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 48-jarige leeftijd op 28-05-1884 te Halsteren met Apolonia de WEERD, geboren rond 1844 te Halsteren, dochter van Adrianus de WEERD en Elisabeth TIMMERMANS.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Dimphina van AKKEREN, geboren op 31-01-1837, overleden op 19-12-1882 op 45-jarige leeftijd.
   3.  Marinus, geboren op 12-11-1836 te Roosendaal en Nispen, overleden op 16-04-1837 te Roosendaal en Nispen, 155 dagen oud.
   4.  Agatha, geboren op 04-02-1838 te Roosendaal en Nispen, overleden op 15-03-1856 te Roosendaal en Nispen op 18-jarige leeftijd.
   5.  Adriana Cornelia, geboren op 30-04-1839 te Roosendaal en Nispen, overleden op 27-12-1912 te Breda op 73-jarige leeftijd.
   6.  Marinus, geboren op 30-07-1840 te Roosendaal en Nispen, overleden op 28-03-1916 te Wouw op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-05-1873 te Roosendaal en Nispen met Adriana Maria KERSTENS, 30 jaar oud, geboren op 06-09-1842 te Essen, overleden op 09-05-1917 te Roosendaal en Nispen op 74-jarige leeftijd, dochter van Adrianus KERSTENS en Adriana Cornelia van EEKELEN.
   7.  Adriana Maria, geboren op 17-11-1841 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-12-1897 te Hoessel op 56-jarige leeftijd.
   8.  Petrus (zie XIX.29).
   9.  Johanna, geboren op 24-05-1844 te Roosendaal en Nispen, overleden op 03-03-1906 te Roosendaal en Nispen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Marinus Cornelis MAATJES.
   10.  Maria Catharina, geboren op 24-08-1845 te Roosendaal en Nispen, overleden op 10-09-1845 te Roosendaal en Nispen, 17 dagen oud.
   11.  Adriaan (zie XIX.36).
   12.  Maria Catharina, geboren op 01-11-1848 te Roosendaal, overleden op 22-03-1909 te Hulst op 60-jarige leeftijd.
   13.  Elizabeth, geboren op 27-12-1849 te Roosendaal en Nispen.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jacobus COPPENS.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Joannes van TIGGELEN   x      Joanna van HEIJST      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Johannes van TIGGELEN    |x       Jacoba MAATJENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                V V V M M V M m M
                   v v x   v
 
XIX.18    Johannes van TIGGELEN, landbouwer, geboren op 28-01-1834 te Roosendaal, overleden op 03-05-1916 te Roosendaal op 82-jarige leeftijd, Jan, de oudste zoon van Cornelis van Tichelen en Johanna van Heijst, is de stamhouder van de Kortendijkse tak. Geboren op Vroenhout trok hij na zijn huwelijk naar de Kortendijk, alwaar hij met z.n vrouw een boerderij ging pachten. De details over deze boerderij kunt u elders op deze site vinden (bij Achtergronden).
Jan en Jacoba kregen 9 kinderen. Hij was vijftig (!) jaar bestuurslid van de RK Boerenbond, van 1864 tot 1914, bij gelegenheid waarvan hij mooie klok met inscriptie kreeg die nog steeds in de familie is. Zoon van Cornelis Joannes van TIGGELEN (zie XVIII.29) en Joanna van HEIJST.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1864 te Roosendaal met Jacoba MAATJENS, 26 jaar oud, geboren op 24-12-1837 te Roosendaal (Kortendijk), overleden op 02-05-1926 te Rucphen op 88-jarige leeftijd, dochter van Rumoldus (Romme) MAATJENS, bouwman, en Maria Cornelia ENGELEN, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia, religieuse, geboren op 12-03-1865 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-03-1914 te Etten op 49-jarige leeftijd, Zij treed in het klooster onder de naam zuster Maria Bibiana, in het St-Jozef Gesticht te Etten. Zij werd geprofest in 1889.
   2.  Cornelia Johanna, religieuse, geboren op 09-10-1866 te Roosendaal en Nispen, overleden op 02-12-1963 te Etten op 97-jarige leeftijd. Zij treed in het klooster onder de naam van zuster Maria Antonia, in het Mariahof te Etten.
   3.  Johanna Agatha, religieuse, geboren op 17-12-1868 te Roosendaal en Nispen. Zij treed in het klooster onder de naam van zuster Maria Donula, in het Mariahof te Etten.
   4.  Cornelis (Nil) (zie XX.29).
   5.  Marinus Rumoldus (Marijn) (zie XX.31).
   6.  Catharina (Trien), geboren op 20-06-1874 te Roosendaal en Nispen, overleden op 03-06-1954 te Rucphen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1904 te Roosendaal en Nispen met Jhoannes Franciscus Jan PEETERS, 34 jaar oud, geboren op 05-06-1869 te Rucphen, Sprundel en Vorenseinde, overleden op 06-03-1929 te Roosendaal op 59-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) Wilhelmus PEETERS / PIETERS, landbouwer, en Adriana MIES, landbouwster. Catharina en Johannes woonden aan de Roosendaalsebaan in Rucphen. Ze kregen vier zonen (Willem, Kees, Jan, Janus (1912)) en één dochter (Koos).
   7.  Rumoldus, geboren op 02-11-1876 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-11-1903 te Roosendaal en Nispen op 27-jarige leeftijd.
   8.  Johannes Jacobus, geboren op 24-06-1879 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-11-1879 te Roosendaal en Nispen, 136 dagen oud.
   9.  Johannes Jacobus Thomas (Jan) (zie XX.37).

      ^       ^             ^       ^
     Johannes van TIGGELEN     x       Jacoba MAATJENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Cornelis van TIGGELEN    |x      Joanna Maria PEETERS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M V
                   v x
 
XX.29    Cornelis (Nil) van TIGGELEN, landbouwer te Roosendaal, geboren op 18-03-1870 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-10-1959 te Roosendaal op 89-jarige leeftijd, zoon van Johannes van TIGGELEN (zie XIX.18) en Jacoba MAATJENS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-05-1902 te Rucphen, gehuwd voor de kerk op 12-05-1902 te Rucphen met Joanna Maria (Mie) PEETERS, 35 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-04-1867 te Rucphen, overleden op 26-01-1943 te Rucphen op 75-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus (Willem) Wilhelmus PEETERS / PIETERS, landbouwer, en Adriana MIES, landbouwster. Cornelis en Johanna hadden een boerderij aan de Roosendaalsebaan in Rucphen. Deze boerderij is tot op de dag van vandaag in de familie gebleven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus (Jan) (zie XXI.14).
   2.  Adriana Jacoba Catharina (Naan), geboren op 17-10-1907 te Roosendaal, overleden op 22-10-1941 te Roosendaal en Nispen op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Josephus Cornelis SUIJKERBUIJK. Geboren ca. 1900.

      ^       ^             ^       ^
     Cornelis van TIGGELEN     x      Joanna Maria PEETERS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Johannes Wilhelmus van TIGGELEN  |x      Louisa Maria AERDEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 V m M V m M
                 x  v x  v
 
XXI.14    Johannes Wilhelmus (Jan) van TIGGELEN, geboren op 13-08-1905 te Roosendaal, overleden op 02-01-1979 te Rucphen op 73-jarige leeftijd, zoon van Cornelis (Nil) van TIGGELEN (zie XX.29) en Joanna Maria (Mie) PEETERS, landbouwster.
Gehuwd ? Echtgenote is Louisa Maria AERDEN, geboren op 06-01-1905 te Roosendaal, overleden op 05-11-1977 te Roosendaal op 72-jarige leeftijd. Jan en Louise bleven wonen, en werken, op de boerderij van hun ouders aan de Roosendaalsebaan in Rucphen. Nadat hun zoon Louis de boerderij had overgenomen, bouwden zij een bungalow ernaast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna M C, geboren op 27-11-1936 te Rucphen.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jan in 't GROEN, geboren op 18-06-1928 te Dongen, overleden op 07-04-1994 te Dongen op 65-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Aloysius Victor, geboren op 21-11-1937 te Rucphen, overleden op 31-03-1940 te Roosendaal op 2-jarige leeftijd.
   3.  Aloysius J M (Louis) (zie XXII.8).
   4.  Maria Adriana Cornelia, geboren op 12-11-1940 te Roosendaal.
Gehuwd ? Echtgenoot is Andre BURGMANS, geboren op 03-12-1940. Maria en André zijn na hun huwelijk in Udenhout gaan wonen.
   5.  Cornelis, geboren op 25-04-1945 te Rucphen, overleden op 25-04-1945 te Rucphen.
   6.  Cornelis Aloysius Victor (Cees) (zie XXII.13).

