Kwartieren van Tiggelen
van de IIIe tot de VIIIe generatie
23-01-2008
@
 

Kwartierstaat van Adriana Carolina van TIGGELEN

Generatie III

 5    Adriana Carolina van TIGGELEN, Boerin / Huisvrouw, geboren op 05-11-1918 te Roosendaal, dochter van Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN (zie 10) en Carolina GOETSTOUWERS (zie 11).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-10-1955, gehuwd voor de kerk te Nispen met Adrianus Paulus DENISSEN, 36 jaar oud, Landbouwer, geboren op 23-09-1919 te Nispen, overleden op 30-04-1980 te Roosendaal op 60-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1980 te Nispen, R.K. begraafplaats. Bron: Bidprentjes 1812-2004 Archief: ABS 278 inventarisnummer -Collectie bidprentjes, zoon van Cornelius (Cornelis) Johannes DENISSEN, Landbouwer, en Maria Catharina van OVERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes Maria (Kees), Psycholoog, geboren op 17-08-1956 te Nispen en Roosendaal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-11-1985 te Terneuzen met Maria Elisabeth Joanna (Marlies) DIJKSTRA, 30 jaar oud, Beeldend Kunstenaar, creatief therapeute, geboren op 11-11-1954 te Rotterdam. Zij is thuis geboren. Dochter van Jan Hendricus Antonius DIJKSTRA, Kantoorbediende, boekhouder,(hoofd-) administrateur, en Louise Maria (Wies) BRUGGEMAN, Verkoopster/ Filiaalchef/ Huisvrouw.
   2.  Johannes Adrianus Cornelis (Jan), Landbouwer, geboren op 13-09-1957 te Nispen en Roosendaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-06-1984 te Roosendaal met Anita LUIJKX, 26 jaar oud, geboren op 06-11-1957.
   3.  Antonius Johannes Maria (Toon, Ton), Docent, geboren op 11-05-1959 te Nispen en Roosendaal.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-04-1991 te 's-Hertogenbosch met Jacinthe Cornelia Maria ABELS, 31 jaar oud, geboren op 15-09-1959.
Generatie IV