      ^                    ^       
  Johannes Wilhelmus van TIGGELEN  x      Louisa Maria AERDEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Aloysius J M van TIGGELEN   |x      C W M van den BROECK     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
 
XXII.8    Aloysius J M (Louis) van TIGGELEN, geboren op 27-02-1939 te Rucphen, overleden op 21-05-2003 te Rucphen op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.14) en Louisa Maria AERDEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-06-1966 te Rucphen met C W M (Toos) van den BROECK, 27 jaar oud, geboren op 01-03-1939 te Sprundel(Broeckestraatje), Louis en Toos zetten de boerderij van vader Jan door.
Uit dit huwelijk:
   1.  A C J M (Alexander), geboren op 25-06-1972 te Oudenbosch.
   2.  C J A M (Eric), geboren op 24-06-1975 te Breda.

      ^                    ^       
  Johannes Wilhelmus van TIGGELEN  x      Louisa Maria AERDEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|Cornelis Aloysius Victor van TIGGELEN|x     Cornelia P J M LUIJKX     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
                   v 
 
XXII.13    Cornelis Aloysius Victor (Cees) van TIGGELEN, lid Direktie Centrale Rabobank te Eindhoven, geboren op 02-09-1946 te Rucphen, zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.14) en Louisa Maria AERDEN.
Gehuwd ? te Etten-Leur met Cornelia P J M LUIJKX, geboren op 11-04-1945.
Uit dit huwelijk:
   1.  J A C M (Arjan) (zie XXIII.5).
   2.  Adrianus Aloysius Cornelis Maria (Arno), geboren op 20-01-1971 te Putte (NB).

      ^                    ^       
 Cornelis Aloysius Victor van TIGGELEN x     Cornelia P J M LUIJKX     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    J A C M van TIGGELEN     |x       S.A.C.H. LEERVES      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XXIII.5    J A C M (Arjan) van TIGGELEN, geboren op 11-06-1969 te Breda, zoon van Cornelis Aloysius Victor (Cees) van TIGGELEN (zie XXII.13) en Cornelia P J M LUIJKX.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-08-2002 te Etten-Leur met S.A.C.H. (Sandra) LEERVES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Johannes Cornelis, geboren op 31-10-2003 te Breda.

      ^       ^             ^       ^
     Johannes van TIGGELEN     x       Jacoba MAATJENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Marinus Rumoldus van TIGGELEN  |x     Cornelia van HEIJBEEK     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 M m m V V V
                 v     
 
XX.31    Marinus Rumoldus (Marijn) van TIGGELEN, landbouwer, geboren op 20-06-1872 te Roosendaal en Nispen, overleden op 21-08-1943 te Roosendaal en Nispen op 71-jarige leeftijd, verm. in notarieel archief op maandag 3 maart 1913 Nispen
Inhoud akte : verkoop en koop door het klooster Sint Catharinadal te Oosterhout, vertegenwoordigd door de proost Johannes Josephus Engels aldaar, aan Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen van de percelen bouw- en weiland te Nispen, sectie E nrs. 587, 589, 590, 591, 603 en 608, samen groot 3.70.80 ha, voor fl. 2.200,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 20, aktenr. 110
verm. in notarieel archief op maandag 25 mei 1914 Nispen
Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Johannes van Tiggelen aldaar en voor Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 23, aktenr. 273
verm. in notarieel archief op donderdag 12 november 1914 Nispen
Inhoud akte : verkoop en koop door Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen aan Paulus Franciscus van Overveld te Roosendaal van een perceel bouwland te Roosendaal, sectie C nr. 410, groot 69,60 aren, voor fl. 725,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 23, aktenr. 490, zoon van Johannes van TIGGELEN (zie XIX.18) en Jacoba MAATJENS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-10-1911 te Roosendaal met Cornelia (Kee) van HEIJBEEK, 34 jaar oud, geboren op 17-06-1877 te Kalmthoutsche Hoek, overleden op 01-02-1953 te Nispen op 75-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van HEIJBEEK en Maria Catharina BROUWERS. Marijn en Kee hadden een boerderij aan de Heijbeeksestraat in Nispen. Deze is tot op de dag vandaag in de familie gebleven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis (Jan) (zie XXI.18).
   2.  Cornelis Johannes, geboren op 25-11-1913 te Roosendaal en Nispen, overleden op 25-11-1913 te Roosendaal en Nispen.
   3.  levenloos, geboren op 25-11-1913 te Roosendaal en Nispen, overleden op 25-11-1913 te Roosendaal en Nispen.
   4.  Catharina (Trien), geboren op 07-06-1915 te Nispen. Trien trad als Zr. Luciana, met haar twee zussen en twee nichten, in bij de orde Charitas in Roosendaal (Waterstraat).
   5.  Jacoba (Koos), geboren op 07-10-1917 te Nispen. Koos trad ook in bij de Zusters van Charitas, als Zr. Servatia.
   6.  Maria Adriana, geboren op 23-06-1920 te Nispen, overleden op 17-03-1996 te Roosendaal op 75-jarige leeftijd. Ook de derde dochter trad in bij de zusters van Charitas in Roosendaal, als Zr. Jacinta.

      ^       ^             ^       ^
   Marinus Rumoldus van TIGGELEN   x     Cornelia van HEIJBEEK     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Johannes Cornelis van TIGGELEN  |x  Elisabeth Johanna Maria van GOMMEREN 
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V m M
                     v
 
XXI.18    Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN, geboren op 02-08-1912 te Nispen, overleden op 20-06-1994 te Nispen op 81-jarige leeftijd, zoon van Marinus Rumoldus (Marijn) van TIGGELEN (zie XX.31) en Cornelia (Kee) van HEIJBEEK.
Gehuwd te Nispen met Elisabeth Johanna Maria van GOMMEREN, geboren op 12-06-1913 te Nispen, overleden op 13-06-1962 te Nispen op 49-jarige leeftijd. Jan en Lies(?) bleven op de ouderlijke boerderij aan de Heijbeeksestraat boeren. Hen trof veel ongeluk met hun kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 15-09-1947 te Nispen.
   2.  Jeanne (Jeanneke), geboren op 25-09-1949 te Nispen, overleden op 07-08-1968 te Steenbergen op 18-jarige leeftijd.
   3.  Marinus (Rinie), geboren op 25-04-1951 te Nispen, overleden op 26-11-1964 te Nispen op 13-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis J.M. (Kees) (zie XXII.18).

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x  Elisabeth Johanna Maria van GOMMEREN 
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Cornelis J.M. van TIGGELEN   |x     Maria J.J.C. GOOSSENS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M V
 
XXII.18    Cornelis J.M. (Kees) van TIGGELEN, geboren op 16-03-1956 te Nispen, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.18) en Elisabeth Johanna Maria van GOMMEREN.
Gehuwd met Maria J.J.C. (Mieke) GOOSSENS. Kees woont in de (groot)ouderlijke boerderij.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost, geboren op 26-03-1986 te Nispen.
   2.  Maartje, geboren op 07-07-1988 te Nispen.

      ^       ^             ^       ^
     Johannes van TIGGELEN     x       Jacoba MAATJENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN |x     Carolina GOETSTOUWERS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
               +-+-+-+-+++-+-+-+-+
               V M V V V V V M V M
               v v  v   v v  v
 
XX.37    Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN, Landbouwer, geboren op 07-03-1882 te Roosendaal, Kortendijk 130, overleden op 05-06-1933 te Roosendaal, Kortendijk 130 op 51-jarige leeftijd. Er zijn gezinsbladen van de familie "van Tiggelen" (en de familie "van Loon") gemaakt door Jan van Tiggelen, zoon van Adrianus van Tiggelen en Adriana Elisabeth van Loon. Zie ook http://www.tiggelen.tk/. Zoon van Johannes van TIGGELEN (zie XIX.18) en Jacoba MAATJENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1908 te Rucphen en Vorenseinde, gehuwd voor de kerk op 08-05-1908 te Roosendaal (getuige(n): http://home.tiscali.nl/johnvantiggelen.com/) met Carolina GOETSTOUWERS, 27 jaar oud, Landbouwster, geboren op 27-02-1881 te Rucphen en Vorenseinde, gedoopt 1881 te Roosendaal (getuige(n): Josephus Goetstouwers en Philomena Goetstouwers), overleden op 30-11-1955 te Roosendaal, Kortendijk op 74-jarige leeftijd. De naam Goetstouwers en al zijn varianten (Goidstouwen, Goidsnoven) kan er op wijzen dat ze afkomstig zijn uit Goetsenhoven net onder Tienen en iets boven de taalgrens. Dochter van Adrianus GOETSTOUWERS, landbouwer, en Johanna van AERT, landbouwster. Jan en Carolina bleven op de ouderlijke boerderij aan de Kortendijk wonen. Zij kochten de boerderij (zie ook het verhaal over de boerderij. Jan kwam vrij jong te overlijden aan nierkanker. Carolina zette hierna met de oudste zoon Janus de boerderij voort.
De boerderij Kortendijk 130 te Roosendaal (nu Azurietdijk 89-91) speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Familie Van Tiggelen. Hier leefden vier opeenvolgende generaties van de familie, van 1864 tot en met 1974.
Gebouwd ergens tussen 1764 en 1802
Het is niet precies meer te achterhalen wanneer de boerderij gebouwd is. Bouwvergunningen en zo bestonden nog niet in die tijd!
Op 20 oktober 1763 wordt in het vestboek vermelding gemaakt van "Een Perceel Saaijland, genaamt het Doorne Steedeken, geleegen op De Suytsijde van De Cortendijcxse Agterstraat, groot Drie gemeeten en Een Halve Roede". Er is dus nog geen sprake van bebouwing. In de buurt ligt wel "Een Steede, geleegen op den Cortendijk, groot twee gemeeten, 79 Roeden" met "Huysingen". Tevens was er op Het Langveld (een perceel vlakbij) sprake van "Een huijsie daarop getimmert". De percelen zijn in eigendom van ene Pieter Hertogh.
Vervolgens worden de bovengenoemde huizen gesloopt en wordt er op Doorne Steedeken een huis teruggebouwd. Dat blijkt uit de correctie in het vestboek: "Nota deese Huijsinge is er niet meer maar is bij het [Doorne Stedeken] Perceel".
Pieter Hertogh, die ongehuwd was, komt te overlijden en zijn eveneens ongetrouwde broer Cornelis erft het perceel.
De eerstvolgende vermelding is van 28 december 1802. Dan erft Jan Franciscus Molenschot van zijn oud-oom Cornelis Hertogh "eene Steede, bestaande in Huijsinge, Schuure, e.a., staande op een Parceel Zaaijland, genaamt het Doornestedeke, geleegen op de Zuydzijde van de Kortendijkse Agterstraat groot Drie Gemeten ½ Roeden".
De boerderij moet dus ergens tussen 1764 en 1802 gebouwd zijn.
Publieke verkoop in 1818
Jan Molenschot komt te overlijden en de eigendom van de boerderij gaat over op zijn kinderen Anna-Maria, Anthonius, Catharina en Adrianus-Anthonius.
Op 17 augustus 1818 gaan zij over tot een publieke verkoping van de boerderij, beschreven als "een Stede bestaand in Huysinge, Stal, Schuur, Wagenhuys en verdere Timmeragien, Werf, Hof, Boomgaard, Dries en de percelen _.". Totaal bedroeg de oppervlakte 26 gemeten en 180 roeden (ca. 11 ha). Koper was Jacobus Janse Uit de Willigen, bouwman te Kruisland, die het kocht voor f 6.100,-.
De boerderij was op dat moment al verpacht. De pachter was ene Cornelis Broos die hier jaarlijks f 270,- voor betaalde.
Opmaak van een kadastrale kaart in 1823
In 1823 wordt het kadaster, zoals we dat vandaag de dag nog kennen, ingesteld. In dat jaar wordt daarom een kadastrale atlas opgemaakt, waaruit duidelijk blijkt hoe de boerderij er toen uitgezien heeft.
Drie kleinkinderen erven de boerderij in 1838
Jacobus Janse Uyttewilligen en zijn vrouw Catharina Kerstens komen te overlijden en hun boedel wordt verdeeld.
Aangezien hun zoon Johannes reeds is overleden, erven diens drie kinderen, Maria, Jacobus en Marijnus Uyttewilligen, de boerderij. Deze wordt omschreven als "Eene Stede bestaande in huysinge, Schuur en verdere Timmeragie met Werf, dries, Moestuin en de perceelen _ , te zamen groot 12 bunder 3 roeden 20 ellen" . Het geheel wordt geschat op f 5695,- plus nog f 323,- voor de bomen die erop staan.
De eerste Van Tiggelens worden gesignaleerd in 1864
Op 1 juni 1864 trouwen Jan van Tiggelen en Jacoba Maatjens. Jan komt van Vroenhout, Jacoba woonde al verderop op de Kortendijk. Op de dag van hun huwelijk nemen zij, volgens het bevolkingsregister, hun intrek op de boerderij als de nieuwe pachters.
De onverdeelde boedel wordt verdeeld in 1871
Meer dan 30 jaar blijft de boerderij in de onverdeelde boedel van de drie kleinkinderen Uyttewilligen zitten. Maar op 6 maart 1871 wordt de notaris wederom bezocht. Jacobus is inmiddels priester en kapelaan te Oosterhout, Marijnus is landbouwer te Heerle en Maria is getrouwd met Adriaan Luysterburg die ook landbouwer te Heerle is.
De boerderij, beschreven als "een bouwhoeve, bestaande in huizing, schuur en verdere gebouwen met erf, moer, tuin, bouw- en weiland,_, te zamen groot 12 ha 3 a 20 ca, geschat op f. 10.030,-" valt toe aan Maria en Adriaan Luysterburg-Uijttewilligen.
Verdeling van de nalatenschap in 1902
Maria Luysterburg-Uijttewilligen overlijdt in 1898, haar man Adriaan (inmiddels "rentenier" genoemd) in 1901. Ze hadden waarschijnlijk geen kinderen en benoemen zes kinderen Uytdewilligen tot hun erfgenamen (neven en nichten?). Op 3 juni 1902 wordt de nalatenschap verdeeld. Aldus komt in handen van Laurentius Lucus Adrianus Hopmans, landbouwer te Standdaarbuiten en gehuwd met Johanna Uytdewilligen: "Eene bouwhoeve, bestaande uit huis met schuur, keet, karhuis, erf, tuin, bouw en weilanden, gelegen op den Kortendijk onder Roosendaal _. ter grootte van 19 ha 17 a 70 ca.".
Alweer in een onverdeelde boedel vanaf 1905
Johanna Uytdewilligen overlijdt op 30 juli 1904. Haar man Laurentius Hopmans blijft achter met zes minderjarige kinderen. Op 14 december 1905 wordt voor de notaris de huwelijksgemeenschap van Johanna en Laurentius verdeeld. Hierbij wordt de boerderij, inmiddels beschreven als "een bouwhoeve, bestaande in huis met schuur, keet, karhuis, erf, tuin, bouw- en weilanden _. samen groot 22 ha 60 a, geschat op f 22079,-" toebedeeld aan de zes kinderen.
De Van Tiggelens kopen de boerderij in 1913
De pacht loopt inmiddels gewoon door. De jongste zoon van Jan van Tiggelen en Jacoba Maatjens, ook Jan geheten, neemt de boerderij over. Hij trouwt op 19 mei 1908 in Rucphen met Carolina Goetstouwers, waar de bruid vandaan komt (Langendijk). De tweede generatie is aangetreden.
Maar in 1913 weet de jonge Jan met de familie Hopmans overeenstemming over koop te bereiken. Op 31 december 1913 verkoopt Laurentius Hopmans, namens zijn minderjarige kinderen, "huis, schuur, karhuis, erf, stal, tuin, bouw- en weiland een en ander ter gezamentlijke grootte van 19 ha 72 a 50 ca" voor f 30.000,- aan Jan en Carolina. f 20.000,- blijft als hypotheekstelling voor onbetaalde kooppenningen.
Op de topografische kaart van 1908 is goed te zien wat Jan en Carolina precies kochten.
Een nieuwe boerderij wordt gebouwd in 1921
Jan en Carolina gaan voortvarend te werk. In 1921 is er sprake van een "bijbouw": de nieuwe boerderij (huis+stal) wordt gebouwd. En in 1923 vindt een "slooping" plaats: de oude boerderij wordt afgebroken. De schuur blijft staan! Op de foto is dit goed te zien.
Lief en leed van 1921 tot 1974
Helaas komt Jan al snel, in 1933, te overlijden. Carolina blijft met de kinderen achter. De een na de ander gaat vervolgens uit huis. Carolina komt in 1955 te overlijden; dochter Cor, onderwijzeres, en jongste zoon Kees blijven achter. Aan de boerderij zelf verandert pas in de jaren '50 wat. In 1953 en 1954 is sprake van verbouwingen (o.a. de zomerstal die aan de schuur wordt gebouwd).
Kees leert Anneke Goetstouwers kennen. De derde generatie Van Tiggelens treedt aan. De eigendom van de boerderij is inmiddels overgenomen (1949). Zij trouwen in 1957. Dan gebeuren er weer een paar verbouwingen, vooral binnen. Ze vormen een gelukkig gezin waarin vijf kinderen geboren worden, de vierde generatie. Maar rond 1970 verschijnen er donkere wolken: de Gemeente Roosendaal wil een woonwijk ontwikkelen rondom de boerderij, de familie van Tiggelen moet verhuizen!
De boerderij wordt een schuurkerk in 1975
Op 14 oktober 1974 is het zover. De familie van Tiggelen verlaat de boerderij en zoekt zijn toekomst in Schijf. De Gemeente Roosendaal heeft de boerderij gekocht, maar besluit gelukkig om deze niet te slopen! Zij verkoopt de boerderij aan de nieuw opgerichte parochie St. Franciscus. Een stevige verbouwing vindt plaats in 1975: de boerderij wordt pastorie (huisgedeelte) en kapel (stalgedeelte); de schuur wordt kerk. Het karhuis wordt gesloopt.
Sluiting van de kerk in 2001
Maar ook in de nieuwe wijk Kortendijk is de ontkerkelijking onstuitbaar. Geleidelijk lopen de bezoekaantallen zover terug, dat het parochiebestuur in 2001 besluit om de kerk te sluiten. Onduidelijk is nog wat de toekomst van de boerderij is......
Bron: Gemeentearchief Roosendaal (notariële archieven, bouwvergunningen, kadaster, vestboeken). Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Johanna (Koos) (zie XXI.26).
   2.  Adrianus Johannes (Janus) (zie XXI.27).
   3.  Johanna Catharina (Jo), religieuse, geboren op 24-06-1912 te Roosendaal, overleden ..-06-2000 te Roosendaal. Zij treed in 1938 in het klooster onder de naam Zuster Carolina,bij de zusters van Charitas (net als haar zus en haar drie nichten!). Zij was actief in de verpleging in o.a. Venraij en Haarlem. Vanaf haar pensionering woonde ze in Huize Charitas in de Waterstraat in Roosendaal.
   4.  Maria Cornelia (Marie) (zie XXI.31).
   5.  Cornelia Adriana (Cor), Onderwijzeres, geboren op 02-08-1915 te Roosendaal, overleden op 30-04-2004 te Roosendaal op 88-jarige leeftijd, begraven op 05-05-2004 te Roosendaal. Cor is ongehuwd gebleven. Tot 1973 is ze bij de familie van haar broer Kees op het ouderlijk adres blijven wonen. Daarna is ze verhuisd naar "de stad". Ze was van beroep onderwijzeres op de St. Josephschool te Roosendaal.
In 2003 is ze verhuisd naar Verpleeghuis Wiekendael, waar ze is overleden.
   6.  Catharina Maria (Trien), religieuse, geboren op 29-06-1917 te Roosendaal, overleden op 31-10-1944 te Roosendaal op 27-jarige leeftijd. Zij treed in 1937 in het klooster van Charitas (samen met haar zus Jo, Zr. Carolina) onder de naam Zuster Jovita. Zij was verpleegster en is gestorven aan TBC in de verzorging van TBC-patiënten.
   7.  Adriana Carolina (zie XXI.35).
   8.  Johannes Cornelis (Jan) (zie XXI.36).
   9.  Elisabeth Anthonia (Lies), reliogieuse, onderwijzeres, geboren op 09-12-1921 te Roosendaal. Zij treed in bij de zusters Franciscanessen van Mariadal onder de naam van Zuster Theresa. Zij is onderwijzeres geweest op een lagere school voor moeilijk opvoedbare kinderen in Breda.
   10.  Cornelis Marinus (Kees) (zie XXI.40).