10    Johannes Jacobus Thomas (Jan) van TIGGELEN, Landbouwer, geboren op 07-03-1882 te Roosendaal, Kortendijk 130, overleden op 05-06-1933 te Roosendaal, Kortendijk 130 op 51-jarige leeftijd. Er zijn gezinsbladen van de familie "van Tiggelen" (en de familie "van Loon") gemaakt door Jan van Tiggelen, zoon van Adrianus van Tiggelen en Adriana Elisabeth van Loon. Zie ook http://www.tiggelen.tk/. Zoon van Johannes van TIGGELEN (zie 20) en Jacoba MAATJENS (zie 21).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1908 te Rucphen en Vorenseinde, gehuwd voor de kerk op 08-05-1908 te Roosendaal (getuige(n): http://home.tiscali.nl/johnvantiggelen.com/) met de 27-jarige
11    Carolina GOETSTOUWERS, Landbouwster, geboren op 27-02-1881 te Rucphen en Vorenseinde, gedoopt 1881 te Roosendaal (getuige(n): Josephus Goetstouwers en Philomena Goetstouwers), overleden op 30-11-1955 te Roosendaal, Kortendijk op 74-jarige leeftijd. De naam Goetstouwers en al zijn varianten (Goidstouwen, Goidsnoven) kan er op wijzen dat ze afkomstig zijn uit Goetsenhoven net onder Tienen en iets boven de taalgrens. Dochter van Adrianus GOETSTOUWERS (zie 22) en Johanna van AERT (zie 23). Jan en Carolina bleven op de ouderlijke boerderij aan de Kortendijk wonen. Zij kochten de boerderij (zie ook het verhaal over de boerderij. Jan kwam vrij jong te overlijden aan nierkanker. Carolina zette hierna met de oudste zoon Janus de boerderij voort.
De boerderij Kortendijk 130 te Roosendaal (nu Azurietdijk 89-91) speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Familie Van Tiggelen. Hier leefden vier opeenvolgende generaties van de familie, van 1864 tot en met 1974.
Gebouwd ergens tussen 1764 en 1802
Het is niet precies meer te achterhalen wanneer de boerderij gebouwd is. Bouwvergunningen en zo bestonden nog niet in die tijd!
Op 20 oktober 1763 wordt in het vestboek vermelding gemaakt van "Een Perceel Saaijland, genaamt het Doorne Steedeken, geleegen op De Suytsijde van De Cortendijcxse Agterstraat, groot Drie gemeeten en Een Halve Roede". Er is dus nog geen sprake van bebouwing. In de buurt ligt wel "Een Steede, geleegen op den Cortendijk, groot twee gemeeten, 79 Roeden" met "Huysingen". Tevens was er op Het Langveld (een perceel vlakbij) sprake van "Een huijsie daarop getimmert". De percelen zijn in eigendom van ene Pieter Hertogh.
Vervolgens worden de bovengenoemde huizen gesloopt en wordt er op Doorne Steedeken een huis teruggebouwd. Dat blijkt uit de correctie in het vestboek: "Nota deese Huijsinge is er niet meer maar is bij het [Doorne Stedeken] Perceel".
Pieter Hertogh, die ongehuwd was, komt te overlijden en zijn eveneens ongetrouwde broer Cornelis erft het perceel.
De eerstvolgende vermelding is van 28 december 1802. Dan erft Jan Franciscus Molenschot van zijn oud-oom Cornelis Hertogh "eene Steede, bestaande in Huijsinge, Schuure, e.a., staande op een Parceel Zaaijland, genaamt het Doornestedeke, geleegen op de Zuydzijde van de Kortendijkse Agterstraat groot Drie Gemeten ½ Roeden".
De boerderij moet dus ergens tussen 1764 en 1802 gebouwd zijn.
Publieke verkoop in 1818
Jan Molenschot komt te overlijden en de eigendom van de boerderij gaat over op zijn kinderen Anna-Maria, Anthonius, Catharina en Adrianus-Anthonius.
Op 17 augustus 1818 gaan zij over tot een publieke verkoping van de boerderij, beschreven als "een Stede bestaand in Huysinge, Stal, Schuur, Wagenhuys en verdere Timmeragien, Werf, Hof, Boomgaard, Dries en de percelen _.". Totaal bedroeg de oppervlakte 26 gemeten en 180 roeden (ca. 11 ha). Koper was Jacobus Janse Uit de Willigen, bouwman te Kruisland, die het kocht voor f 6.100,-.
De boerderij was op dat moment al verpacht. De pachter was ene Cornelis Broos die hier jaarlijks f 270,- voor betaalde.
Opmaak van een kadastrale kaart in 1823
In 1823 wordt het kadaster, zoals we dat vandaag de dag nog kennen, ingesteld. In dat jaar wordt daarom een kadastrale atlas opgemaakt, waaruit duidelijk blijkt hoe de boerderij er toen uitgezien heeft.
Drie kleinkinderen erven de boerderij in 1838
Jacobus Janse Uyttewilligen en zijn vrouw Catharina Kerstens komen te overlijden en hun boedel wordt verdeeld.
Aangezien hun zoon Johannes reeds is overleden, erven diens drie kinderen, Maria, Jacobus en Marijnus Uyttewilligen, de boerderij. Deze wordt omschreven als "Eene Stede bestaande in huysinge, Schuur en verdere Timmeragie met Werf, dries, Moestuin en de perceelen _ , te zamen groot 12 bunder 3 roeden 20 ellen" . Het geheel wordt geschat op f 5695,- plus nog f 323,- voor de bomen die erop staan.
De eerste Van Tiggelens worden gesignaleerd in 1864
Op 1 juni 1864 trouwen Jan van Tiggelen en Jacoba Maatjens. Jan komt van Vroenhout, Jacoba woonde al verderop op de Kortendijk. Op de dag van hun huwelijk nemen zij, volgens het bevolkingsregister, hun intrek op de boerderij als de nieuwe pachters.
De onverdeelde boedel wordt verdeeld in 1871
Meer dan 30 jaar blijft de boerderij in de onverdeelde boedel van de drie kleinkinderen Uyttewilligen zitten. Maar op 6 maart 1871 wordt de notaris wederom bezocht. Jacobus is inmiddels priester en kapelaan te Oosterhout, Marijnus is landbouwer te Heerle en Maria is getrouwd met Adriaan Luysterburg die ook landbouwer te Heerle is.
De boerderij, beschreven als "een bouwhoeve, bestaande in huizing, schuur en verdere gebouwen met erf, moer, tuin, bouw- en weiland,_, te zamen groot 12 ha 3 a 20 ca, geschat op f. 10.030,-" valt toe aan Maria en Adriaan Luysterburg-Uijttewilligen.
Verdeling van de nalatenschap in 1902
Maria Luysterburg-Uijttewilligen overlijdt in 1898, haar man Adriaan (inmiddels "rentenier" genoemd) in 1901. Ze hadden waarschijnlijk geen kinderen en benoemen zes kinderen Uytdewilligen tot hun erfgenamen (neven en nichten?). Op 3 juni 1902 wordt de nalatenschap verdeeld. Aldus komt in handen van Laurentius Lucus Adrianus Hopmans, landbouwer te Standdaarbuiten en gehuwd met Johanna Uytdewilligen: "Eene bouwhoeve, bestaande uit huis met schuur, keet, karhuis, erf, tuin, bouw en weilanden, gelegen op den Kortendijk onder Roosendaal _. ter grootte van 19 ha 17 a 70 ca.".
Alweer in een onverdeelde boedel vanaf 1905
Johanna Uytdewilligen overlijdt op 30 juli 1904. Haar man Laurentius Hopmans blijft achter met zes minderjarige kinderen. Op 14 december 1905 wordt voor de notaris de huwelijksgemeenschap van Johanna en Laurentius verdeeld. Hierbij wordt de boerderij, inmiddels beschreven als "een bouwhoeve, bestaande in huis met schuur, keet, karhuis, erf, tuin, bouw- en weilanden _. samen groot 22 ha 60 a, geschat op f 22079,-" toebedeeld aan de zes kinderen.
De Van Tiggelens kopen de boerderij in 1913
De pacht loopt inmiddels gewoon door. De jongste zoon van Jan van Tiggelen en Jacoba Maatjens, ook Jan geheten, neemt de boerderij over. Hij trouwt op 19 mei 1908 in Rucphen met Carolina Goetstouwers, waar de bruid vandaan komt (Langendijk). De tweede generatie is aangetreden.
Maar in 1913 weet de jonge Jan met de familie Hopmans overeenstemming over koop te bereiken. Op 31 december 1913 verkoopt Laurentius Hopmans, namens zijn minderjarige kinderen, "huis, schuur, karhuis, erf, stal, tuin, bouw- en weiland een en ander ter gezamentlijke grootte van 19 ha 72 a 50 ca" voor f 30.000,- aan Jan en Carolina. f 20.000,- blijft als hypotheekstelling voor onbetaalde kooppenningen.
Op de topografische kaart van 1908 is goed te zien wat Jan en Carolina precies kochten.
Een nieuwe boerderij wordt gebouwd in 1921
Jan en Carolina gaan voortvarend te werk. In 1921 is er sprake van een "bijbouw": de nieuwe boerderij (huis+stal) wordt gebouwd. En in 1923 vindt een "slooping" plaats: de oude boerderij wordt afgebroken. De schuur blijft staan! Op de foto is dit goed te zien.
Lief en leed van 1921 tot 1974
Helaas komt Jan al snel, in 1933, te overlijden. Carolina blijft met de kinderen achter. De een na de ander gaat vervolgens uit huis. Carolina komt in 1955 te overlijden; dochter Cor, onderwijzeres, en jongste zoon Kees blijven achter. Aan de boerderij zelf verandert pas in de jaren '50 wat. In 1953 en 1954 is sprake van verbouwingen (o.a. de zomerstal die aan de schuur wordt gebouwd).
Kees leert Anneke Goetstouwers kennen. De derde generatie Van Tiggelens treedt aan. De eigendom van de boerderij is inmiddels overgenomen (1949). Zij trouwen in 1957. Dan gebeuren er weer een paar verbouwingen, vooral binnen. Ze vormen een gelukkig gezin waarin vijf kinderen geboren worden, de vierde generatie. Maar rond 1970 verschijnen er donkere wolken: de Gemeente Roosendaal wil een woonwijk ontwikkelen rondom de boerderij, de familie van Tiggelen moet verhuizen!
De boerderij wordt een schuurkerk in 1975
Op 14 oktober 1974 is het zover. De familie van Tiggelen verlaat de boerderij en zoekt zijn toekomst in Schijf. De Gemeente Roosendaal heeft de boerderij gekocht, maar besluit gelukkig om deze niet te slopen! Zij verkoopt de boerderij aan de nieuw opgerichte parochie St. Franciscus. Een stevige verbouwing vindt plaats in 1975: de boerderij wordt pastorie (huisgedeelte) en kapel (stalgedeelte); de schuur wordt kerk. Het karhuis wordt gesloopt.
Sluiting van de kerk in 2001
Maar ook in de nieuwe wijk Kortendijk is de ontkerkelijking onstuitbaar. Geleidelijk lopen de bezoekaantallen zover terug, dat het parochiebestuur in 2001 besluit om de kerk te sluiten. Onduidelijk is nog wat de toekomst van de boerderij is......
Bron: Gemeentearchief Roosendaal (notariële archieven, bouwvergunningen, kadaster, vestboeken). Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Johanna (Koos), geboren op 24-02-1909 te Roosendaal, overleden op 26-05-1981 te Roosendaal op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1932 te ?Roosendaal met Josephus Marinus (Sjef) van OVERVELD, 31 jaar oud, geboren op 03-01-1901 te Rucphen, overleden op 22-05-1970 te Roosendaal op 69-jarige leeftijd. Koos en Sjef hadden de boerderij Langendijksestraat 29, 4715 PH RUCPHEN. Na hun pensionering verhuisden zij naar de Kortendijk in Roosendaal (tegenwoordig: Onyxdijk??). Hun zoon Jan bleef op de ouderlijke boerderij boeren.
   2.  Adrianus Johannes (Janus), geboren op 26-09-1910 te Roosendaal, overleden op 11-11-1992 te Fijnaart op 82-jarige leeftijd. Drager van de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in goud.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-05-1946 te Wouw met Adriana Elisabeth (Jaantje) van LOON, 29 jaar oud, geboren op 13-08-1916 te Moerbeek, overleden op 12-10-2001 te Wouw op 85-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Cornelius van LOON en Petronella Maria DEKKERS.
   3.  Johanna Catharina (Jo), religieuse, geboren op 24-06-1912 te Roosendaal, overleden ..-06-2000 te Roosendaal. Zij treed in 1938 in het klooster onder de naam Zuster Carolina,bij de zusters van Charitas (net als haar zus en haar drie nichten!). Zij was actief in de verpleging in o.a. Venraij en Haarlem. Vanaf haar pensionering woonde ze in Huize Charitas in de Waterstraat in Roosendaal.
   4.  Maria Cornelia (Marie), geboren op 24-10-1913 te Roosendaal.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-10-1949 met Cornelis Peter (Kees) UITDENHAAG, 35 jaar oud, geboren op 30-12-1913, zoon van Adrianus Cornelis UITDENHAAG en Adriana van HEYBEEK. Marie en Kees woonden op de boerderij Brembosstraat in Nispen. Hun zoon Ad heeft de boerderij na zijn trouwen voortgezet.
   5.  Cornelia Adriana (Cor), Onderwijzeres, geboren op 02-08-1915 te Roosendaal, overleden op 30-04-2004 te Roosendaal op 88-jarige leeftijd, begraven op 05-05-2004 te Roosendaal. Cor is ongehuwd gebleven. Tot 1973 is ze bij de familie van haar broer Kees op het ouderlijk adres blijven wonen. Daarna is ze verhuisd naar "de stad". Ze was van beroep onderwijzeres op de St. Josephschool te Roosendaal.
In 2003 is ze verhuisd naar Verpleeghuis Wiekendael, waar ze is overleden.
   6.  Catharina Maria (Trien), religieuse, geboren op 29-06-1917 te Roosendaal, overleden op 31-10-1944 te Roosendaal op 27-jarige leeftijd. Zij treed in 1937 in het klooster van Charitas (samen met haar zus Jo, Zr. Carolina) onder de naam Zuster Jovita. Zij was verpleegster en is gestorven aan TBC in de verzorging van TBC-patiënten.
   7.  Adriana Carolina (zie 5).
   8.  Johannes Cornelis (Jan), Landbouwer, geboren op 12-02-1920 te Roosendaal, overleden op 02-05-2005 te Espel op 85-jarige leeftijd. Jan was één van de pioniers van de Noordoostpolder. In eerste instantie in Creil, later in Espel (Ankerpad 9). Na zijn pensionering is hij met zijn vrouw in het dorp Espel gaan wonen.
Gehuwd (1) met Johanna Dymphna Louise Maria (Jeanne) ROMME, geboren op 30-08-1923 te Roosendaal, overleden op 04-08-1958 te Creil op 34-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1958 te Emmeloord, RK kerkhof.
Gehuwd (2) met Petronella (Nelly) ROMME, geboren op 23-04-1929 te Roosendaal.
   9.  Elisabeth Anthonia (Lies), reliogieuse, onderwijzeres, geboren op 09-12-1921 te Roosendaal. Zij treed in bij de zusters Franciscanessen van Mariadal onder de naam van Zuster Theresa. Zij is onderwijzeres geweest op een lagere school voor moeilijk opvoedbare kinderen in Breda.
   10.  Cornelis Marinus (Kees), geboren op 20-04-1923 te Roosendaal. Kees is met z'n vrouw na hun huwelijk op zijn ouderlijke boerderij aan de Kortendijk blijven wonen. Zij woonden daar tot 1974, toen ze i.v.m. stadsuitbreiding zijn verhuisd naar Schijf.
De boerderij aan de Kortendijk is vervolgens omgebouwd tot de St.Franciscuskerk, die in 2001 overigens weer is gesloten.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-05-1957 te Zundert met Anna Maria Theresia (Anneke) GOETSTOUWERS, 29 jaar oud, geboren op 17-04-1928 te Wernhout, overleden op 20-10-1979 te Schijf op 51-jarige leeftijd, dochter van Cornelius Henricus (Kees) GOETSTOUWERS en Maria Agatha (Mie) JOCHEMS.
Generatie V