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
  Josephus Marinus van OVERVELD   x |   Jacoba Johanna van TIGGELEN   |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  m M V V M
                   x x x 
 
XXI.26    Jacoba Johanna (Koos) van TIGGELEN, geboren op 24-02-1909 te Roosendaal, overleden op 26-05-1981 te Roosendaal op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1932 te ?Roosendaal met Josephus Marinus (Sjef) van OVERVELD, 31 jaar oud, geboren op 03-01-1901 te Rucphen, overleden op 22-05-1970 te Roosendaal op 69-jarige leeftijd. Koos en Sjef hadden de boerderij Langendijksestraat 29, 4715 PH RUCPHEN. Na hun pensionering verhuisden zij naar de Kortendijk in Roosendaal (tegenwoordig: Onyxdijk??). Hun zoon Jan bleef op de ouderlijke boerderij boeren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Marinus Josephus Maria, geboren op 10-03-1936 te Rucphen, overleden op 30-05-1938 te Rucphen op 2-jarige leeftijd.
   2.  Johannes (Jan).
Gehuwd ? Echtgenote is Maria (Riet) LAZAROMS.
   3.  Leonie.
Gehuwd ? Echtgenoot is Cornelis (Kees) van ROESEL.
   4.  Mien.
Gehuwd ? Echtgenoot is Adrianus (Janus) van WEZEL.
   5.  Paulus.

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Adrianus Johannes van TIGGELEN  |x    Adriana Elisabeth van LOON   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
                   v v
 
XXI.27    Adrianus Johannes (Janus) van TIGGELEN, geboren op 26-09-1910 te Roosendaal, overleden op 11-11-1992 te Fijnaart op 82-jarige leeftijd. Drager van de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in goud, zoon van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-05-1946 te Wouw met Adriana Elisabeth (Jaantje) van LOON, 29 jaar oud, geboren op 13-08-1916 te Moerbeek, overleden op 12-10-2001 te Wouw op 85-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Cornelius van LOON en Petronella Maria DEKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Elly) (zie XXII.29).
   2.  Johannes (Jan) (zie XXII.30).

      ^       ^             ^       ^
  Adrianus Johannes van TIGGELEN   x    Adriana Elisabeth van LOON   
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Petrus JACOBS       x |    Elisabeth van TIGGELEN    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    M
                    v
 
XXII.29    Elisabeth (Elly) van TIGGELEN, geboren op 08-09-1947 te Wouw-Moerbeek, overleden op 27-01-2003 te Brasschaat op 55-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Johannes (Janus) van TIGGELEN (zie XXI.27) en Adriana Elisabeth (Jaantje) van LOON.
Gehuwd ? Echtgenoot is Petrus (Piet) JACOBS, geboren op 03-06-1940 te Fijnaart, overleden op 12-12-2003 te Brasschaat op 63-jarige leeftijd. Piet en Elly hebben jarenlang een fruitbedrijf in Fijnaart gehad.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaques (zie XXIII.10).

             ^                    ^
       Petrus JACOBS       x     Elisabeth van TIGGELEN    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Jaques JACOBS      |x       Monique HANSENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XXIII.10    Jaques JACOBS, geboren op 04-06-1973 te Fijnaart, zoon van Petrus (Piet) JACOBS en Elisabeth (Elly) van TIGGELEN (zie XXII.29).
Gehuwd met Monique HANSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Ruben, geboren op 29-03-2007 te Groningen.

      ^       ^             ^       ^
  Adrianus Johannes van TIGGELEN   x    Adriana Elisabeth van LOON   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Johannes van TIGGELEN    |x   Wilhelmina Elisabeth van THIEL  
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V V
                   v 
 
XXII.30    Johannes (Jan) van TIGGELEN, geboren op 18-09-1949 te Wouw, overleden op 23-02-2004 te Hilversum op 54-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Johannes (Janus) van TIGGELEN (zie XXI.27) en Adriana Elisabeth (Jaantje) van LOON.
Gehuwd ? Echtgenote is Wilhelmina Elisabeth (Elsbeth) van THIEL, geboren op 09-05-1947 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Liesbeth) (zie XXIII.13).
   2.  Adriënne Augusta Helena Carolina, geboren op 13-07-1981 te Middelburg.