 20    Johannes van TIGGELEN, landbouwer, geboren op 28-01-1834 te Roosendaal, overleden op 03-05-1916 te Roosendaal op 82-jarige leeftijd, Jan, de oudste zoon van Cornelis van Tichelen en Johanna van Heijst, is de stamhouder van de Kortendijkse tak. Geboren op Vroenhout trok hij na zijn huwelijk naar de Kortendijk, alwaar hij met z.n vrouw een boerderij ging pachten. De details over deze boerderij kunt u elders op deze site vinden (bij Achtergronden).
Jan en Jacoba kregen 9 kinderen. Hij was vijftig (!) jaar bestuurslid van de RK Boerenbond, van 1864 tot 1914, bij gelegenheid waarvan hij mooie klok met inscriptie kreeg die nog steeds in de familie is. Zoon van Cornelis Joannes van TIGGELEN (zie 40) en Joanna van HEIJST (zie 41).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1864 te Roosendaal met de 26-jarige
21    Jacoba MAATJENS, geboren op 24-12-1837 te Roosendaal (Kortendijk), overleden op 02-05-1926 te Rucphen op 88-jarige leeftijd, dochter van Rumoldus (Romme) MAATJENS (zie 42) en Maria Cornelia ENGELEN (zie 43).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia, religieuse, geboren op 12-03-1865 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-03-1914 te Etten op 49-jarige leeftijd, Zij treed in het klooster onder de naam zuster Maria Bibiana, in het St-Jozef Gesticht te Etten. Zij werd geprofest in 1889.
   2.  Cornelia Johanna, religieuse, geboren op 09-10-1866 te Roosendaal en Nispen, overleden op 02-12-1963 te Etten op 97-jarige leeftijd. Zij treed in het klooster onder de naam van zuster Maria Antonia, in het Mariahof te Etten.
   3.  Johanna Agatha, religieuse, geboren op 17-12-1868 te Roosendaal en Nispen. Zij treed in het klooster onder de naam van zuster Maria Donula, in het Mariahof te Etten.
   4.  Cornelis (Nil), landbouwer te Roosendaal, geboren op 18-03-1870 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-10-1959 te Roosendaal op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-05-1902 te Rucphen, gehuwd voor de kerk op 12-05-1902 te Rucphen met Joanna Maria (Mie) PEETERS, 35 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-04-1867 te Rucphen, overleden op 26-01-1943 te Rucphen op 75-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus (Willem) Wilhelmus PEETERS / PIETERS, landbouwer, en Adriana MIES, landbouwster. Cornelis en Johanna hadden een boerderij aan de Roosendaalsebaan in Rucphen. Deze boerderij is tot op de dag van vandaag in de familie gebleven.
   5.  Marinus Rumoldus (Marijn), landbouwer, geboren op 20-06-1872 te Roosendaal en Nispen, overleden op 21-08-1943 te Roosendaal en Nispen op 71-jarige leeftijd, verm. in notarieel archief op maandag 3 maart 1913 Nispen
Inhoud akte : verkoop en koop door het klooster Sint Catharinadal te Oosterhout, vertegenwoordigd door de proost Johannes Josephus Engels aldaar, aan Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen van de percelen bouw- en weiland te Nispen, sectie E nrs. 587, 589, 590, 591, 603 en 608, samen groot 3.70.80 ha, voor fl. 2.200,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 20, aktenr. 110
verm. in notarieel archief op maandag 25 mei 1914 Nispen
Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Johannes van Tiggelen aldaar en voor Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 23, aktenr. 273
verm. in notarieel archief op donderdag 12 november 1914 Nispen
Inhoud akte : verkoop en koop door Marinus Rumoldus van Tiggelen te Nispen aan Paulus Franciscus van Overveld te Roosendaal van een perceel bouwland te Roosendaal, sectie C nr. 410, groot 69,60 aren, voor fl. 725,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 23, aktenr. 490.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-10-1911 te Roosendaal met Cornelia (Kee) van HEIJBEEK, 34 jaar oud, geboren op 17-06-1877 te Kalmthoutsche Hoek, overleden op 01-02-1953 te Nispen op 75-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van HEIJBEEK en Maria Catharina BROUWERS. Marijn en Kee hadden een boerderij aan de Heijbeeksestraat in Nispen. Deze is tot op de dag vandaag in de familie gebleven.
   6.  Catharina (Trien), geboren op 20-06-1874 te Roosendaal en Nispen, overleden op 03-06-1954 te Rucphen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1904 te Roosendaal en Nispen met Jhoannes Franciscus Jan PEETERS, 34 jaar oud, geboren op 05-06-1869 te Rucphen, Sprundel en Vorenseinde, overleden op 06-03-1929 te Roosendaal op 59-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) Wilhelmus PEETERS / PIETERS, landbouwer, en Adriana MIES, landbouwster. Catharina en Johannes woonden aan de Roosendaalsebaan in Rucphen. Ze kregen vier zonen (Willem, Kees, Jan, Janus (1912)) en één dochter (Koos).
   7.  Rumoldus, geboren op 02-11-1876 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-11-1903 te Roosendaal en Nispen op 27-jarige leeftijd.
   8.  Johannes Jacobus, geboren op 24-06-1879 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-11-1879 te Roosendaal en Nispen, 136 dagen oud.
   9.  Johannes Jacobus Thomas (Jan) (zie 10).

22    Adrianus GOETSTOUWERS, landbouwer, geboren op 05-01-1840 te Esschen Bel. Overleden op 16-07-1913 te Rucphen op 73-jarige leeftijd, verm. in notarieel archief op maandag 19 maart 1906 Rucphen
Inhoud akte : verkoop en koop door Adrianus Goetstouwers te Langendijk onder Rucphen aan Johannes Lazeroms te Roosendaal van een perceel weiland te Roosendaal, sectie A nr. 120, groot 125.50 ha, voor fl. 1.178,90
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 2, aktenr. 117
verm. in notarieel archief op maandag 30 september 1907 Rucphen
Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 3.000,- ten behoeve van dr. Johannes Gerardus Maria Mastboom te 's-Gravenhage en ten laste van Adrianus Goetstouwers onder Rucphen
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 4, aktenr. 463
verm. in notarieel archief op donderdag 7 oktober 1909 Rucphen
Inhoud akte : verkoop en koop door Adrianus Goetstouwers te Rucphen aan Rumoldus Cornelis Jongeneelen aldaar van een bouwhoeve onder Rucphen en Roosendaal, kadaster gemeente Rucphen sectie B 48-53, 53a, 54-56, 61-63, 79, 82, 83, 162, 163, 168-176, 520-523, 655, 656, 679-684 en sectie L 544a, groot 22.46.40 ha en gemeente Roosendaal, sectie C 534, 535, 679, 783, 786, 1569-1572 en 1586, groot 9.04.10 ha, voor fl. 18.000,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 10, aktenr. 457
verm. in notarieel archief op woensdag 17 juli 1912 Rucphen
Inhoud akte : veiling van onroerende goederen onder Roosendaal voor Adriaan Goedstouwers te Rucphen en a.
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 18, aktenr. 411, zoon van Joannes GOETSTOUWERS (zie 44) en Maria Catharina van AGTMAEL (zie 45).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-06-1865 te Essen met de 23-jarige
23    Johanna van AERT, landbouwster, geboren op 16-06-1841 te Rucphen (getuige(n): Cornelius Gabriels en Cornelia van Gastel), overleden op 20-08-1920 te Sprundel, Rucphen op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelius Gabriel Adrianus van AERT (zie 46) en Johanna Joannes van GASTEL (zie 47). Zij woonden aan de Hoge Langendijk. Philomien boerde daar later verder met Lauwerijssen.
vermelding in notarieel archief op maandag 12 november 1894 Rucphen
Inhoud akte : testament van Johanna van Aart, echtgenote van Adrianus Goedstouwers te Rucphen.
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1843/1895 inv.nr. 2555, aktenr. 333.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Jan), landbouwer, geboren op 24-03-1866 te Rucphen, gedoopt 1866 te Roosendaal (getuige(n): Cornelius Verhaart en Maria Catharina van Agtmaal), overleden op 11-03-1902 te Sprundel Rucphen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd na 1882 met Maria Cornelia van ACHTMAAL, geboren ?16-2-1873 te Wouw.
   2.  Cornelius, geboren op 04-06-1867 te Rucphen, gedoopt te Roosendaal (getuige(n): Adrianus van Aart en Francisca van Vlimmeren), overleden op 05-12-1897 te Nyanza op 30-jarige leeftijd, vermelding in bevolkingsregister Rucphen op donderdag 30 september 1875 Huijbergen; vertrokken naar : Huijbergen datum vertrek : 30-09-1875
wijk en huisnummer : D2.
   3.  Aloijsius, geboren op 11-04-1868 te Rucphen, gedoopt 1868 te Roosendaal (getuige(n): Adrianus van Aart en Maria Antonia van Aart), overleden op 11-04-1868 te Rucphen.
   4.  Johanna Catharina, geboren 00-06-1869 te Rucphen.
   5.  Aloijsius, geboren op 26-07-1870 te Rucphen, gedoopt 1870 te Roosendaal (getuige(n): Josephus Goetstouwers en Philomena Goetstouwers), overleden op 01-08-1870 te Rucphen, 6 dagen oud.
   6.  Philomina Catharina, landbouwster, geboren op 31-07-1871 te Rucphen, gedoopt 1871 te Roosendaal (getuige(n): Petrus Goetstouwers en Philomena Goetstouwers), vermelding in bevolkingsregister Rucphen op zondag 11 oktober 1896 Oudenbosch. vertrokken : Philomina Goetstouwers, beroep : Landbouwster, geboortedatum : 01-08-1871, vertrokken naar : Oudenbosch, datum vertrek : 11-10-1896, wijk en huisnummer : A161.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-10-1896 te Rucphen met Marijnus Johannes Benedictus LAUWERIJSSEN, landbouwer, geboren 1869/1870 te Hoeven, overleden op 15-01-1946 te Roosendaal en Nispen, zoon van Joannes LAUWERIJSSEN en Cornelia WIJNEN.
   7.  levenloos, geboren op 30-06-1872 te Rucphen, overleden op 30-06-1872 te Rucphen.
   8.  Maria, geboren op 26-06-1873 te Rucphen, gedoopt 1873 te Roosendaal (getuige(n): Joannes van Agtmaal en Joanna van Agtmaal), overleden op 29-08-1873 te Rucphen, 64 dagen oud.
   9.  Josephus, geboren op 10-07-1874 te Rucphen, gedoopt 1874 te Roosendaal (getuige(n): Josephus Goetstouwers en Catharina van Agtmaal), overleden op 11-09-1874 te Rucphen, 63 dagen oud.
   10.  levenloos, geboren op 15-01-1876 te Rucphen, overleden op 15-01-1876 te Rucphen.
   11.  Maria Catharina, landbouwster, geboren op 28-02-1877 te Rucphen, overleden op 17-07-1956 te Nispen op 79-jarige leeftijd, vermelding in bevolkingsregister Rucphen op dinsdag 19 januari 1897 Roosendaal, vertrokken : Maria Goetstouwers, geboortedatum : 28-02-1877, vertrokken naar : Roosendaal, datum vertrek : 19-01-1897, wijk en huisnummer : A161.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-09-1906 te Rucphen met Cornelius van AGTMAAL, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-07-1871 te Wouw, overleden op 08-10-1958 te Nispen op 87-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van AGTMAAL en Jacoba van LOON.
   12.  Aloijsius, geboren 21-7--1878 te Rucphen, gedoopt 1878 te Roosendaal (getuige(n): Joannes Goetstouwers en Joanna Catharina van Agtmaal), overleden op 14-12-1878 te Rucphen.
   13.  Catharina (Trien), landbouwster, geboren op 06-10-1879 te Rucphen, gedoopt 1879 te Roosendaal (getuige(n): Cornelius Kerstens en Joanna Goedstouwers), overleden op 04-02-1965 te Sprundel op 85-jarige leeftijd, vermelding in bevolkingsregister Rucphen op zaterdag 24 juni 1899 Roosendaal, vertrokken: Catharina Goetstouwers, geboortedatum : 06-10-1879, vertrokken naar : Roosendaal, datum vertrek : 24-06-1899, wijk en huisnummer : A161.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-10-1907 te Rucphen met Cornelius Jacobus CAS, landbouwer, geboren 1879/1880 te Rucphen, zoon van Marijnis CAS en Helena van DOMBURG.
   14.  Carolina (zie 11).
   15.  Cornelia, geboren ca. 1883, overleden op 13-08-1886.
   16.  Cornelia, geboren op 22-06-1886 te Rucphen, gedoopt 1886 te Rucphen (getuige(n): Cornelius Goetstouwers en Philomena Goetstouwers), vermelding in bevolkingsregister Rucphen op dinsdag 5 juli 1932 Princenhage
vertrokken : Cornelia Goetstouwers, geboortedatum : 22-01-1886, vertrokken naar : Princenhage, datum vertrek : 05-07-1932, wijk en huisnummer : C109.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-02-1908 te Rucphen met Rommoldus Andreas Cornelius JONGENEELEN, landbouwer, geboren 1882/1883 te Rucphen, vermelding in notarieel archief op donderdag 7 oktober 1909 Rucphen
Inhoud akte : verkoop en koop door Adrianus Goetstouwers te Rucphen aan Rumoldus Cornelis Jongeneelen aldaar van een bouwhoeve onder Rucphen en Roosendaal, kadaster gemeente Rucphen sectie B 48-53, 53a, 54-56, 61-63, 79, 82, 83, 162, 163, 168-176, 520-523, 655, 656, 679-684 en sectie L 544a, groot 22.46.40 ha en gemeente Roosendaal, sectie C 534, 535, 679, 783, 786, 1569-1572 en 1586, groot 9.04.10 ha, voor fl. 18.000,-
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1906/1915 inv.nr. 10, aktenr. 457.
Generatie VI
40    Cornelis Joannes van TIGGELEN, bouwman, geboren op 09-09-1805 te Roosendaal, Vroenhout, gedoopt op 10-09-1805 te Wouw (getuige(n): Henricus van Tichelen en Jacoba de Wael), overleden op 14-06-1858 te Roosendaal op 52-jarige leeftijd. Hij komt ook als "van Tichelen" voor, zoon van Joannes van TIGGELEN (zie 80) en Agatha Cornelius de WAEL (zie 81).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1833 te Roosendaal met de 26-jarige
41    Joanna van HEIJST, geboren op 05-05-1807 te Roosendaal, gedoopt op 28-05-1807 te Roosendaal, overleden op 25-06-1886 te Roosendaal op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelius van HEIJST (zie 82) en Joanna LOOS (zie 83). Hieruit volgen de "KORTENDIJKSE tak", "SCHIJFSE tak","VROENHOUTSE tak" en "de tak van PETRUS A.M. van TIGGELEN", volgens http://www.vantiggelen.tk/.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 20).
   2.  Cornelis, geboren op 31-07-1835 te Roosendaal en Nispen, overleden op 01-04-1917 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 48-jarige leeftijd op 28-05-1884 te Halsteren met Apolonia de WEERD, geboren rond 1844 te Halsteren, dochter van Adrianus de WEERD en Elisabeth TIMMERMANS.
Gehuwd (2) ? Echtgenote is Dimphina van AKKEREN, geboren op 31-01-1837, overleden op 19-12-1882 op 45-jarige leeftijd.
   3.  Marinus, geboren op 12-11-1836 te Roosendaal en Nispen, overleden op 16-04-1837 te Roosendaal en Nispen, 155 dagen oud.
   4.  Agatha, geboren op 04-02-1838 te Roosendaal en Nispen, overleden op 15-03-1856 te Roosendaal en Nispen op 18-jarige leeftijd.
   5.  Adriana Cornelia, geboren op 30-04-1839 te Roosendaal en Nispen, overleden op 27-12-1912 te Breda op 73-jarige leeftijd.
   6.  Marinus, geboren op 30-07-1840 te Roosendaal en Nispen, overleden op 28-03-1916 te Wouw op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-05-1873 te Roosendaal en Nispen met Adriana Maria KERSTENS, 30 jaar oud, geboren op 06-09-1842 te Essen, overleden op 09-05-1917 te Roosendaal en Nispen op 74-jarige leeftijd, dochter van Adrianus KERSTENS en Adriana Cornelia van EEKELEN.
   7.  Adriana Maria, geboren op 17-11-1841 te Roosendaal en Nispen, overleden op 07-12-1897 te Hoessel op 56-jarige leeftijd.
   8.  Petrus, geboren op 04-04-1843 te Roosendaal en Nispen, overleden op 10-05-1930 te Roosendaal op 87-jarige leeftijd, stamhouder van de Vroenhoutse tak, volgens http://www.vantiggelen.tk/.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 07-05-1878 te Roosendaal met Wilhelmina MAATJES, 28 jaar oud, geboren op 08-08-1849 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-05-1885 te Roosendaal en Nispen op 35-jarige leeftijd, dochter van Rumoldus (Romme) MAATJENS (zie 42) en Maria Cornelia ENGELEN (zie 43).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 11-04-1888 te Roosendaal en Nispen met Helena de NIJS, 28 jaar oud, geboren op 13-11-1859 te Bergen op Zoom, overleden op 30-04-1897 te Roosendaal op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Franciscus de NIJS en Johanna GROFFEN.
Gehuwd (3) op 55-jarige leeftijd op 16-09-1898 te Roosendaal met Maria Cornelia SCHOONEN, geboren ca. 1861 te Bergen op Zoom, dochter van Marijn SCHOONEN en Johanna TIMMERMANS.
   9.  Johanna, geboren op 24-05-1844 te Roosendaal en Nispen, overleden op 03-03-1906 te Roosendaal en Nispen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Marinus Cornelis MAATJES.
   10.  Maria Catharina, geboren op 24-08-1845 te Roosendaal en Nispen, overleden op 10-09-1845 te Roosendaal en Nispen, 17 dagen oud.
   11.  Adriaan, herbergier, geboren op 11-11-1846 te Roosendaal en Nispen, overleden op 09-02-1908 te Wouw op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Anna VOORMEULEN.
   12.  Maria Catharina, geboren op 01-11-1848 te Roosendaal, overleden op 22-03-1909 te Hulst op 60-jarige leeftijd.
   13.  Elizabeth, geboren op 27-12-1849 te Roosendaal en Nispen.
Gehuwd ? Echtgenoot is Jacobus COPPENS.
42    Rumoldus (Romme) MAATJENS, bouwman, geboren op 18-04-1805 te Oudenbosch, overleden op 04-04-1877 te Roosendaal en Nispen op 71-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus MAATJENS (zie 84) en Jacoba ANTONISSEN (zie 85).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-01-1836 te Roosendaal en Nispen met de 29-jarige
43    Maria Cornelia ENGELEN, landbouwster, geboren op 17-04-1806 te Roosendaal, overleden op 11-09-1858 te Roosendaal en Nispen op 52-jarige leeftijd, dochter van Marijnus (Marijn) Cornelisse ENGELEN (zie 86) en Wilhelmina COMMISSARIS (zie 87).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 30-10-1836 te Roosendaal en Nispen, overleden op 29-10-1904 te Roosendaal en Nispen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Johanna de BRUIJN.
   2.  Jacoba (zie 21).
   3.  Anna Cornelia, geboren op 09-12-1839 te Roosendaal.
   4.  Marinus Cornelis, landbouwer, geboren op 20-06-1842 te Roosendaal en Nispen, overleden op 21-02-1917 te Roosendaal en Nispen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Johanna van TIGGELEN.
   5.  Arnoldis Cornelis (Aart), geboren op 13-02-1845 te Roosendaal en Nispen, overleden op 28-06-1901 te Roosendaal en Nispen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Johanna Maria DEKKERS.
   6.  Wilhelmina MAATJES, geboren op 08-08-1849 te Roosendaal en Nispen, overleden op 19-05-1885 te Roosendaal en Nispen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1878 te Roosendaal met Petrus van TIGGELEN, 35 jaar oud, geboren op 04-04-1843 te Roosendaal en Nispen, overleden op 10-05-1930 te Roosendaal op 87-jarige leeftijd, stamhouder van de Vroenhoutse tak, volgens http://www.vantiggelen.tk/, zoon van Cornelis Joannes van TIGGELEN (zie 40) en Joanna van HEIJST (zie 41).
44    Joannes GOETSTOUWERS, geboren op 28-10-1800 te Kalmthout, Antwerpen, overleden op 24-11-1856 te Essen, Antwerpen op 56-jarige leeftijd, zoon van Adrianus (Adriaen) GOETSTOUWERS (zie 88) en Antonia LOOS (zie 89).
Gehuwd rond 1825 te ?Nispen met
45    Maria Catharina van AGTMAEL, geboren op 28-03-1806 te Nispen/ aan 't Kerkeind, gedoopt op 28-03-1806 te Nispen - Essen, overleden op 15-06-1882 te Essen, Antwerpen op 76-jarige leeftijd, dochter van Christianus van AGTMAEL (zie 90) en Cornelia RAETS (zie 91). Zij woonden op de Grote Horendonk. Naast hun huis bouwden zij in 1852 een schone kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw.
Bij de kapel hoort een legende, de legende van de gevonden schat. In het houtgewas stonden boer en knecht schaarhout te rooien. Ze vonden oude munten. Zolang de boer deze schat verborgen hield, spookte het 's nachts op de hoeve. Toen en daarom hebben ze voorgenomen de kapel te bouwen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cornelia, Kloosterlinge, geboren op 05-07-1825 te Essen, Antwerpen, overleden op 08-03-1895 te Middelburg op 69-jarige leeftijd. Zr. Maria Bartholomea was Religieuse Penitente Recollectine van de Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van Roosendaal. Zij werd geprofest in 1852. Zij is in het St.Josephs-Gesticht te Middelburg overleden.
   2.  Franciscus Ludovicus (Frans), geboren op 04-11-1827 te Essen-Horendonk, overleden op 25-12-1891 te Essen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd rond 1860 te Essen met Lucia van TICHELEN, geboren op 02-04-1837 te Calmthout, overleden op 11-03-1908 te Nieuwmoer op 70-jarige leeftijd, dochter van Joannes van TICHELEN en Petronella van LOON.
   3.  Ludovicus Petrus (Louis), religieuse, geboren op 25-11-1829 te Essen, Antwerpen, overleden op 24-11-1866 te Loth op 36-jarige leeftijd. Louis was onderpastoor te Loth. Hij overleed als slachtoffer in de verzorging van choleralijders.
   4.  Joanna Maria, geboren op 17-09-1831 te Essen, Antwerpen, overleden op 04-03-1833 te Essen, Antwerpen op 1-jarige leeftijd.
   5.  Joanna Maria, geboren op 10-11-1833 te Essen, Antwerpen, overleden op 06-06-1836 te Essen, Antwerpen op 2-jarige leeftijd.
   6.  Josephus Adrianus (Jozef), geboren op 17-11-1835 te Essen, Antwerpen, overleden op 08-03-1885 te Essen, Antwerpen op 49-jarige leeftijd, vermelding in notarieel archief op maandag 12 april 1886 Rucphen
Inhoud akte : scheiding tussen Adriaan Goetstouwers te Rucphen, Petrus Goetstouwers te Zundert, Johanna Goetstouwers gehuwd met Cornelis Kerstens te Essen, en Philomena Catharina Goetstouwers gehuwd met Josephus van Loon aldaar, van vaste goederen behorende tot de nalatenschap van Josephus Adrianus Goetstouwers, gewoond hebbende en overleden te Essen
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1843/1895 inv.nr. 2546, aktenr. 111. Jozef is ongehuwd gebleven. Hij is lid van het gemeentebestuur van Essen geweest.
   7.  Joanna Maria, geboren op 07-09-1837 te Essen, overleden op 21-07-1903 te Wildert op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1863 te Essen, Antwerpen met Cornelius KERSTENS, 25 jaar oud, geboren op 18-03-1838 te Essen, overleden op 23-02-1920 te Essen, Antwerpen op 81-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptista KERSTENS en Adriana van den BERGH.
   8.  Adrianus (zie 22).
   9.  Maria Elisabeth, Kloosterlinge, geboren op 21-03-1842 te Essen, Antwerpen, overleden op 02-01-1904 te Wouw op 61-jarige leeftijd. Zr. Maria Aquina was Recollectine Penitente der Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van Rosendaal. Zij werd geprofest in 1869.
   10.  Carolina, Kloosterlinge, geboren op 07-03-1844 te Essen, Antwerpen, overleden op 09-09-1879 te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd. Zr. Maria Romula was Recollectine Penitente der Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van Rosendaal. Ze werd geprofest in 1868. Ze is in het RK Weeshuis te Den Haag overleden.
   11.  Petrus (Peer), geboren op 23-06-1847 te Essen, Antwerpen, overleden op 02-06-1925 te Zundert op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-02-1878 te Zundert met Joanna Adriana ANTONISSEN, 21 jaar oud, geboren op 04-06-1856 te Zundert, overleden op 02-02-1930 te Zundert op 73-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptist ANTONISSEN en Catharina (Kaat) DAMS. Petrus en Joanna vestigden zich te Wernhout.
Naar gezegd ontmoetten Joanna en Peer elkaar na een doktersbezoek van Joanna en haar moeder in Essen. Joanna bleek daar in verwachting te zijn (van Louis). Op de terugtocht naar Zundert stopten zij in Horendonk bij de fam. Goetstouwers om de paarden wat te laten drinken en zelf ook.
Joanna was vermogend. Bij haar huwelijk bezat ze drie boerderijen (o.a Zwarte Put, De Lent). Door speculatieverlies (de bank werd opgelicht) is hier wel wat van verloren gegaan..
De broodwinning van Peer is niet duidelijk. Peer stond in notariële aktes vermeld als "zonder beroep".
   12.  Philomena Catharina Antonia, geboren op 20-05-1851 te Essen, Antwerpen, overleden op 31-01-1908 te Horendonck op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-04-1885 te Essen, Antwerpen met Joshephus Adrianus van LOON, 27 jaar oud, is schepen van de gemeente Esschen geweest. Geboren op 12-05-1857 te Esschen, overleden op 06-11-1920 te Horendonck op 63-jarige leeftijd. Hij is de zoon van Willem van Loon en Maria Catharina van Loon. Zoon van Willem van LOON en Maria Catharina van LOON.