      ^                    ^       
     Johannes van TIGGELEN     x   Wilhelmina Elisabeth van THIEL  
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
        Remko         x |    Elisabeth van TIGGELEN    |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    *
 
XXIII.13    Elisabeth (Liesbeth) van TIGGELEN, geboren op 19-12-1973 te Zierikzee, dochter van Johannes (Jan) van TIGGELEN (zie XXII.30) en Wilhelmina Elisabeth (Elsbeth) van THIEL.
Gehuwd met Remko.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjahmin, geboren 2003.

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
   Cornelis Peter UITDENHAAG    x |   Maria Cornelia van TIGGELEN   |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M M v V V
                  v v  x x
 
XXI.31    Maria Cornelia (Marie) van TIGGELEN, geboren op 24-10-1913 te Roosendaal, dochter van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-10-1949 met Cornelis Peter (Kees) UITDENHAAG, 35 jaar oud, geboren op 30-12-1913, zoon van Adrianus Cornelis UITDENHAAG en Adriana van HEYBEEK. Marie en Kees woonden op de boerderij Brembosstraat in Nispen. Hun zoon Ad heeft de boerderij na zijn trouwen voortgezet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Johannes Maria (Ad) (zie XXII.32).
   2.  Johannes Joseph Maria (Jan) (zie XXII.34).
   3.  Carolina Catharina Maria (Carolientje), geboren op 14-08-1953 te Nispen, overleden op 18-09-1953 te Nispen, 35 dagen oud.
   4.  Carolina, Maria Catharina (Carolien), geboren op 07-11-1954 te Roosendaal.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-09-1977 te Roosendaal met Wilhelmus M. (Wim) BLOM, 26 jaar oud, geboren op 14-01-1951 te Etten-Leur.
   5.  Maria Adriana Josepha, geboren op 20-11-1956 te Roosendaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1983 te Roosendaal met Adrianus J.M. (Adrie) DENISSEN, 24 jaar oud, geboren op 27-02-1959 te Roosendaal, zoon van Johannes Petrus Gerardus (Jan) DENISSEN en Cornelia Adriana Johanna van WEZEL.

      ^       ^             ^       ^
    Cornelis Peter UITDENHAAG    x    Maria Cornelia van TIGGELEN   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Adrianus Johannes Maria UITDENHAAG |x   Cornelia Adriana Maria ANTENS   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V V M
 
XXII.32    Adrianus Johannes Maria (Ad) UITDENHAAG, geboren op 21-01-1951 te Roosendaal, zoon van Cornelis Peter (Kees) UITDENHAAG en Maria Cornelia (Marie) van TIGGELEN (zie XXI.31).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1977 te Oud Gastel met Cornelia Adriana Maria (Corrie) ANTENS, 22 jaar oud, geboren op 07-12-1954 te Oud Gastel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Carolina, geboren op 04-01-1979 te Roosendaal.
   2.  Maria Johanna Cornelia, geboren op 20-10-1980 te Roosendaal.
   3.  Ilse Cornelia Adriana, geboren op 01-07-1983 te Roosendaal.
   4.  Niels Cornelis Adrianus, geboren op 12-08-1985 te Roosendaal.

      ^       ^             ^       ^
    Cornelis Peter UITDENHAAG    x    Maria Cornelia van TIGGELEN   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Johannes Joseph Maria UITDENHAAG  |x      Dinie C.M. MEESTERS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M V
 
XXII.34    Johannes Joseph Maria (Jan) UITDENHAAG, onderwijzer, geboren op 21-04-1952 te Roosendaal, zoon van Cornelis Peter (Kees) UITDENHAAG en Maria Cornelia (Marie) van TIGGELEN (zie XXI.31).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-06-1976 te Roosendaal met Dinie C.M. MEESTERS, 23 jaar oud, geboren op 20-07-1952 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Cornelis, geboren op 22-04-1979 te Roosendaal.
   2.  Koen Anton, geboren op 08-06-1980 te Roosendaal.
   3.  Marijke Antoinetta, geboren op 25-05-1983 te Bergen op Zoom.

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Adrianus Paulus DENISSEN    x |  Adriana Carolina van TIGGELEN  |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                   +-+-+
                   M M M
                   v v v
 
XXI.35    Adriana Carolina van TIGGELEN, Boerin / Huisvrouw, geboren op 05-11-1918 te Roosendaal, dochter van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-10-1955, gehuwd voor de kerk te Nispen met Adrianus Paulus DENISSEN, 36 jaar oud, Landbouwer, geboren op 23-09-1919 te Nispen, overleden op 30-04-1980 te Roosendaal op 60-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1980 te Nispen, R.K. begraafplaats. Bron: Bidprentjes 1812-2004 Archief: ABS 278 inventarisnummer -Collectie bidprentjes, zoon van Cornelius (Cornelis) Johannes DENISSEN, Landbouwer, en Maria Catharina van OVERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes Maria (Kees) (zie XXII.41).
   2.  Johannes Adrianus Cornelis (Jan) (zie XXII.43).
   3.  Antonius Johannes Maria (Toon, Ton) (zie XXII.45).

      ^       ^             ^       ^
    Adrianus Paulus DENISSEN    x   Adriana Carolina van TIGGELEN   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Cornelis Johannes Maria DENISSEN  |x   Maria Elisabeth Joanna DIJKSTRA  
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
 
XXII.41    Cornelis Johannes Maria (Kees) DENISSEN, Psycholoog, geboren op 17-08-1956 te Nispen en Roosendaal, zoon van Adrianus Paulus DENISSEN, Landbouwer, en Adriana Carolina van TIGGELEN (zie XXI.35).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-11-1985 te Terneuzen met Maria Elisabeth Joanna (Marlies) DIJKSTRA, 30 jaar oud, Beeldend Kunstenaar, creatief therapeute, geboren op 11-11-1954 te Rotterdam. Zij is thuis geboren. Dochter van Jan Hendricus Antonius DIJKSTRA, Kantoorbediende, boekhouder,(hoofd-) administrateur, en Louise Maria (Wies) BRUGGEMAN, Verkoopster/ Filiaalchef/ Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diana Louise, geboren op 10-06-1987 om 12.49 uur te Terneuzen.
   2.  Paul Johan, geboren op 14-04-1990 om 13.45 uur te Terneuzen.

      ^       ^             ^       ^
    Adrianus Paulus DENISSEN    x   Adriana Carolina van TIGGELEN   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Johannes Adrianus Cornelis DENISSEN |x        Anita LUIJKX       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   V M V
 
XXII.43    Johannes Adrianus Cornelis (Jan) DENISSEN, Landbouwer, geboren op 13-09-1957 te Nispen en Roosendaal, zoon van Adrianus Paulus DENISSEN, Landbouwer, en Adriana Carolina van TIGGELEN (zie XXI.35).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-06-1984 te Roosendaal met Anita LUIJKX, 26 jaar oud, geboren op 06-11-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margo, geboren op 08-03-1986 te Nispen en Roosendaal, gedoopt op 11-05-1986 te Nispen en Roosendaal (getuige(n): Oom Anton Denissen en Oma Denissen).
   2.  Daan, geboren op 03-02-1988 te Nispen en Roosendaal, gedoopt (R.K.) op 08-05-1988 te Nispen en Roosendaal (getuige(n): Oma Luykx en oom Piet Luykx).
   3.  Marloes, geboren op 22-10-1992 te Nispen en Roosendaal, gedoopt (R.K.) op 09-01-1993 te Nispen en Roosendaal (getuige(n): Tante Wietske en Oom Kees Denissen).

      ^       ^             ^       ^
    Adrianus Paulus DENISSEN    x   Adriana Carolina van TIGGELEN   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Antonius Johannes Maria DENISSEN  |x   Jacinthe Cornelia Maria ABELS   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
 
XXII.45    Antonius Johannes Maria (Toon, Ton) DENISSEN, Docent, geboren op 11-05-1959 te Nispen en Roosendaal, zoon van Adrianus Paulus DENISSEN, Landbouwer, en Adriana Carolina van TIGGELEN (zie XXI.35).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-04-1991 te 's-Hertogenbosch met Jacinthe Cornelia Maria ABELS, 31 jaar oud, geboren op 15-09-1959.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iris, geboren op 30-03-1993 te Den Bosch, gedoopt (R.K.) op 17-10-1993 te Roosendaal (getuige(n): Oom Koen Langenhuysen en Tante Astrid Abels).
   2.  Robin Adriaan Leo, geboren op 19-03-1995 te Den Bosch, gedoopt (R.K.) op 15-10-1995 te 's-Hertogenbosch (getuige(n): Roland Abels en Oma Denissen).