46    Cornelius Gabriel Adrianus van AERT, landbouwer, bouwman, geboren 1797 te Roosendaal, gedoopt op 13-01-1797 te Roosendaal (getuige(n): Maria Cools voor zich en Joanna van Aert), vader: Adrianus van Aert uit Hoeven, moeder: Maria Helmons uit Rucphen, overleden op 28-06-1870 te Rucphen, zoon van Adrianus van AERT (zie 92) en Maria Fransus HELLEMONS (zie 93).
Gehuwd op 26-11-1832 te Rucphen. Vader wordt hier Jan Adriaan genoemd. Echtgenote is
47    Johanna Joannes van GASTEL, dienstmeid, geboren 1801 te Rucphen, gedoopt op 04-10-1801 te Rucphen (getuige(n): Joannes van Gastel, Petronilla Goorden), overleden op 03-02-1860 te Rucphen, memorie van successie op vrijdag 3 februari 1860 Rucphen, Overleden Rucphen 03-02-1860 : Johanna van Gastel, Bron: kantoor Oudenbosch, inv.nr. 18, memorienr. 41, dochter van Johannes van GASTEL (zie 94) en Jacoba Joannes van OVERVELD (zie 95).
Gehuwd (1) op 29-04-1827 te Rucphen met Antony van NISPEN, bouwknecht, arbeider, geboren 1795/1796 te Zundert, overleden op 27-10-1827 te Rucphen, zoon van Johannes van NISPEN en Willemijna BALEMANS.
Gehuwd (2) op 26-11-1832 te Rucphen. Vader wordt hier Jan Adriaan genoemd. Echtgenoot is Cornelius Gabriel Adrianus van AERT (zie 46).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Adrianus, landbouwer, geboren op 09-08-1835 te Rucphen (getuige(n): Joannes van Gastel en Antonia Maria van Aart).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1863 te Rucphen met Francisca van VLIMMEREN, landbouwster, geboren 1840 te Rucphen, dochter van Marijn van VLIMMEREN en Maria GOMMEREN.
   2.  Cornelis, geboren op 06-08-1837 te Rucphen (getuige(n): Antonius Jongenelen en Joanna van Gastel).
   3.  Johanna, geboren op 09-09-1839 te Rucphen (getuige(n): Cornelius Dekkers en Petronilla van Aart), overleden op 12-12-1840 te Rucphen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Johanna (zie 23).
   5.  levenloos, geboren op 22-07-1843 te Rucphen, overleden op 22-07-1843 te Rucphen.
   6.  Levenloos, geboren op 31-05-1845 te Rucphen, overleden op 31-05-1845 te Rucphen.
Generatie VII
 80    Joannes van TIGGELEN, geboren 1762 te Moerbeek, gedoopt op 19-03-1762 te Wouw (getuige(n): Andreas de Wael en Adriana Kepers), overleden op 06-11-1832 te Roosendaal. Hij verlaat Moerbeek en boert verder onder Vroenhout. Zoon van Cornelius van TIGGELEN (zie 160) en Gertrudis de WAEL (zie 161).
Ondertrouwd (1) op 22-06-1793 te Wouw, gehuwd op 07-07-1793 te Wouw (getuige(n): Joannes Vriens en Cornelius Corsten) met Maria POTTERS, 28 jaar oud, geboren op 01-06-1765, overleden op 01-06-1795 op 30-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (2) op 18-06-1796 te Wouw, gehuwd op 03-07-1796 te Wouw (getuige(n): Joannes Vriens en Jacoba Fabri) met Agatha Cornelius de WAEL (zie 81).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 11-08-1798 te Vroenhout, gedoopt op 11-08-1798 te Wouw (getuige(n): Cornelius van Tiggelen en Dijmphnana Lijsterburg).
   2.  Joanna, geboren op 23-06-1800 te Vroenhout, gedoopt op 23-06-1800 te Wouw (getuige(n): Cornelius de Wael en Gertrudis de Wael).
   3.  Anna Cornelia, geboren op 21-03-1803 te Vroenhout, gedoopt op 21-03-1803 te Wouw (getuige(n): Marinus de Wael en Cornelia van Tiggelen), overleden op 02-03-1880 te Roosendaal en Nispen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-05-1828 te Roosendaal en Nispen met Jan van ACKEREN, geboren 1787 te Wouw, overleden op 20-05-1832 te Wouw.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-05-1836 te Roosendaal en Nispen met Petrus KERSTENS, 34 jaar oud, geboren op 17-01-1802 te Wouw (Vroenhout), gedoopt op 17-01-1802 te Wouw, overleden op 20-09-1859 te Roosendaal en Nispen op 57-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Joannes (zie 40).
81    Agatha Cornelius de WAEL, geboren 1775 te Heistraat, gedoopt op 02-01-1775 te Wouw (getuige(n): Antonius de Wael en Maria Hagens), overleden op 05-05-1818 te Roosendaal, dochter van Cornelius Gerardus de WAEL (zie 162) en Dijmphna LIJSTERBORG (zie 163).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 80).
 
82    Cornelius van HEIJST, geboren 1771 te Hulsdonk.
Gehuwd op 09-08-1801 met de 28-jarige
83    Joanna LOOS, geboren op 01-12-1772 te Roosendaal (getuige(n): Peter : ANTONIUS LOOS Meter : JOANNA DIELEN HELMONTS), overleden op 13-01-1850 te Wouw op 77-jarige leeftijd, dochter van Marinus Antonissen (Marijn) LOOS (zie 166) en Adriana SIMONS (zie 167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina, geboren op 04-10-1802 te Roosendaal.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1828 te Roosendaal met Adrianus KERSTENS, geboren te Roosendaal, zoon van Jacobus KERSTENS en Barbara van MEEL.
   2.  Adriana Cornelia, geboren op 02-06-1805 te Roosendaal.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23-05-1831 te Roosendaal met Rochus Gerardus DOGGEN, geboren te Wouw, zoon van Matheus DOGGEN en Cornelia DOGGEN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 14-01-1838 te Roosendaal met Martinus van DINGEN, geboren te Schooten België, zoon van Jasper Francis van DINGEN en Cornelia van DUN.
   3.  Joanna (zie 41).
   4.  Marinus, geboren 1809 te Roosendaal, gedoopt op 30-05-1809 te Roosendaal (getuige(n): Isis Brabant,Roosendaal RK dopen, 1793-1806 (11)).
Gehuwd op 18-04-1844 te Roosendaal met Cornelia GEENS, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Michiel GEENS en Paulina GIELEN.

84    Arnoldus MAATJENS.
Ondertrouwd op 16-04-1796 te Rucphen, gehuwd voor de kerk op 01-05-1796 te Rucphen (getuige(n): Joanna Theresia van Gorp, Joanna Baks) met
85    Jacoba ANTONISSEN, memorie van successie op donderdag 13 april 1843 Oudenbosch, Overleden Oudenbosch 13-04-1843 : Jacoba Antonisse, Bron: kantoor Oudenbosch, inv.nr. 2, memorienr. 159

Overleden Oudenbosch 13-04-1843 : Jacoba Antonissen, Bron: kantoor Oudenbosch, inv.nr. 2, memorienr. 157
, verm. in schepenakte op zaterdag 7 november 1801 Rucphen, NUMMER: 62.0409 (Inv. no. + acte)
INHOUD EXTRACT (Volledige tekst niet in SIS) Arnoldus Maatjens, als in huwelijk hebbende Jacoba Anthonisse, wonende in de Galgstraat in den Oudenbosch, draagt over in handen van Steven Anthonisse, wonende alhier te Rucphen, een perceel land, genaamd "Den Katman", groot volgens schotboek vier gemeten en 42 roeden, gelegen opt Brandskwartier, voor de somme van 800 guldens.
verm. in schepenakte op maandag 30 december 1805 Rucphen, NUMMER: 62.0562 (Inv. no. + acte)
INHOUD EXTRACT (Volledige tekst niet in SIS) Aernout Maatjens, wonende inde Galgstraat te Oudenbosch, als in huwelijk hebbende Jacoba Anthonisse, verklaart te transporteren aan Joseph Voeten, president schepen alhier, een perceel bosland, groot omtrent 200 roeden, gelegen int Dorpskwartier, voor een somme van 40 guldens.
verm. in schepenakte op zaterdag 10 oktober 1807 Rucphen, NUMMER: 62.0654 (Inv. no. + acte)
INHOUD EXTRACT (Volledige tekst niet in SIS) Aarnout Maatjens, bouwman, wonende in de Galgstraat in den Oudenbosch, als in huwelijk hebbende Jacoba Anthonisse, verklaart te transporteren in volle vrije eigendom aan Antonet Wijten, weduwe Marijnus Braat, wonende in den Achterhoek alhier, 120 roeden bosland, gelegen in de Cousijnenhoek alhier, voor de somme van 75 guldens. Rucphen den 10de october 1807
verm. in schepenakte op zondag 14 mei 1809 Rucphen, NUMMER: 62.0764 (Inv. no. + acte)
INHOUD EXTRACT (Volledige tekst niet in SIS) Arnoldus Maatjens, bouwman, wonende in den Oudenbosch, als in huwelijk hebbende Jacoba Anthonisse, daraagt over in volle vrije eigendom aan Pieter Phenix, bouwman, wonende int Schijf een perceel weiland, voor een somme van 49 guldens. Uit dit huwelijk:
   1.  Rumoldus (Romme) (zie 42).