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Johannes Cornelis van TIGGELEN  |x  Johanna Dymphna Louise Maria ROMME 
+-------------------------------------+|x      Petronella ROMME      
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V V V
                  v v x v
 
      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Johannes Cornelis van TIGGELEN  | x  Johanna Dymphna Louise Maria ROMME 
+-------------------------------------+x       Petronella ROMME      
                    |                    
                  +-+++-+
                  V M M V
                  x v v x
 
XXI.36    Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN, Landbouwer, geboren op 12-02-1920 te Roosendaal, overleden op 02-05-2005 te Espel op 85-jarige leeftijd. Jan was één van de pioniers van de Noordoostpolder. In eerste instantie in Creil, later in Espel (Ankerpad 9). Na zijn pensionering is hij met zijn vrouw in het dorp Espel gaan wonen. Zoon van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd (1) met Johanna Dymphna Louise Maria (Jeanne) ROMME, geboren op 30-08-1923 te Roosendaal, overleden op 04-08-1958 te Creil op 34-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1958 te Emmeloord, RK kerkhof.
Gehuwd (2) met Petronella (Nelly) ROMME, geboren op 23-04-1929 te Roosendaal.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Toos (zie XXII.48).
   2.  Lian (zie XXII.50).
   3.  Marlies, geboren op 21-02-1954 te Creil.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1975 te Emmeloord met Rene KOETSENRUIJTER, 24 jaar oud, geboren op 22-06-1951 te Emmeloord. Marlies en René hebben de ouderlijke boerderij van René voortgezet.
   4.  José (zie XXII.54).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Johanna (Jean), geboren op 11-07-1961 te Creil, overleden op 29-04-2001 te Emmeloord op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Johannes van GENEIJGEN.
   6.  Johannes (Jan) (zie XXII.57).
   7.  Marinus (Rini) (zie XXII.59).
   8.  Elisabeth (Elly), geboren op 07-01-1966 te Creil.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1990 met Josephus (Jos) TIMMERMANS, 27 jaar oud, geboren op 15-01-1963 te Zwolle. Jos en Elly hebben 4 kinderen, Evy (1995), Roos (1996), Timo (1999) en Cato (2001).

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x  Johanna Dymphna Louise Maria ROMME 
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannes PEETERS      x |     Toos van TIGGELEN     |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                    M
 
XXII.48    Toos van TIGGELEN, geboren op 29-08-1950 te Creil, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.36) en Johanna Dymphna Louise Maria (Jeanne) ROMME.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 11-09-1987 met Johannes (Johan) PEETERS, 44 jaar oud, geboren op 08-04-1943 te Rucphen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijn, geboren op 02-07-1989 te Rijswijk.

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x  Johanna Dymphna Louise Maria ROMME 
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Wilhelmus ZOMER       x |     Lian van TIGGELEN     |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                   +-+-+
                   M V V
 
XXII.50    Lian van TIGGELEN, geboren op 01-08-1952 te Creil, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.36) en Johanna Dymphna Louise Maria (Jeanne) ROMME.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-03-1977 met Wilhelmus (Wim) ZOMER, 26 jaar oud, geboren op 06-05-1950 te Bunnik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job, geboren op 04-02-1979 te Vlaardingen.
   2.  Tizza, geboren op 02-10-1980 te Vlaardingen.
   3.  Karlien, geboren op 03-01-1984 te Vlaardingen.

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x  Johanna Dymphna Louise Maria ROMME 
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannes KROESE       x |     José van TIGGELEN     |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                   +++
                   M M
 
XXII.54    José van TIGGELEN, geboren op 12-11-1956 te Creil, dochter van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.36) en Johanna Dymphna Louise Maria (Jeanne) ROMME.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1987 te Breda met Johannes (Jan) KROESE, 54 jaar oud, geboren op 24-03-1933 te Breda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ticcor, geboren op 21-12-1987 te Utrecht.
   2.  Jacco, geboren op 26-03-1989 te Utrecht.

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x       Petronella ROMME      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Johannes van TIGGELEN    |x       Marriëtte BOONEN      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  V M M V
 
XXII.57    Johannes (Jan) van TIGGELEN, geboren op 16-12-1962 te Creil, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.36) en Petronella (Nelly) ROMME.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-10-1992 met Marriëtte BOONEN, 27 jaar oud, geboren op 06-02-1965 te Creil. Jan en Mariëtte hebben, samen met broer Riny, de ouderlijke boerderij voortgezet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruth Anneleen, geboren op 01-06-1995 te Emmeloord.
   2.  Jesse, geboren op 08-06-1997 te Emmeloord.
   3.  Cas Marien, geboren op 05-04-1999 te Emmeloord.
   4.  Lizz Welmoed, geboren op 05-04-1999 te Emmeloord.

      ^                    ^       
  Johannes Cornelis van TIGGELEN   x       Petronella ROMME      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Marinus van TIGGELEN     |x       Carla VEENDRICK      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V V
 
XXII.59    Marinus (Rini) van TIGGELEN, geboren op 03-12-1964 te Creil, zoon van Johannes Cornelis (Jan) van TIGGELEN (zie XXI.36) en Petronella (Nelly) ROMME.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1992 te Emmeloord met Carla VEENDRICK, 20 jaar oud, geboren op 09-06-1971 te Creil.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jip, geboren op 15-01-1999 te Zwolle.
   2.  Marit, geboren op 19-01-2000 te Zwolle.

      ^       ^             ^       ^
 Johannes Jacobus Thomas van TIGGELEN x     Carolina GOETSTOUWERS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Cornelis Marinus van TIGGELEN  |x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M M V M V
                  v v v v v
 
XXI.40    Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN, geboren op 20-04-1923 te Roosendaal. Kees is met z'n vrouw na hun huwelijk op zijn ouderlijke boerderij aan de Kortendijk blijven wonen. Zij woonden daar tot 1974, toen ze i.v.m. stadsuitbreiding zijn verhuisd naar Schijf.
De boerderij aan de Kortendijk is vervolgens omgebouwd tot de St.Franciscuskerk, die in 2001 overigens weer is gesloten. Zoon van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie XX.37) en Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-05-1957 te Zundert met Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS, 29 jaar oud, geboren op 17-04-1928 te Wernhout, overleden op 20-10-1979 te Schijf op 51-jarige leeftijd, dochter van Cornelius Henricus (Kees) GOETSTOUWERS en Maria Agatha (Mie) JOCHEMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Adrianus Cornelia Maria (Jan) (zie XXII.63).
   2.  Cornelis J.A.M. (Kees) (zie XXII.65).
   3.  Maria Agatha Jacoba Josepha (Marga) (zie XXII.68).
   4.  Ronaldus Cornelis Catharina Maria Ronald (zie XXII.69).
   5.  Anna Elisabeth (Annelies) (zie XXII.72).

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Marinus van TIGGELEN   x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Johannes A.C.M. van TIGGELEN   |x Niclasina Elisabeth Clementina DIRVEN 
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
 
XXII.63    Johannes Adrianus Cornelia Maria (Jan) van TIGGELEN, geboren op 28-02-1958 te Roosendaal, zoon van Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN (zie XXI.40) en Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1983 te Oirschot met Niclasina Elisabeth Clementina (Nicoline) DIRVEN, 25 jaar oud, geboren op 19-12-1957 te Etten. Zij is de dochter van Cornelis Gregorius Dirven en Adriana Maria Cornelia Boeren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Anna Adriana, geboren op 30-10-1992 te Tilburg.
   2.  Ruud Cornelis Petrus, geboren op 30-10-1992 te Tilburg.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Marinus van TIGGELEN   x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Cornelis J.A.M. van TIGGELEN   |x       Loekie KREISEL      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   V M M
 
XXII.65    Cornelis J.A.M. (Kees) van TIGGELEN, geboren op 01-02-1959 te Roosendaal, zoon van Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN (zie XXI.40) en Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1988 te Roosendaal met Loekie KREISEL, 23 jaar oud, geboren op 11-09-1964.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michèle, geboren op 26-08-1990 te Roosendaal.
   2.  Marco, geboren op 17-05-1993 te Roosendaal.
   3.  Roel, geboren op 03-03-1995 te Roosendaal.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Marinus van TIGGELEN   x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
       Freddy AARTS       x |   Maria A.J.J. van TIGGELEN   |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  V V M V M
 