86    Marijnus (Marijn) Cornelisse ENGELEN, landbouwer, bouwman, geboren 1765, gedoopt op 14-07-1765 te Roosendaal (getuige(n): DTB Roosendaal 9 Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal), overleden op 25-05-1848 te Roosendaal en Nispen, zoon van Cornelius ENGELEN (zie 172) en Maria Mertens BASTIAANSEN (zie 173).
Ondertrouwd op 18-11-1797 te Vorenseinde, gehuwd voor de kerk op 03-12-1797 te Vorenseinde met
87    Wilhelmina COMMISSARIS, geboren 1776 te Sprundel, gedoopt op 25-08-1776 te Sprundel (getuige(n): Godefridus Gozens en Joanna Janse Joppen), overleden op 24-02-1860 te Roosendaal en Nispen, dochter van Joannes Cornelisse COMMISSARIS (zie 174) en Jacoba Janse van den BROECK (zie 175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia (zie 43).
   2.  Jacoba, geboren 1807, gedoopt op 18-08-1807 te Roosendaal, overleden op 02-04-1830 te Roosendaal en Nispen, ongehuwd.
   3.  Anna Cornelia, geboren 1809, gedoopt op 21-08-1809 te Roosendaal.
   4.  Joanesn (Jean), landbouwer, geboren op 14-06-1811 te Roosendaal en Nispen, gedoopt op 14-06-1811 te Roosendaal (getuige(n): DTB Roosendaal sj 9 Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal), overleden op 30-07-1890 te Roosendaal en Nispen op 79-jarige leeftijd. Franse tijd; moeder Guillaumine Commissaris, vader Marijn Corneille Engelen cultivateur (landbouwer).

Gehuwd (1) ? Echtgenote is Adriana Maria van SUNDERT.
Gehuwd (2) met Anna Cornelia POTTERS.
   5.  Jacoba / Jacqueline, geboren op 05-05-1813 te Roosendaal en Nispen, gedoopt op 05-05-1813 te Roosendaal.
   6.  Cornelius Marinus, bouwman, geboren op 15-12-1814 te Roosendaal en Nispen, gedoopt op 15-12-1814 te Roosendaal, overleden op 10-07-1843 te Roosendaal en Nispen op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Maria de GREEF.
   7.  Jacobus, geboren op 30-08-1816 te Roosendaal en Nispen, gedoopt op 30-08-1816 te Roosendaal, overleden op 09-04-1867 te Roosendaal en Nispen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenote is Adriana Maria LOOS.

88    Adrianus (Adriaen) GOETSTOUWERS, geboren 1778, gedoopt op 31-01-1778 te Wuustwezel,Antwerpen, overleden op 26-11-1833 te Essen, Antwerpen, zoon van Joannes (Jan Adriaen) Adriani GOETSTOUWERS (zie 176) en Elisabeth Cornelii VANT HILLO (zie 177).
Ondertrouwd op 02-11-1799 te Wouw, gehuwd op 27-11-1799 te Essen, gehuwd voor de kerk op 17-11-1799 te Nispen-Essen met de 22-jarige
89    Antonia LOOS, geboren op 28-11-1776 te Wouw (getuige(n): Peter: Joannes Loos, Meter: Anna Maria Prop), overleden op 07-05-1857 te Essen, Antwerpen op 80-jarige leeftijd, dochter van Cornelius Geertsen LOOS (zie 178) en Anna Cornelisse van HEYBEECK (zie 179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Ludovicus, geboren rond 1800 te Nispen, overleden op 08-08-1820 te Essen.
   2.  Joannes (zie 44).
   3.  Cornelius, geboren op 16-09-1802 te Kalmthout, overleden op 24-12-1872 te Essen, Antwerpen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-10-1834 te Essen, Antwerpen met Petronilla van AGTMAEL, 32 jaar oud, geboren op 06-09-1802 te Nispen/ aan 't Kerkeind, gedoopt op 06-09-1802 te Nispen - Essen, overleden op 22-02-1885 te Essen, Antwerpen op 82-jarige leeftijd, dochter van Christianus van AGTMAEL (zie 90) en Cornelia RAETS (zie 91).
   4.  Adrianus, geboren op 01-01-1807 te Kalmthout, overleden op 30-04-1862 om Gene» uur te Essen, Antwerpen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-11-1841 te Essen, Antwerpen met Petronella DENISSEN, 29 jaar oud, geboren op 14-08-1812 te Roosendaal en Nispen, overleden op 23-02-1888 te Essen, Antwerpen op 75-jarige leeftijd. Bij geboorte Petronille, dochter van Joannes (Jan) DENISSEN, landbouwer, en Barbara van EEKELEN, landbouwster.
   5.  Petrus Joannes, geboren op 31-07-1810 te Essen-Horendonk, overleden op 25-10-1841 te Essen-Horendonk op 31-jarige leeftijd.
   6.  Gerardus, geboren op 12-01-1813 te Essen, Antwerpen, overleden op 16-04-1889 te Essen, Antwerpen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-01-1844 te Essen, Antwerpen met Maria Catharina DECKERS, 32 jaar oud, geboren op 24-01-1811 te Essen, Antwerpen, overleden op 24-09-1860 te Essen, Antwerpen op 49-jarige leeftijd.

90    Christianus van AGTMAEL, bouwman, geboren 1767/1768 te Roosendaal en Nispen, overleden op 09-05-1852 te Roosendaal en Nispen. Hij komt ook als "van Achtmaal" voor. Zoon van Pieter van AGTMAEL (zie 180) en Petronella van EECKELEN (zie 181).
Ondertrouwd op 20-01-1798 te Roosendaal, bruidegom :meerderjarig j.m., geboren en wonende onder Nispen; bij ondertrouw bijgestaan door zijn vader Pieter van Agtmaal
bruid :meerderjarige j.d., geboren en wonende onder Nispen; bij ondertrouw bijgestaan door haar vader Christiaan Raats
, gehuwd op 04-02-1798 te Nispen-Essen met
91    Cornelia RAETS, landbouwster, geboren 1773 te Nispen en Essen, gedoopt op 02-10-1773 te Nispen (getuige(n): Catharina Luijsterborgh en Adrianus uit de Haegh), overleden op 01-01-1858 te Roosendaal en Nispen, dochter van Christianus (Christiaan) RAETS (zie 182) en Josina UIJTDEHAAG (zie 183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, landbouwer, geboren 1801 te Nispen / aan 't Loopken, gedoopt op 05-01-1801 te Nispen - Essen. Zijn moeder heet in deze akte Cornelia Raedts. Overleden op 19-07-1874 te Roosendaal en Nispen.
Gehuwd op 23-11-1834 te Roosendaal met Anna Cornelia LOOS, geboren te Roosendaal, dochter van Adriaan LOOS en Adriana CHRISTIAENSEN.
   2.  Petronilla, geboren op 06-09-1802 te Nispen/ aan 't Kerkeind, gedoopt op 06-09-1802 te Nispen - Essen, overleden op 22-02-1885 te Essen, Antwerpen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-10-1834 te Essen, Antwerpen met Cornelius GOETSTOUWERS, 32 jaar oud, geboren op 16-09-1802 te Kalmthout, overleden op 24-12-1872 te Essen, Antwerpen op 70-jarige leeftijd, zoon van Adrianus (Adriaen) GOETSTOUWERS (zie 88) en Antonia LOOS (zie 89).
   3.  Cornelius Chrietianus, bouwman, geboren op 03-07-1804 te Nispen/ aan 't Kerkeind onder Nispen, gedoopt op 03-07-1804 te Nispen - Essen, overleden op 05-11-1841 te Roosendaal en Nispen op 37-jarige leeftijd.
   4.  Maria Catharina (zie 45).
   5.  Joanna, geboren 1808 te Nispen - Essen/aan 't Kerkeind, gedoopt op 14-02-1808 te Nispen - Essen.
   6.  Christianus Christianus, geboren op 29-04-1810 te Nispen - Essen, gedoopt op 29-04-1810 te Nispen - Essen, overleden op 03-01-1884 te Roosendaal en Nispen op 73-jarige leeftijd.
   7.  Henricus, geboren op 25-11-1812 te Roosendaal en Nispen, overleden op 18-01-1813 te Roosendaal en Nispen, 54 dagen oud.
   8.  Johannes Baptist, landbouwer, geboren op 09-07-1816 te Roosendaal en Nispen, overleden op 24-04-1874 te Roosendaal en Nispen op 57-jarige leeftijd.