XXII.68    Maria Agatha Jacoba Josepha (Marga) van TIGGELEN, geboren op 19-06-1961 te Roosendaal. Marga is met haar man in het ouderlijke huis blijven wonen. Dochter van Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN (zie XXI.40) en Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS.
Gehuwd op 23-10-1959 te Roosendaal met Freddy AARTS, geboren op 23-10-1959 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sanne, geboren op 12-08-1989 te Schijf.
   2.  Sigrid, geboren op 12-03-1991 te Schijf.
   3.  Stafan, geboren op 23-10-1992 te Schijf.
   4.  Sylvie, geboren op 22-08-1994 te Schijf.
   5.  Sybren, geboren op 31-08-1997 te Schijf.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Marinus van TIGGELEN   x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Ronaldus C.C.M. Ronald van TIGGELEN |x       Anja JONGMANS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
 
XXII.69    Ronaldus Cornelis Catharina Maria Ronald van TIGGELEN, geboren op 26-07-1962 te Roosendaal, zoon van Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN (zie XXI.40) en Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-07-1984 te Roosendaal met Anja JONGMANS, 21 jaar oud, geboren op 16-08-1962 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tamara, geboren op 20-09-1987 te Roosendaal.
   2.  Jurgen, geboren op 11-10-1989 te Roosendaal.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Marinus van TIGGELEN   x   Anna Maria Theresia GOETSTOUWERS  
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
    Antonius Toine DENISSEN     x |   Anna Elisabeth van TIGGELEN   |
                    | +-------------------------------------+
                    |                    
                  +-+++-+
                  V V M V
 
XXII.72    Anna Elisabeth (Annelies) van TIGGELEN, geboren op 05-03-1966 te Roosendaal. Annelies en Toine zijn na hun huwelijk op de ouderlijke boerderij van Toine gaan wonen.
Dochter van Cornelis Marinus (Kees) van TIGGELEN (zie XXI.40) en Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-06-1985 te Roosendaal met Antonius Toine DENISSEN, 24 jaar oud, geboren op 16-08-1960 te ?Nispen, zoon van Johannes Petrus Gerardus (Jan) DENISSEN en Cornelia Adriana Johanna van WEZEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (Anneke), geboren op 26-11-1985 te Roosendaal.
   2.  Elisabeth (Ellen), geboren op 19-01-1988 te Nispen.
   3.  Joran, geboren op 11-06-1993 te Nispen.
   4.  Milou, geboren op 24-07-1996 te Nispen.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Joannes van TIGGELEN   x      Joanna van HEIJST      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TIGGELEN     |x      Wilhelmina MAATJES     
+-------------------------------------+|x       Helena de NIJS      
                    |x    Maria Cornelia SCHOONEN    
                    |                    
                  +-+++-+
                  M M V M
                  x   v
 
      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Joannes van TIGGELEN   x      Joanna van HEIJST      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TIGGELEN     | x      Wilhelmina MAATJES     
+-------------------------------------+x       Helena de NIJS      
                    |x    Maria Cornelia SCHOONEN    
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  M V M V V
 
      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Joannes van TIGGELEN   x      Joanna van HEIJST      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Petrus van TIGGELEN     | x      Wilhelmina MAATJES     
+-------------------------------------+ x       Helena de NIJS      
                    x     Maria Cornelia SCHOONEN    
 
XIX.29    Petrus van TIGGELEN, geboren op 04-04-1843 te Roosendaal en Nispen, overleden op 10-05-1930 te Roosendaal op 87-jarige leeftijd, stamhouder van de Vroenhoutse tak, volgens http://www.vantiggelen.tk/, zoon van Cornelis Joannes van TIGGELEN (zie XVIII.29) en Joanna van HEIJST.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 07-05-1878 te Roosendaal met Wilhelmina MAATJES, 28 jaar oud, geboren op 08-08-1849 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-05-1885 te Roosendaal en Nispen op 35-jarige leeftijd, dochter van Rumoldus (Romme) MAATJENS, bouwman, en Maria Cornelia ENGELEN, landbouwster.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 11-04-1888 te Roosendaal en Nispen met Helena de NIJS, 28 jaar oud, geboren op 13-11-1859 te Bergen op Zoom, overleden op 30-04-1897 te Roosendaal op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Franciscus de NIJS en Johanna GROFFEN.
Gehuwd (3) op 55-jarige leeftijd op 16-09-1898 te Roosendaal met Maria Cornelia SCHOONEN, geboren ca. 1861 te Bergen op Zoom, dochter van Marijn SCHOONEN en Johanna TIMMERMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren na 1878 te Roosendaal en Nispen.
Gehuwd op 28-04-1905 te Roosendaal (getuige(n): Isis Brabant, huwelijk) met Anna Maria COPPENS. Zij is de dochter van Marijnus Coppens en Catharina Molenaars.
   2.  Johannes, geboren na 1878.
   3.  Maria Cornelia, geboren 1878.
   4.  Rumoldus (den Dure) (zie XX.43).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Adrianus, geboren na 1888.
   6.  Johanna Elisabeth, geboren na 1888.
   7.  Marinus, geboren na 1888.
   8.  naamloos, geboren na 1888.
   9.  Wilhelmina Maria, geboren na 1888.

      ^       ^             ^       ^
     Petrus van TIGGELEN     x      Wilhelmina MAATJES     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Rumoldus van TIGGELEN    |x      Anna Maria IJZERMANS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V M
                   x v
 
XX.43    Rumoldus van TIGGELEN (den Dure), veekoopman, geboren op 20-06-1881 te Roosendaal, overleden op 10-01-1952 te Wouw op 70-jarige leeftijd, zoon van Petrus van TIGGELEN (zie XIX.29) en Wilhelmina MAATJES.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna Maria IJZERMANS, geboren op 05-08-1885, overleden op 11-07-1949 op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Adriana Cornelia, geboren op 31-01-1912 te Wouw, overleden op 13-10-1981 te Roosendaal op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Josephus Paulus KOUTERS, geboren op 03-02-1906, overleden op 02-02-1978 op 71-jarige leeftijd. Kinderen uit deze relatie;
Rene - Rina - Ben en Annemieke.
   2.  Petrus Antonius Maria (zie XXI.44).

      ^                    ^       
     Rumoldus van TIGGELEN     x      Anna Maria IJZERMANS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Petrus Antonius Maria van TIGGELEN |x      Maria Cornelia PIJS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
XXI.44    Petrus Antonius Maria van TIGGELEN, 01-01-1935 tot 01-01-1975: boekhouder bij notariskantoor in Wouw 1-03-1975 tot 01-01-1990: oud wethouder Gemeente Wouw, geboren op 22-10-1921 te Wouw. Petrus,A.M.van Tigelen is 40 jaar werkzaam geweest bij
Notaris Nooren,Goderie en Hermsen te Wouw.
Ook is hij een 25 jaar Voorzitter geweest van Cluzona te Wouw
en tevens een 40 tal jaren gemeenteraadslid te Wouw,
waarvan 15 jaar als wethouder bij de voormalige gemeente Wouw.
Is tijdens tweede wereldoorlog Verzetsstrijder geweest bij de ondergrondse samen met oud-buurman en oud gemeente-secretaris van Wouw Jac van Wezel.
Gevonden bij http://www.vantiggelen.tk/, site van Kees A.C.R.A. van Tiggelen uit Etten-Leur. Zoon van Rumoldus van TIGGELEN (den Dure) (zie XX.43) en Anna Maria IJZERMANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-06-1948 te Wouw met Maria Cornelia PIJS, 25 jaar oud, geboren op 30-05-1923 te Heerle, overleden op 23-02-1999 te Wouw op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1999 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kees, A.C.R.A. (zie XXII.73).

      ^                    ^       
 Petrus Antonius Maria van TIGGELEN  x      Maria Cornelia PIJS     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Kees, A.C.R.A. van TIGGELEN   |x     Elisabeth, E.G.M. HURKS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
XXII.73    Kees, A.C.R.A. van TIGGELEN, geboren op 17-12-1951 te Wouw. Kees is 22 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank in Wouw
alwaar een Bankinsluiping meegemaakt en een Bankinbraak.
Kees werkt sinds 1996 bij de WVS in Etten-Leur.
Heeft in de periode 1971/1972 bij de luchtmacht gediend als militair, o.a. op een basis in Duitsland(Erle-tussen Wesel en Dorsten) Is bij Cluzona in Wouw jeugdsecretaris geweest en seniorenleider vanaf 1973 tot 1985.
Zoon van Petrus Antonius Maria van TIGGELEN (zie XXI.44) en Maria Cornelia PIJS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-10-1985 te Wouw met Elisabeth, E.G.M. HURKS, 31 jaar oud, geboren op 19-11-1953 te Breda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pascal, P.P.M.C. Geboren op 05-05-1991 te Breda.

      ^       ^             ^       ^
   Cornelis Joannes van TIGGELEN   x      Joanna van HEIJST      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Adriaan van TIGGELEN     |x       Anna VOORMEULEN      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    x
 
XIX.36    Adriaan van TIGGELEN, herbergier, geboren op 11-11-1846 te Roosendaal en Nispen, overleden op 09-02-1908 te Wouw op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Joannes van TIGGELEN (zie XVIII.29) en Joanna van HEIJST.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna VOORMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus, geboren rond 1893 te Wouw.
Gehuwd op 09-05-1922 te Woensdrecht met Ida Godefrida Louisa SWAGEMAKERS, geboren rond 1901 te Woensdrecht. Zij is de dochter van Petrus Swagemakers en Anna Cornelia Melsen.

      ^                    ^       
  Pieter (Peter) Jansen van TICHELT  x    Janneke Adriaens GABRIELS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
| Wilhelmus van TIGGELEN (TICHELEN) |x      Johanna Augustijnsz.     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M V M M M M V
 
XVI.17    Wilhelmus van TIGGELEN (TICHELEN), Boer te Vischdonk bij Roosendaal, geboren op 16-04-1734 te Wouw - Weststraat, overleden op 01-07-1786 te Roosendaal op 52-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Peter) Jansen van TICHELT (zie XV.26) en Janneke Adriaens GABRIELS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-11-1763 te Steenbergen met Johanna Augustijnsz. Overleden op 01-06-1786 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op 19-11-1764 te Steenbergen.
   2.  Elisabeth, geboren op 03-08-1766 te Steenbergen.
   3.  Johannes, geboren op 18-09-1768 te Steenbergen, overleden op 18-10-1833 te Steenbergen op 65-jarige leeftijd.
   4.  Anthonius, geboren op 28-07-1770 te Steenbergen.
   5.  Hendrikus, geboren op 26-09-1772 te Steenbergen.
   6.  Adrianus, geboren op 30-05-1775 te Steenbergen.
   7.  Adriana, geboren op 24-10-1777 te Steenbergen, overleden op 11-04-1828 te Steenbergen op 50-jarige leeftijd.

      ^       ^             ^       
     Hendrick van TICHELT     x    Cathelijn Peter BOSSCHAERTS   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Jan van TICHELT      |x      Digne Jans ?BRECHT     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
VIII.5    Jan van TICHELT, zoon van Hendrick van TICHELT (zie VII.1) en Cathelijn Peter BOSSCHAERTS.
Gehuwd ? Echtgenote is Digne Jans ?BRECHT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henric (zie IX.19).

      ^                    ^       
      Jan van TICHELT      x      Digne Jans ?BRECHT     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Henric van TICHELT     |x     Catharine VORSSELAERS     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 V M V M M V M
 
IX.19    Henric van TICHELT, zoon van Jan van TICHELT (zie VIII.5) en Digne Jans ?BRECHT.
Gehuwd ? Echtgenote is Catharine VORSSELAERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina.
   2.  Cornelis.
   3.  Digne.
   4.  Jan.
   5.  Laureys.
   6.  Margriet.
   7.  Michiel.

      ^       ^             ^       
   Jan van Sanvliet van TICHELT   x     Margriet Geert ROMBOUTS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|Wouter van TICHELT (van der TIECHELT)|?          ?          
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  M V M V
 
VII.6    Wouter van TICHELT (van der TIECHELT). Hij is verbannen uit Antwerpen en verplicht tot het maken van een pelgrimage naar Sinte Eewouts in Elsaten. Zoon van Jan van Sanvliet van TICHELT (zie VI.1) en Margriet Geert ROMBOUTS.
Kinderen:
   1.  Bouden.
   2.  Cathalijne.
   3.  Claus.
   4.  Lijsbeth.

      ^       ^             ^       ^
     Gerard van TICHELT      x      Maria van HEESBEEN     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Bouden van TICHELT     |?          ?          
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   M M
                   v v
 
V.3    Bouden van TICHELT, overleden voor 1417. Zijn nakomelingen vinden we in de 15e eeuw te Antwerpen.
Gevonden bij: http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/ :
Hij compareert als getuige bij het verdrag tussen de schepenen van Breda en Terheyden in 1400 en wrodt in 1398 met zijn broers vermeld als erfgenaam van Ridder Jan van Heesbeen. Hij leeft nog in 1415, maar sterft vóór 1417.

Hij had twee zonen die in Antwerpen woonden. Zoon van Gerard van TICHELT (zie IV.1) en Maria van HEESBEEN.
Kinderen:
   1.  Geerlinck (zie VI.7).
   2.  Gerard (zie VI.9).

      ^                    ^       
     Bouden van TICHELT                          
          |
+------------------+------------------+
|    Geerlinck van TICHELT    |x      Heylwich WILMAERS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 M M M V M V M
                 x x  x x  v
 
VI.7    Geerlinck van TICHELT. Geerlinck was poorter van Antwerpen, 2 juli 1417. Zijn vrouw's familie behoorde tot de familie der zeven schaken van Antwerpen. Zoon van Bouden van TICHELT (zie V.3).
Gehuwd ? Echtgenote is Heylwich WILMAERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert.
Gehuwd 1454, gehuwd voor de kerk op 06-07-1454 met Heylwich van den BROECK.
   2.  Antoon, overleden op 12-08-1472. Antoon was schepen van Antwerpen in 1471. Na de dood van Antoon hertrouwde Marie te Bergen op Zoom.
Gehuwd ? Echtgenote is Marie DANKAERTS.
   3.  Geerlach. Geerlach was minderjarig in 1440.
   4.  Heylwich.
Gehuwd 1446, gehuwd voor de kerk op 28-01-1446 (getuige(n): http://home.hetnet.nl/~janvantiggelen/) met Symon van STEELANT.
   5.  Jan.
Gehuwd ? Echtgenote is Yda van de POLLE.
   6.  Lysbeth. Lysbeth was in 1450 religieuse in het Falconklooster te Antwerpen.
   7.  Willem (zie VII.20).

      ^                            
     Geerlinck van TICHELT     x      Heylwich WILMAERS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Willem van TICHELT     |x     Lysbeth van POPENDONCK    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+++-+-+
                 M M M M M M
                    v  
 
VII.20    Willem van TICHELT. Willem was schepen van Antwerpen (1466-1489). In 1485 koopt hij een huis. Zoon van Geerlinck van TICHELT (zie VI.7) en Heylwich WILMAERS.
Gehuwd 1452, gehuwd voor de kerk op 20-09-1452 met Lysbeth van POPENDONCK, geboren 1434.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon.
   2.  Bouden, overleden 1492. Bouden is door manslag om het leven gekomen.
   3.  Geert. Geert kocht in 1488 het huis "De Drie Conninghen" in de Zirickstraat te Antwerpen.
   4.  Gerlach (zie VIII.16).
   5.  Jan. Jan was religieus te Corssendonk.
   6.  Willem.

      ^                    ^       
     Willem van TICHELT      x     Lysbeth van POPENDONCK    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Gerlach van TICHELT     |x     Margriet van HAMBROECK    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    V
 
VIII.16    Gerlach van TICHELT, overleden 1490. Hun dochter Barbara bezat een goed te Brecht. Zijn vrouw Margriet was reeds weduwe van een eerder huwelijk. Zoon van Willem van TICHELT (zie VII.20) en Lysbeth van POPENDONCK.
Gehuwd ? Echtgenote is Margriet van HAMBROECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara.

      ^                    ^       
     Bouden van TICHELT                          
          |
+------------------+------------------+
|     Gerard van TICHELT     |x      Sapientia van URSEL     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +++
                   V V
 
VI.9    Gerard van TICHELT, overleden <1-11-1147. Gerard was poorter van Antwerpen, 1 febr. 1417. Zijn vrouw was dochter van een schepen van Antwerpen. Na de dood van Gerard is ze nog twee maal hertrouwd. Zoon van Bouden van TICHELT (zie V.3).
Gehuwd ? Echtgenote is Sapientia van URSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix, geboren rond 1400, overleden op 28-04-1466.
   2.  Sapientia.

Top | E-mail
gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software