92    Adrianus van AERT, geboren 1759/1760 te Hoeven, overleden op 11-03-1829 te Rucphen, zoon van Adriaan van AERT (zie 184) en Catharina van ILVERENBEEK (zie 185).
Ondertrouwd op 05-11-1795 te Roosendaal, gehuwd op 22-11-1795 te Roosendaal, bruidegom: Adriaan Veraart, j.m., geboren en wonende onder Hoeven, bruid: Maria Helmonts, wonende onder Roosendaal
, gehuwd voor de kerk op 22-11-1795 te Roosendaal, bruidegom: Adrianus van Aert, bruid: Maria Helmonts met
93    Maria Fransus HELLEMONS, landbouwster, geboren 1765 te Rucphen, gedoopt op 04-03-1765 te Rucphen (getuige(n): Antonius Helmons, Adriana Cools), overleden op 22-07-1839 te Rucphen, memorie van successie op maandag 22 juli 1839 Rucphen, Overleden Rucphen 22-07-1839 : Maria Hellemons, Bron: kantoor Roosendaal, inv.nr. 14, memorienr. 82, dochter van Franciscus HELLEMONS (zie 186) en Petronella Marijnisse Huibrechtse GIELEN (zie 187).
Ondertrouwd (1) op 11-11-1792 te Rucpen, gehuwd voor de kerk op 11-11-1792 te Rucpen (getuige(n): Joanna Baks, Catharina Gielen), met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad met Cornelis Cornelisse COOLS, geboren 1745 te ?Roosendaal, overleden op 02-10-1794 te Roosendaal. Verm. in collaterale successie op zat. 23-5-1795 Roosendaal, Bron: AMu 304 - Fol.: -- Datum: 23-05-1795 Erflater: Cornelis Cornelisse Kools, plaats overlijden: Roosendaal, datum overlijden: 02-10-1794 Aangever: Gabriel Kools, woonplaats: Langendijk relatie: namens Maria Helmons, weduwe en testamentaire erfgename Soort akte: taxatie en specifique lijste.
Ondertrouwd (2) op 05-11-1795 te Roosendaal, gehuwd op 22-11-1795 te Roosendaal, bruidegom: Adriaan Veraart, j.m., geboren en wonende onder Hoeven, bruid: Maria Helmonts, wonende onder Roosendaal
, gehuwd voor de kerk op 22-11-1795 te Roosendaal, bruidegom: Adrianus van Aert, bruid: Maria Helmonts met Adrianus van AERT (zie 92).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelius Gabriel Adrianus (zie 46).
   2.  Adriana, geboren 1799, gedoopt op 01-05-1799 te Rucphen, vader: Adrianus van Aerd, uit Hoeven, moeder: Maria Helmonts, uit Rucphen.
   3.  Antonia Maria, landbouwster, geboren 1802 te te Langendijk, Wouw, gedoopt op 21-08-1802 te Roosendaal, tweeling. Overleden op 05-08-1879 te Rucphen.
Gehuwd met Antonie JONGENEELEN.
   4.  Petronilla, bouwliedster, geboren 1802 te te Langendijk, Wouw, gedoopt op 21-08-1802 te Roosendaal, tweeling, overleden op 18-09-1886 te Rucphen.
Gehuwd op 28-06-1821 te Rucpen met Cornelis DEKKERS, smid, geboren 1788/1789 te Zundert, zoon van Johannes DECKER en Adriana HERIJGERS.
   5.  Adrianus, geboren 1806 te te Langendijk, Wouw, gedoopt op 25-11-1806 te Roosendaal, overleden op 08-11-1818 te Rucphen, Langedijk.
   6.  Maria Antonia, geboren 1808, gedoopt op 05-05-1808 te Roosendaal (getuige(n): Maria Kools voor zich en Cornelio van Aerd).

94    Johannes van GASTEL, geboren 1771 te Rucphen, gedoopt op 10-01-1771 te Rucphen (getuige(n): Mattias van Gastel, Cornelia Gorde), overleden op 05-05-1851 te Rucphen, memorie van successie op maandag 5 mei 1851 Rucphen, Overleden Rucphen 05-05-1851 : Johannes van Gastel, Bron: kantoor Oudenbosch, inv.nr. 11, memorienr. 90, moeder wordt ook Margaretha Konings genoemd. Zoon van Joannes (Jan) Janse van GASTEL (zie 188) en Margaretha Pauelse KONINCK (zie 189).
Gehuwd op 31-07-1791 te Rucphen (getuige(n): Joanna van Gorp, Cornelia Voeten) met
95    Jacoba Joannes van OVERVELD, landbouwster, geboren 1769, gedoopt op 17-06-1769 te Rucphen (getuige(n): Adrianus Rommers, Ida Rommers), overleden op 26-12-1840 te Rucphen, dochter van Joannes Arnoutse, Nauten van OVERVELT (zie 190) en Cornelia Jacobus GORDEN (zie 191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, dienstmeid, geboren 1791, gedoopt op 22-09-1791 te Rucphen (getuige(n): Joannes van Gastel, Ida van Overcelt).
Gehuwd op 03-02-1816 te Rucphen met Johannes van HAL, bouwknegt, geboren 1789/1790 te Rucphen, zoon van Adrianus van HAL en Johanna VERDONK.
   2.  Martinus, geboren 1794, gedoopt op 23-08-1794 te Rucphen (getuige(n): Joannes van Gastel, Cornelia Gorden).
   3.  Cornelius, Landbouwer, geboren 1795 te Rucphen, gedoopt op 15-10-1795 te Rucphen (getuige(n): Adam van Overvelt, Maria van Overvelt).
Gehuwd op 23-07-1832 te Rucphen met Helena MOL, landbouwster, geboren 1810/1811 te Rucphen, dochter van Johannes MOL en Anna van STEENPAAL.
   4.  Martinus, bouwknegt, geboren 1798, gedoopt op 21-07-1798 te Rucphen (getuige(n): Cornelia Sprenkels, Cornelius Sprenkels).
Gehuwd op 24-04-1825 te Rucphen, vvb: Cornelis Daniel de Backer ; mvb: Helena Paulus Roelands ; vmb: Huibert Phenix ; mmb: Johanna Ooms
met Johanna de BACKER, dienstmeid, geboren 1796/1797 te Zundert, dochter van Daniel de BACKER en Adriana PHENIX.
   5.  Johanna Joannes (zie 47).
   6.  Cornelia, landbouwster, geboren 1805, gedoopt op 12-05-1805 te Rucphen (getuige(n): Wilhelmus Somers, Elisabeth van Gastel).
Gehuwd op 07-08-1831 te Rucphen met Cornelis GABRIELS, bouwknegt, geboren 17-61707 te Zundert, zoon van Johannes GABRIELS en Catharina HERTOGS.
   7.  Marinus, landbouwer, arbeider (1856), geboren op 16-12-1807 te Rucphen, gedoopt op 07-12-1807 te Rucphen (getuige(n): Cornelius van Gastel, Ida van Overvelt), overleden op 29-05-1877 te Rucphen op 69-jarige leeftijd, memorie van successie, kantoor Oudenbosch, inv.nr. 33, memorienr. 105.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-06-1842 te Essen met Maria Catharina van OPDORP, geboren 1819/1820 te Essen, overleden op 30-06-1883 te Rucphen, memorie van successie op zaterdag 30 juni 1883 Rucphen, kantoor Roosendaal, inv.nr. 21, memorienr. 151vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 september 1883 Rucphen

Inhoud akte : inventaris ten verzoeke van Marijn Mies gehuwd met Elisabeth van Gastel te Rucphen, Johannes Denissen, landbouwer te Zundert gehuwd met Adriana van Meel vroeger echtgenote van Adrianus van Gastel voor zich en als voogdes over de minderjarige Maria van Gastel, Cornelia van Gastel en Cornelis van Gastel te Rucphen, voor zich en als toeziend voogd, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen de echtelieden Marinus van Gastel en Maria van Opdorp en van hun nalatenschap
Datum akte : 28-09-1883
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1843/1895 inv.nr. 2543, aktenr. 271
Inhoud akte : scheiding tussen Marijn Mies te Rucphen, gehuwd met Elisabeth van Gastel, Johannes Denissen te Zundert als voogd over Maria van Gastel, Cornelis en Cornelia van Gastel te Rucphen, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen Marinus van Gastel en Maria van Opdorp
Datum akte : 05-05-1884
Voor akte, zie not. archieven Roosendaal 1843/1895 inv.nr. 2544, aktenr. 127, dochter van Mathijs van OPDORP en Maria Elizabeth KRINKELS.
   8.  Paulina, landbouwster, arbeidster(1854), geboren 1810, gedoopt op 24-12-1810 te Rucphen (getuige(n): Antonius Poppelaers, Cornelia Poppelaers).
Gehuwd (1) op 09-08-1834 te Rucphen met Marinus MOLL, bouwman, geboren 1806/1807 te Rucphen, zoon van Johannes MOL en Anna van STEENPAAL.
Gehuwd (2) op 23-09-1854 te Rucphen met Franciscus BOUWENS, arbeider, geboren 1801/1802 te Hoeven, zoon van Marijnus BOUWENS en Cornelia KERSTENS.
   9.  Maria, landbouwster, geboren op 13-11-1814 te Rucphen, gedoopt 1814 te Rucphen (getuige(n): Martinus van Gastel en Elisabeth van Gastel).
Gehuwd op 30-05-1635 te Rucphen met Carolus HUIJBREGTS, arbeider, geboren op 26-05-1810 te Zundert, overleden op 24-08-1869 te Rucphen op 59-jarige leeftijd, zoon van Adrianus HUIJBREGTS en Elizabeth ROEKEN.
naar overzicht genealogie voor aanvullingen en opmerkingen mail naar @ naar startpagina marlies